Otázky Václava Moravce
21. února 2021

Martin Červíček: Otázky Václava Moravce

(ČT 24) Hostem nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce byl hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Martin Červíček.

Celý rozhovor s Martinem Červíčkem můžete zhlédnout na ČT.

Václav MORAVEC, moderátor:
Dlouhé kolony, problémy na hranicích, mnozí pendleři nemohou do Německa za prací, plné nemocnice, kapacita intenzivních lůžek je prakticky vyčerpaná.
Připomeňme, že právě před týdnem se
hejtmani dohodli s vládou na prodloužení nouzového stavu. Kvůli zhoršené epidemické situaci vláda zatím ale nepočítá s uvolněním maloobchodu, což bylo součástí dohody. Dalšími hosty dnešních Otázek jsou avizovaní hejtmani, velká diskuse hejtmanů. Začněme u dvou nejpostiženějších krajů v České republice. Mé pozvání přijal hejtman Královéhradeckého kraje, senátor, expert strany pro bezpečnost a bývalý policejní prezident Martin Červíček z ODS. Vítejte, pane hejtmane. Hezký dobrý den.

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Dobrý den přeji.

Václav MORAVEC, moderátor:
Druhým nejvíc postiženým regionem je region Karlovarský, vítám tedy
hejtmana zvoleného za koalici STAN, KOA, VPN Cheb, TOP 09 Petra Kulhánka, vítejte, pane hejtmane. Dobrý den.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
A míříme do Ostravy za
hejtmanem kraje Moravskoslezského Ivo Vondrákem z hnutí ANO, i vám přeji, pane hejtmane, hezké nedělní poledne.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Děkuji a také přeji pěkný den do Prahy.

Václav MORAVEC, moderátor:
Začnou u
hejtmanů z těch nejpostiženějších krajů, považujete za rozumné nebo moudré, že zatím nedochází s ohledem na epidemickou situaci k rozvolňování maloobchodu, jak jsme se dozvěděli v pátek, pane hejtmane Červíčku.

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Je potřeba říct, že Česká republika asi není připravená z hlediska epidemie a situace ve zdravotnictví na zásadní rozvolňování, ale to ještě podle mého názoru neznamená, že tady nemá doznat změn ten přístup státu, ten strategický přístup státu ke zvládání epidemie nebo situace ve zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor:
V čem by měl doznat změn, je to právě ten tlak na to uvolňování těch opatření, když je lidé nedodržují nebo nač narážíte?


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Na systémovost a na důvěryhodnost, protože kdybychom řešili systémově celou tu krizi od druhé vlny, to znamená, dejme tomu, na přelomu listopadu, tak bychom asi se nedostali v únoru do problémů, že nemáme dostatečně plošně zajištěno, například testování, že trasování nefunguje úplně asi podle představ především v těch postižených regionech. A to není výtka, myslím hygienickým stanicím a podobně. To je naopak jejich obhajoba. Asi bychom měli úplně jinak rozjeté to očkování. Možná, když se nebudeme bavit jenom o systémovosti, tak bychom byli i důvěryhodní a důvěryhodní ve vysvětlování veřejnosti, jaké potřeba jsou přijmout opatření. Já se tady pamatuju.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, podle vás nefunguje krizové řízení na té centrální úrovni?


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Já jsem zažil druhou, třetí vlnu a dneska nástup čtvrtý vlny. A viděl jsem, že ve své podstatě možná jiné opatření než odborné na konci druhé vlny způsobilo, že v Královéhradeckém kraji jsme dosáhli těch nejvyšších čísel na přelomu roku a od ledna už druhý měsíc jedeme standardně ve stejných číslech, vysokých číslech, který ovlivňují zdravotnictví. Jenom pro zajímavost, v našem kraji jsme měli pocit, že se něco děje zvláštního, že prostě ta epidemie je šířená jiným způsobem, na začátku ledna pošleme první vzorky na sekvenaci na ministerstvo zdravotnictví, abychom si ověřili, jestli to je ovlivněno, například jinou mutací. Dostaneme výsledky na konci ledna. Já si nemyslím, že to je systémový přístup státu ke zvládání epidemie a tím pádem, jak může dojít k důvěře veřejnosti?

Václav MORAVEC, moderátor:
Jinými slovy, když se veřejnými mapu republiky, že vstoupím do vaší řeči, jak se v čase vyvíjela situace v těch nejpostiženějších krajích, mám na mysli Královéhradecký a Karlovarský. Ano tady vidíme celou mapu České republiky a pak ještě uvidíme časovou řadu. Právě v lednu a v únoru tak, jak se situace vyvíjela, tak chcete tím říct, že ministerstvo podcenilo i vyhodnocení vzorků z vašeho kraje v souvislosti s tou britskou mutaci, která se šíří?


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Všechno to dlouho trvá. Mám pocit, že vždycky řešíme aktuální problém, nedíváme se dopředu, nekoukáme na to, jaké opatření ve své podstatě jsou efektivní, která by měla platit, nerozlišujeme v jednotlivých regionech. Vlastně řešíme to, zásadně to řešíme až v momentě, kdy se dostáváme do krize a teď, promiňte, nejenom třeba ve dvou regionech České republiky. A k tomu určitě ještě nepřidá...

Václav MORAVEC, moderátor:
Kdy ta situace ve vašem kraji mohla být víc pod kontrolou, pokud by dříve byly vyhodnoceny ty vzorky, kde jste to iniciovali vy jako kraj nikoliv, nikoliv vláda či ministerstvo zdravotnictví.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Určitě by se mohla lokální opatření přijmout daleko dříve. Ale já si myslím, že to je všechno spojeno i s tou určitou míru důvěryhodnosti a ochoty veřejnosti to respektovat, protože jestli, například v posledním týdnu poté, co jsme se sešli, jako
hejtmani s vládou, slyším nejdřív druhý den na tiskovce, že ve své podstatě asi to nepůjde, aby se děti vrátily do škol, následně slyším, že to prostě půjde, ale jenom s podmínkou, že nebudou otevřeny obchody. Obchody, ministr jeden z vlády řekne - já jsem připraven navrhnout otevřít je. A když slyšíte během jednoho týdne všechny tyhle rozporuplný informace, jak vlastně ve své podstatě chceme přesvědčit veřejnost, že nastavené opatření, které v této chvíli prostě už 4 měsíce nedoznaly změn, fungují a že vlastně víme, co budeme dělat za týden. To já považuju za prostě největší problém nejenom v tom nastavení těch opatření, ale i v tom, jakým způsobem prezentujeme, co vlastně je účinný, v kterým regionu a proč ty opatření jsou takhle zavedený.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane
hejtmane, stejná otázka i na vás, dochází tady k tomu vlastně selhání řízení té epidemie na centrální úrovni, když se znovu podíváme na mapu České republiky, na váš Karlovarský kraj, který patří společně s Královéhradeckým k nejpostiženějším.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Já se připojuji ke kolegovi, protože ta komunikace vůči veřejnosti srozumitelně vysvětlit, co je třeba dělat, jak je třeba se chovat tak, abychom se postupně mohli v nějakým horizontu řádu měsíců vracet k normálnímu životu, ta tady ze strany centrální úrovně není. Na nás jako
hejtmanech je tenhle úkol kladen ve vztahu k našim starostům, ve vztahu k lidem vysvětlovat jim, proč se musí chovat tak, aby se nešířila nákaza komunitně. To znamená, vysvětlovat jim, co je třeba dělat, ochranné osobní pomůcky, sociální distanc, ta základní pravidla. Ale do toho nám v podstatě vstupuje jednak velmi negativně signály, o kterých jste tady hovořili, viz návštěva fotbalu. A do toho nám vstupuje absence jakékoliv informační osvětové kampaně ze strany vlády. Já jsem už v lednu a opakovaně upozorňoval na videokonferencích s vládou, že je třeba, aby byla plošně pokryta celá Česká republika vysvětlením, srozumitelným všem občanům, proč je třeba se chovat tak, abychom eliminovali komunitní šíření. Dodneška já tuhle osvětu nevidím.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když se podívám ještě jednou na tu mapu České republiky a aktuální dnešní data, která máme k dispozici z ministerstva zdravotnictví, tak ta aktuální data při pohledu na tu mapu říkají, že nejhorší situace je v současnosti na Tachovsku, kde za uplynulých 7 dní zaznamenali 1 461 nově nakažených na 100 000 obyvatel. Následuje zavřené Sokolovsko s 1 261, případy přes 1 000 případů na 100 000 obyvatel za poslední týden mají na západě a jihozápadě Česka ještě okresy Rokycany, Karlovy Vary, Plzeň sever a Klatovy. V Královéhradeckém kraji je nejvíce nově nakažených na Náchodsku na 100 000 obyvatel, tam za poslední týden připadá zhruba 1 052 případů. Na uzavřeném Trutnovsku se počet objevil už pod tisícovkou, klesl pod 1 000, aktuálně tam v přepočtu registrují 995 nově nakažených za týden. Vy jste v krajích a šéfujete krajům, kde jsou uzavřené okresy, funguje ta místní okresní, ten okresní lockdown, pane
hejtmane?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Funguje v nějaké omezené míře. Já pořád ta opatření vnímám ve dvou rovinách. Jednak opravdu došlo k nějakému snížení mobility. Na druhou stranu vnímám i tato opatření jako velký vykřičník, aby lidé opravdu si uvědomili, že opravdu situace se dostává do kritického stavu a měli by se začít chovat zodpovědně. To, do jaké míry je opravdu účinná uzávěra okresu.

Václav MORAVEC, moderátor:
U vás Cheb a Sokolov.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
U nás Cheb a Sokolov, to můžeme vyhodnotit zpětně, řekněme, v řádu dnů nebo jednotek týdnů, ale to, že lidé si uvědomí, že situace vážná je, a že mohou to ovlivnit každý individuálně tím, že se začnou chovat jinak, než se chovali dosud a přiznejme si, prostě ta disciplína ze strany lidí nebyla. Nebyla jednak, protože byla absence té osvěty a jednak, protože ta opatření jsou dlouhá. To znamená, ten setrvalý kóma, když to tak řeknu a klimatu ve společnosti udělalo své a lidé se stali apatičtí, dokonce v podstatě odmítají se těmto opatřením podřizovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Je na místě uzavírání dalších okresů, když se podíváme na ty problémy kupříkladu na Tachovsku, kde za uplynulých 7 dní zaznamenali 1 461 případů.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Já pokud můžu zhodnotit nějakou sedmidenní řadu v našich okresech, nevím, do jaké míry tomu přispěla ta uzávěra, ale je pravda, že ten náš trend se zpomalil, respektive teď se zastavil.

Václav MORAVEC, moderátor:
Byl byste pro uzávěru dalších okresů?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Ano, pokud ta čísla eskalují takovým způsobem, jako eskalovala u nás.

Václav MORAVEC, moderátor:
Tedy kupříkladu Rokycany, Karlovy Vary.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Tam, kde se dostává.

Václav MORAVEC, moderátor:
Plzeň sever.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Tam, kde se dostáváme k těm číslům, při kterých jsme uzavírali Sokolov a Cheb.

Václav MORAVEC, moderátor:
Kde se kupříkladu v Rokycanech k těm číslům dostáváte a Karlových Varech, takže byste byl pro uzavření dalších okresů?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Ano, protože ta opatření nějakou účinnost mají.

Václav MORAVEC, moderátor:
A u vás, pane
hejtmane Červíčku?

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Já bych byl obezřetný k datům a tvrzením, že ty lokální lockdowny nějak zásadně pomůžou té situaci. Například na Trutnovsku, my jsme zaznamenali stabilizaci počtu nově nakažených nebo respektive mírný pokles ještě před zavedením té uzávěry, na okrese Trutnov. Ptáte-li se mě na to, jestli byl pro další okresy, no tak asi úplně ne, anebo by mi to musel někdo dostatečně odůvodnit. Z jednoho prostého důvodu.

Václav MORAVEC, moderátor:
My se a propos můžeme podívat, máme k dispozici, že se, že vstupuji do vaší řeči. Podíváme na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky do okresů Královéhradeckého kraje jsou to nejnovější čísla, která máme k dispozici, uvidíte okresy Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou Trutnov a také samotný Hradec Králové. Jako kraj. U vás tedy nemyslíte, že by mělo dojít k zavírání dalších okresů, k uzávěře.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
V současné době, tak jak jsou nastaveny opatření k uzavírání okresů, si nemyslím, že to bude mít zásadní efekt na šíření epidemie v našem regionu. Ten pokles, který byl v Trutnově už mírně zaznamenám před zavedením opatření, znamenal, že se nám mírně ty čísla posouvaly na sousední okresy, respektive po celém tom regionu, proto dneska se bavíme o v Hradci Králové, o Náchodě. Nicméně to jsou čísla, která jsou nějakým mírným nárůstem, ještě jednou tady připomínám, 2 měsíce jsme ve vysokých číslech epidemiologických. Já si myslím, že spíše je to opravdu o tom, jakým způsobem, jestli lze změnit tu strategii a přesvědčit lidi, aby přece jenom tomu více důvěřovali. Anebo jestli si prostě budeme hrát a přešlapovat na místě a říkat, že vlastně nic jiného není řešením, a to je si myslím, že je základní otázka, kterou mám řešit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Míříme do Moravskoslezského kraje, který zatím při pohledu na Českou republiku nepatří k těm nejhůře postiženým, ale své postižení už si vybral v tom loňském roce, kdy patřil k nejhůře zasaženým, jak velká je, pane
hejtmane Vondráku, vaše obava, že se ta britská mutace, její šíření započalo právě v Královéhradeckém kraji a soudě z těch dat Státního zdravotního ústavu i v Karlovarském kraji, že se přesune více, a že se teď aktuálně přesouvá víc na východ.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já děkuji za to slovo zatím. Já skutečně jsem stále, řekněme, v té pozici, že varuji před jakýmsi optimismem, že u nás ta situace je lepší. Fakt se bojím toho, že ten posun směrem od západu na východ je zjevný, a když vezmete do úvahy, že teď je koeficient reprodukce 1,2 nebo 1,19 abych byl úplně přesný, tak samozřejmě lze očekávat, že ten dosah to bude mít i tady. Ale teď hrajeme o čas, teď hrajeme poměrně zásadně o čas v tom smyslu, že je nezbytně nutné co nejrychleji očkovat. Tady vidím zase ten základní problém, abych zase trošku přesunul těžiště té diskuse někam jinam, že vlastně pokud nebudeme rychle očkovat, tak bude velký problém čelit této, řekněme, čtvrté vlně. Ukazuje se, že ti, kteří byli proočkováni, a to jsou především ti, kteří jsou senioři v našich domovech, skutečně jsou na tom výrazně lépe. To znamená, ze stovek případů to kleslo na nějaký, řekněme, jednotky možná desítky, což je nepochybně dobrý signál. Takže, jestli se dokážeme ubránit tomu, že tady skutečně dojde k tomu zahoření, které vidíme v těch krajích, o kterých jste teď hovořil, tak skutečně jediná možnost a jediné řešení je rychle posílit očkování.

Václav MORAVEC, moderátor:
Chápu správně, že na to by vláda měla upřít své síly, a to je zatím jedna ze slabých stránek?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já to vidím jako absolutní nutnost, bohužel jsme v té situaci, v jaké jsme. To znamená, těch vakcín máme nedostatek. Já pořád čekám a tady bych očekával rychlejší…

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale i ty, co máme, tak nejsou pro očkovány. Zhruba čtvrtina z celkového počtu. Ano.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
A to jsem právě chtěl říct, to jsem právě chtěl říct, pane doktore, kdybyste mě nechal domluvit. Teď jsme v situaci, že my jsme chtěli AstraZeneca, kterou máme, bohužel zatím v kapacitě 2 400 dávek, jsme chtěli, aby nám je teda proočkovali naši praktičtí lékaři, pokud možno už tento týden nebo ten co nadchází, ve svých ordinacích. Odpověď zněla, že nemohou, protože nemají metodiku. A to je špatně. Tam vidím, řekněme, ten problém to to prodlužování toho očkování. Další problém, který bych chtěl tady zdůraznit, je ten, že se ukazuje, že je velmi neefektivní očkování právě na takových místech, jako jsou sociální domovy, to znamená, tam kde jezdí mobilní očkovací týmy. Tady bych znovu zdůraznil to, co se ukázalo jako nesmírně efektivní v Izraeli. To znamená, očkovací centra, tam se v ordinacích neočkuje. Tam se očkuje v těchto očkovacích centrech, což je z hlediska logistiky úplně to nejlepší, co může takto fungovat. Takže já si myslím, že bych strašně rád, já bych chtěl zase vyzvat naše praktické lékaře, aby samozřejmě využili těch kapacit ordinací. Já bych je chtěl pozvat k tomu, aby nám přišli pomoct s tím očkováním do očkovacích center, protože tam je jistota efektivity využití těch dávek. V opačném případě se samozřejmě může stát, že ty dávky se ztratí především ty, které jsou skutečně náročné na řekněme logistiku a skladování, jako je Pfizer/BioNtech nebo Moderna. Takže já si myslím, že ano, je pravda, že prostě ty věci jdou pomalu. Já jsem před 14 dny požádal na našem setkáním s
hejtmany, byli tam i páni kolegové, které máte teď ve studiu, aby se začalo s postupným očkováním už kromě té skupiny 1A, to nejenom těch seniorů, také 1B. A požádal jsem o očkování učitelů, protože považuji za velmi rizikové, aby se se spuštěním výuky ve školách od 1. 3. nebyla skupina rizikových učitelů. To znamená, učitelů, kteří jsou starší 60 let, případně i 50 let, aby nebyli očkovaní, protože samozřejmě to bude pro ně velmi velké riziko. A když se podívám na to z pohledu vývoje epidemie v našem kraji, tak vždycky souvisela s otevřením škol. Takže myslím si, že tady je třeba tyto věci urychlit, tady fakt nemáme moc času.

Václav MORAVEC, moderátor:
My se dostaneme ještě podrobněji k očkování, ale
hejtman Vondrák zmínil právě i problematiku testování v souvislosti s návratem dětí do škol a o tom teď bude řeč, ale když se znovu podíváme do okresů, jak jsme viděli jednotlivé okresy Královéhradeckého kraje, podívejme se na ta nejnovější data, která se týkají i nárůstu pozitivně testovaných případů v rámci kraje Karlovarského. Už jsem zmiňoval, že v okresech Cheb a Sokolov v rámci Karlovarského kraje platí od minulého pátku přísné omezení volného pohybu, říkejme tomu okresní uzávěra nebo okresní lockdown a jak jsem zmiňoval přes tisícovku nových případů na 100 000 obyvatel za poslední týden mají na západě a jihozápadě Čech okresy Rokycany, Karlovy Vary, Plzeň sever a také Klatovy. Tady vítám ve vysílání ministra vnitra a předsedu Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, když se, pane vicepremiére, přeji hezký dobrý den, když jste slyšel slova hejtmana Karlovarského kraje o tom, že by ještě rozšířil tu okresní uzávěru kvůli nezvládnutí situace v některých těch okresech, které na tom, co se týče čísel jsou podobně jako uzavřené Chebsko či Sokolovsko, chystá se vláda k takovému kroku přistoupit?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
My určitě o tom budeme debatovat buď na vládě nebo na radě pro zdravotní rizika, nicméně to rozhodnutí vždycky musí přijít z toho daného okresu. To znamená, spíš nebo kraje, prostřednictvím Krajské hygienické stanice, takže určitě je to k debatě. Na druhou stranu asi to není tím jediným řešením, protože uzavřít půlku okresů v České republice by bylo i z hlediska kapacit velmi složité. Takže je to určitě opatření, které lokálně zafungovalo tak, abych souhlasil s panem
hejtmanem Karlových Varů, nicméně není to samospasitelné.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane
hejtmane Kulhánku, vy máte informace, že o další okresy požádá krajská hygiena u vás o lockdown?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Stejně tak jako jsme neměli informaci, že hygienická stanice požádá o uzavření okresu Sokolov a Cheb až do vlastně těsně před tím, než vláda vyhlásila. Tak nemám informace ani o tom, že by se připravovaly další okresy, to je opravdu otázka na ně.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale není to zvláštní, že přitom
hejtman a bezpečnostní rada kraje by tyto informace také v předstihu měli mít?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
U nás v Karlovarském kraji se jedná jenom o 1 okres, okres Karlovy Vary. My tam sledujeme ta čísla tak, jak se vyvíjí, vzhledem k tomu, že stagnují, tak nepředpokládám, že se to může týkat okresu Karlovy Vary. Ty další okresy, to je otázka jiných krajů a tam zřejmě jako…

Václav MORAVEC, moderátor:
Rokycany, Plzeň sever a Klatovy, které patří do Plzeňského kraje.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano. Pane vicepremiére, vy máte informace, že by právě v pondělí k uzavírce některých těch okresů ještě mohlo dojít nebo s tím nepočítáte?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Já žádné informace v tomto směru nemám, předpokládám, že kdyby ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienami chystalo takovéto opatření, tak bychom o tom věděli, protože by si vyžadovalo součinnost policie.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nakolik vlastně jsou kapacity policie pro ty uzávěry, když se bavíme o třech okresech v České republice, zvládla by policie i případnou uzávěru dalších okresů?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Určitě by jednotky okresů policie zvládla, samozřejmě nějaké plošné uzávěry velikosti krajů, a tak dále, to už by bylo mimo kapacitu. Ta čísla jsou veřejně známá, tam je na těch třech okresech nějakých 500 policistů, posiluje to Vojenská policie, takže to asi dává představu, jaké kapacity jsou ještě k dispozici.

Václav MORAVEC, moderátor:
K jakým opatřením, tedy očekáváte v pondělí, protože jste předsedou Ústředního krizového štábu, že dojde ke zpřísnění některých opatřeních popřípadě kterých?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Jediné opatření, o kterém se diskutuje a já očekávám, že vláda ho v pondělí schválí, je otázka respirátorů. To znamená, že budou zavedeny respirátory nebo 2 chirurgické roušky v daných případech, to znamená, městská hromadná doprava, popřípadě obchody. To je ta debata, kterou vedeme. Žádná další plošná opatření ze strany ministerstva avizována nebyla.

Václav MORAVEC, moderátor:

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje, chtěl reagovat.

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Na to vyhlašování uzávěr, jako pojďme si uvědomit všichni, že tohle není povodeň, to je pandemie, že nejenom, že jsme v nouzovém stavu, ale že to vyžaduje centrální řízení. O případných návrzích na uzavírání okresů přece tady máme kompetentní ministerstvo zdravotnictví a hlavně hlavní hygieničku, takhle se to odehrávalo i v souvislosti s uzavíráním okresu Trutnov. Já si vůbec nedovedu představit, že někdo s
hejtmanem nebude hovořit o tom, že má nějaký úmysl tohohle typu, krajský hygienik.

Václav MORAVEC, moderátor:
No ale tady jste slyšel pana
hejtmana Kulhánka, že, že se to dozvěděli až z médií a mnoho informací.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Ne, z médií, od hlavní hygieničky.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
A já prostě upozorňuju na to, že v tuhle chvíli není situace taková, aby o tom rozhodovala krajská hygiena a nemyslím si, že to je ani správně, po 11 měsících řešení epidemie a posledních čtyřech měsících, druhý, třetí, nastupující čtvrtý vlny, abychom se tvářili, že o tom má rozhodovat krajská hygiena. Od čeho máme data, které bychom měli pravidelně vyhodnocovat? Od čeho je tady hlavních hygienička, ministerstvo zdravotnictví, odborníci, kteří tyto má návrhy mají dát na vládu, ale až poté, co to projednají s těmi regiony? To mně připadá, že se tady z té diskuse úplně vytrácí, já jsem na to chtěl upozornit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ano, pane
hejtmane, vy jste chtěl reagovat.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Ano, nejde v prostatě srazit pojem uzávěra na to, že se sníží mobilita. To jsou opatření, kterých je víc a ty 2 zásadní jsou - nutnost plošného testování v těch nejpostiženějších okresech. A urychlení očkování v těch nejpostiženějších okresech, nejen z kategorie 80 plus, ale i mladších, protože to jsou ti lidé, kteří nám s odstupem 10 dnů končí v nemocnicích a zatěžují nám ten zdravotní systém. To je komplex těchto tří opatření a ta musí být co nejrychleji realizována, a to je možné.

Václav MORAVEC, moderátor:
A tam ta vláda selhává?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
No tak vzhledem k tomu, že jsme žádali o mimořádné dávky očkování pro postižené okresy, pan Blatný, ministr Blatný to zmínil na tiskové konferenci, ale já žádnou informaci zatím nemám, že by přišla mimořádná dávka příští týden, abychom aktivovali naše očkovací centra.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Já jsem na tom podobně, ale včera jsem telefonoval, kam se dalo, tak jsem zjistil že, kromě toho plánu bysme měli dostat 5 plat Pfizeru. Velmi pravděpodobně příští dostaneme o jedno plato navíc, to znamená o 1000 dávek, dejme tomu, plus minus. Takovým způsobem se vždycky něco vyhlásí na tiskový konferenci a my pak to jakoby řešíme. A toto prostě, ještě jednou, to je prostě stav, který je jakoby dlouhodobě neudržitelný.

Václav MORAVEC, moderátor:
My teď sledujeme.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Když jsme u toho testování, ještě ale kolega má naprostou pravdu, plošný testování. Já jsem vděčný Armádě České republiky za to, že nám dala 4 týmy navíc na plošný testování, abychom to nedělali jenom ze zdravotnických zařízení, jezdíme po obcích, po městech. Nicméně pojďme si přiznat, že tady je určitá míra počtu nově nakažených i u zaměstnavatelů, u nás to je 5-10 %, my musíme udělat všechno pro to, aby podmínky zaměstnavatelé, krom jiného, měli na případné plošné dobrovolné testování. A poslední poznámka je, my tady furt zapomínáme na trasování, bavíme se o tom, že to vlastně všechno funguje.

Václav MORAVEC, moderátor:
Promiňte, pan Prymula v první části přiznal, že to je jedna z největších chyb.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Velkej klobouk dolů před krajskou hygienou, že je schopná v těch minimálních stavech trasovat ty mimořádné případy, kdy jsme měli podezření na britskou mutaci, ale tohle nemůže být o jednotkách, o stovkách případů, toto má být o nějaký plošný přípravě, ta tady prostě nebyla, teď to všude doháníme, ale přece to je fakt soubor, testování, trasování, očkování. A pak důvěryhodnost, že přesvědčíme veřejnost, že musí s náma některé opatření ještě strpět a proč a z jakého důvodu, to je základní přístup k tomu, abychom se jako společnost dostali někam jinam.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když je řeč o testování, tak vy jako
hejtmani jste se dohodli přesně před týdnem s vládou i na tom, že by mělo dojít, pokud možno k otestování deváťáků na základních školách a maturantů na školách středních, jako kraje jste zřizovateli právě středních škol, jenomže jistá komplikace. Premiér Andrej Babiš trvá podle svých sobotních slov na zrušení soutěže na dodávku antigenních testů do škol. Podle premiéra je doprovázejí, citujeme: „Nejasné a kontroverzní záležitosti". Onu výběrovou soutěž nebo výběrové řízení realizovalo ministerstvo vnitra a Jan Hamáček v sobotu večer na Twitteru napsal, cituji: „Policie k zakázce přijala oznámení jednoho z členů výběrové komise". Pane vicepremiére, zrušíte to sporné výběrové řízení, jak požaduje pan premiér?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
O tom musí rozhodnout vláda. Nicméně, jestli dovolíte, já bych se pokusil vysvětlit, co se vlastně stalo. My jsme jako ministerstvo vnitra dostali úkol od vlády zařídit nákup těch testů, dostali jsme na to 2 týdny, což je velmi šibeniční termín a pokusili jsme se to v těch dvou týdnech zvládnout. Ministerstvo zdravotnictví předalo ministerstvu vnitra seznam firem, které mají být osloveny, což jsme učinili, a to na to výběrové řízení jsme vyhodnotili. To je celé. To znamená, to byla role ministerstva vnitra a teď samozřejmě pouze čelíme různým otázkám a atakům a snažíme se na ně odpovídat. Nicméně, my jsme ten svůj úkol splnili, my jsme na základě dat, které jsme obdrželi od ministerstva zdravotnictví, oslovili seznam firem a vybrali jsme tu firmu, která garantovala, že je schopná dodat ty testy do toho termínu, kdy to mělo být, to znamená do 1. 3., respektive do 28. 2.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ptám se znovu, ptám se znovu. Vy zítra přistoupíte, když premiér řekne, že by mělo být výběrové řízení zrušené, zrušíte ho?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
No já bych, pokud mi to vláda nařídí, tak ano, to mi nic jiného nezbyde, ale mě by zajímalo, proč má být výběrové řízení zrušeno, když své postupovali podle přesně podle usnesení vlády a aspoň ten úkol, který nám byl dán, jsme splnili.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy sám tedy o sobě to výběrového řízení nezrušíte?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Ani nemohu, protože to je úkol, který by mi byl dán vládou, tak pokud má ministerstvo za úkol z vládního usnesení za úkol něco udělat, tak toho úkolu ho může zprostit akorát vláda.

Václav MORAVEC, moderátor:
To znamená, že očekáváte, že zítra premiér, když do médií říká, že by výběrové řízení mělo ministerstvo vnitra zrušit, tak vy očekáváte, že premiér zítra navrhne na vládě zrušení toho sporného výběrového řízení?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
No hlavně očekávám, že nám řekne proč, protože, znovu říkám, my jsme postupovali striktně podle zákona a i na základě podkladů ministerstva zdravotnictví jsme oslovili firmy a z nich jsme vybrali tu jedinou, která je schopná ten ty testy dodat.

Václav MORAVEC, moderátor:
No ta společnost, premiér vám asi řekne to, co vám řekl nebo vzkázal přes Seznam Zprávy.cz a přes Českou televizi, že společnost Tardigrad International Consulting je podezřelá, podle Neovlivní.cz dokumenty za tu britskou matku vítězné firmy podepisují ženy s dominikánským pasem, teď nechci komolit jejich jména a podle Bellingcatu, tedy investigativního sdružení novinářů obě ty ženy s dominikánským pasem na zakázku zakládají firmy zapojené do mezinárodních operací na legalizaci výnosů trestné činnosti, to jste o této vítězné firmě neměli podobné informace, jako o té, která přišla s nejnižší nabídkou, což je společnost Chironax, jestli se nemýlím, na kterou BIS podle Aktuálně.cz upozornila, že je bezpečnostním rizikem nebo je to sporná firma.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
My jsme původně jsme žádné informace k této firmě znepokojující nedostali. Já jenom upozorňuji, pokud se podíváte do obchodního rejstříku, a to už to může udělat každý, tak zjistíte, že ta firma, o které mluvíme, je od roku 19 v českém vlastnictví, tam žádní Britové nepůsobí a, pokud vím, tak ta firma dodává a spolupracuje s celou řadou státních institucí. Takže já věřím, že například ministr Blatný na jednání vlády donese dokumenty o tom, s kterými státními institucemi v oblasti lékařství ta firma spolupracuje a reference.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ta vítězná, ta, jak jsem zmiňoval Tardigrad International Consulting, jestli dobře čtu.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Ano, podle toho co, co jsem stačil zjistit, také spolupracuje s celou řadou státních i nestátních institucí v této republice, včetně tedy složek ministerstva zdravotnictví a pan ministr Blatný, očekávám bude schopen ty reference podat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A české firmy nebyly osloveny pro to testování, proč tady firmu, jejíž britská matka je právě zakládána ženami s dominikánským pasem Jeanetta Saint Luis a Deborah Marien Grant?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Já předpokládám, že na to nebyli upozorněni ze strany služeb, protože tam žádná souvislost není, ta firma je dneska česká a patří českému občanovi, takže tam já, pokud tam historicky něco takové bylo, tak ve chvíli, kdy je to dnes firma v českém vlastnictví, tak předpokládám, že už tam žádné kontakty do Británie nejsou, kdyby byly, tak bychom byli na to ze strany služeb upozorněni. Znovu říkám, ta firma, na tu firmu nijak negativně upozorněno nebylo, pokud vím, spolupracuje s celou řadou českých subjektů a byla jediná, která se byla schopna zavázat, že dodá to množství v požadovaném čase a my jste tady byli vázáni naprosto nepřekročitelným termínem, a to je 1. 3. protože tady padla politická dohoda, že 1. 3. musí se žáci vrátit a musí být testováni, tudíž my jsme nemohli akceptovat dodávky, které by přišly po prvním třetí. My jsme prostě splnili úkol, který nám vláda uložila.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Když zítra vláda rozhodne o zrušení tendru, počítáte s tím, že ministerstvo vnitra vypíše nový a stihne se to možné testování k 1. březnu?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Stihnout testování k 1. březnu já nepokládám za možné, to už teď, pokud by se to zítra zrušilo, to už ten termín je opravdu šibeniční, a pokud vím, tak pan premiér má představu, že to svěří Státním hmotným rezervám. Já jenom upozorňuji, že Státní hmotné rezervy několikrát odmítly testy nakupovat, tudíž to bylo uloženo ministerstvu vnitra, ale pokud Státní hmotné rezervy změní názor, tak určitě nakupovat mohou.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale vy byste pak, kdyby to ten tendr byl zrušen, tak vy byste dělali nový tendr, jako ministerstvo vnitra a počítáte s tím že, protože v té komisi výběrové byli zástupci ministerstva zdravotnictví, kdy zdravotnictví řídí hnutí ANO a stejně tak zástupci ministerstva školství, kdy hnutí ANO řídí ministerstvo školství, počítáte s tím, že na vládě ministři za zdravotnictví a školství budou hlasovat za zrušení toho tendru, což požaduje pan premiér?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Pane redaktore, to po mně chcete něco, na co neumím odpovědět. Já chci hlavně od pana premiéra slyšet, co se stalo špatně, když komise složená ze zástupců vlastně tří resortů jednomyslně nebo prostě rozhodla tak, jak rozhodla a splnili jsme ten úkol, který nám byl uložen. Mimochodem, a to je naprosto klíčové, my nakupujeme nebo chtěli jsme nakoupit stejné testy jako mají v Rakousku a ta cena, která byla vysoutěžena od té vítězné firmy, je úplně stejná, za kterou to nakupuje Rakousko. To znamená, já nevím, kde je problém. Koupili jsme stejné testy, jako má Rakousko, za stejnou cenu jako má Rakousko a máme být tady přibití na kříž a já nevím proč, protože ta komise splnila, co má. My jsme splnili vládní usnesení, udělali jsem všechno pro to, abychom sem ty testy dostali včas a aby se mohlo začít testovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
Děkuji prozatím vicepremiérovi a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Počítáte s tím, že když se podíváme na ty spory mezi premiérem a vicepremiérem o výběrové řízení, že dojde k otevření škol a k testování, tedy zabezpečení těch testů, pane
hejtmane Červíčku?

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Já se obávám, že nedojde a nejenom kvůli absenci testů, případně. Mimochodem mně na tom příběhu připadá neuvěřitelný, že se 2 představitelé vysocí vlády v médiích k tomu vyjadřují tímto způsobem a dohadujou se. Ale co mě vlastně připadá úplně jako nejúsměvnější. My jsme doteď nepočítali s tím, že by se nám někdy děti měly vrátit do škol. My to řešíme teď poslední týden, posledních 14 dní, v nouzovém stavu. My jsme se nepřipravovali na alternativu nejenom, co se týče nákupu testů, ale jak bude probíhat vrácení dětí do škol. My chceme opravdu vrátit v nějakým krátkým období teď deváťáky, maturanty a podobně nebo máme už plánuj, co budeme dělat dál, a to ty testy budeme nakupovat na poslední chvíli zase. Mně to prostě trochu nesedí a myslím si, že tady se zjevně ukazuje, že nemáme vlastně na to strategii vůbec připravenou. Řešíme to zase teď v tuto chvíli za 5 minut 12.

Václav MORAVEC, moderátor:

Martin Červíček, Petr Kulhánek, Ivo Vondrák a Jan Hamáček, vicepremiér zůstávají hosty Otázek. Přepněte si na zpravodajskou Čtyřiadvacítku, kde Otázky za pár okamžiků pokračují po stručných zprávách.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne, vítejte na zpravodajské čtyřiadvacítce. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že našimi hosty zůstává trojice
hejtmanů. V Moravskoslezském kraji Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje za hnutí ANO. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne, pane hejtmane, vítejte.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Dobré odpoledne přeji.

Václav MORAVEC, moderátor:
A ve studiu, pražském studiu Otázek jsou
hejtmani kraje Královéhradeckého Martin Červíček z ODS. Ještě jednou vítejte, pane hejtmane.

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Dobrý den přeji.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ještě jednou vítám i
hejtmana kraje Karlovarského Petra Kulhánka z KOA, vítejte hezký dobrý den.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC, moderátor:
A stále s námi ve spojení zůstává vicepremiér, ministr vnitra Jan Hamáček. Ještě jednou hezké hezké nedělní odpoledne, vítejte.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor:
Podíváme se do teď Moravskoslezského kraje, pane
hejtmane. Když jste slyšel v závěru té první části Otázek, jak to bude s testováním dětí do škol, a potížemi, které provází to výběrové řízení. Počítáte s tím jako zřizovatel středních škol v Moravskoslezském kraji, že se maturanti vrátí k 1. březnu do škol?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já bych strašně rád, aby se vrátili, a to je ta absolutní priorita. A jestliže toto je absolutní priorita vrátit děti do škol, tak je taky prioritou zajistit ty testy. Já mám prostě pocit, že tady zase řešíme ví zakázky, výběrová řízení, ale když se podíváte na Izrael, ten prostě nakoupil Pfizer/Biontech za dvojnásobnou cenu, domluvil to premiér přímo s majitelem této firmy, a dneska, já to takhle řeknu česky - jsou za vodou. Já si myslím, že my potřebujeme ty testy mít k dispozici, jestli se otevřou školy 1. 3., to je samozřejmě podmíněno dalšími věcmi. Samozřejmě je to to testování. Další věc si myslím, že musí nezbytně nutně rychle začít očkování učitelů, a zatřetí musí být epidemiologická situace taková, že to nebude rizikové, protože jsme se shodli na tom, že největším, nebo nejdůležitějším kritériem je zatížení jednotek intenzivní péče. Pokud tyto 3 principy, tyto 3 podmínky budou splněny. Pak si myslím, že pojďme a vezměme ty děti do škol, ale je třeba pro to udělat maximum. Takže já si pořád myslím, že důležité je, aby tady ty testy byly…

Václav MORAVEC, moderátor:
A kdybych vám namítl, protože vy jste představitelem za vládní hnutí ANO. To spravuje resort školství. Jak je možné, že ministr vnitra Jan Hamáček objednává testy na základě rozhodnutí vlády přibližně 3 týdny předtím, než se děti mají vrátit do škol? Neměly ty testy už dávno být, když se tady od prosince mluví o návratu maturantů a dětí v devátých třídách základních škol, neměly ty testy už být dávno pořízeny?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já si myslím, že měly, ale nevím a neznám důvody, proč se tak nestalo. To skutečně nejsem schopen rozlišit, protože já nevidím do těch rozhodovacích procesů na úrovni vlády. Já jenom vím, že jsme minulý týden tedy provedli testy v Karviné. Dávali jste to v ČT 1, kde se ukazovaly různé testy, jak na to děti reagovaly, jak se jim to líbilo, nelíbilo, zdali to bylo plně přijatelné, zdali je to bolelo, a tak dále. Čili já si myslím, že my máme teď i souhrnné výsledky toho, jaké ty testy bychom měli pořídit, a teďka bychom měli jít tou cestou ty testy zajistit. Já si fakt myslím, že tady nejde o tu administraci, tady jde skutečně o to, čeho musíme dosáhnout. Víte u nás říkáme v tomto kraji, že snaha není koksovatelná. A já si myslím, že tomu tak je. My prostě musíme tady mít ty testy, a pokud chceme děti vrátit do škol 1. 3., tak prostě musíme splnit ty tři podmínky, o kterých jsem hovořil. Takže já bych jenom požádal u té administrace, aby skutečně vláda posoudila tu realitu té situace a uvědomila si že ta priorita je mít děti zpátky ve školách.

Václav MORAVEC, moderátor:
Chcete tím říci, že by neměla rušit tu spornou zakázku?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já nevím, co na ní je sporného, co není. Já to samozřejmě slyším z médií, já nevím, čemu můžu věřit nebo nemůžu věřit. Jo, je tam samozřejmě nějaký proces výběru, je třeba to prokázat, pan vicepremiér říkal, že má své argumenty pro, pan premiér má své argumenty proti, a jak říkám, zkusme hledat tu cestu takovou, abychom tady měli 28. ty testy k dispozici a mohli začít 1. 3. testovat ve školách, protože bez toho se ty děti do té školy vrátí.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane
hejtmane Kulhánku. Co si vy o tom myslíte jako zřizovatel středních škol v Karlovarském kraji?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Poznámka na úvod. Bavili jsme se o uvěřitelnosti. Máte pocit, že to, co říká pan vicepremiér a to, co do médií, říká pan premiér, je srozumitelný, uvěřitelný signál vůči lidem této země? Mně to tak nepřipadá. Návrat dětí do škol se jako červená nit linulo jednáním
hejtmanů s vládou, je to naprostá priorita. Před týdnem. My jsme připraveni v momentě, kdy budeme mít jasnou metodiku, bude to logisticky zabezpečeno. To jsme schopni, bez testů se nehneme. Jsme připraveni očkovat pedagogy od 1.3., jakmile to systém umožní. Na to jsme připraveni. Na co nejsme připraveni, je otevřít střední školy ve chvíli, kdy to testování nebude zajištěno, protože to bude akorát obrovské riziko šíření dalšího komunitního přenosu pandemie.

Václav MORAVEC, moderátor:
Když se podíváme na podmínky krajů, tak právě návrat dětí do škol u deváťáků na základních školách a maturantů na středních školách, byl jednou z podmínek, kdy se můžeme na tu dohodu, kterou uzavřela vláda s představiteli krajů, s Asociací krajů České republiky přesně před týdnem touto dobou podívat. Pane
hejtmane Červíčku, jak vám to komplikuje jako zřizovateli tu situaci?

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Tím, že nejsou jasné informace a nevíme, jaký bude harmonogram, tak samozřejmě se velmi obtížně můžeme připravovat na to, že se nám vrátí například maturanti na střední školy a podobně. Ale ještě jednou, myslím si, že to je fakt o nějaké strategii toho návratu, a že ministerstvo školství už by mělo jasně říct. Teď připouštím i podle vývoje pandemické situace, jak si představuje ten postupný návrat dětí do škol, to přece nejsou jenom maturanti. Maturanti se teda, nebo ti co půjdou na přijímačky v devátý, v devátý třídě, protože ty se budou teď měsíc připravovat na přijímačky, a pak každý, kdo měl deváťáka, já jsem ho nedávno měl, tak ví, že už to pak je spíš o hlídání těch deváťáků. Není potřeba tedy jednat s řediteli škol o tom, co bude pak vhodnější v tom následujícím období školního roku, koho vlastně máme vrátit nebo nevrátit. To ještě jednou, to si prostě myslím, že v tuto chvíli je kompetence ministerstva školství, vláda o tom musí rozhodnout, připravit podmínky. To očkování naprosto souhlasím. Mimochodem my se 14 dní bavíme o tom, jestli už není čas očkovat například učitele. Odpověď je jednoduchá, ne, musíte naočkovat kategorii 1A. Tam učitelé nejsou.

Václav MORAVEC, moderátor:
A to je odpověď ministerstva zdravotnictví?


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Ano, to je odpověď z ministerstva zdravotnictví. A velmi složitě se prolamujeme do těchto zavřených dveří, a to si prostě myslím, že všechno prostě vlastně do sebe zapadá, a vytváří to tuhle nepříjemnou situaci.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane vicepremiére Hamáčku. Kdo tedy může za to zpoždění, že se takto narychlo ještě s těmi spory mezi vámi a premiérem kupují testy na návrat maturantů a deváťáků na základních školách, když o tom mluvíme i v otázkách od prosince, kdo za to může?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Já vám povím, kdo za to nemůže. Nemůže za to ministerstvo vnitra. My nejsme orgán státní správy určený k nákupu testů. My jsme to udělali ve chvíli, kdy se ukázalo, že to nikdo jiný není ochoten udělat, a do jisté míry jsme dali kůži na trh, vzali jsme seznam firem, které nám dalo ministerstvo zdravotnictví, já žádnou z těch firem neznám, protože ani jsem nijak neměl možnost je znát, protože jsem prostě dostal seznam a moji úředníci je kontaktovali, a ten termín jsme zvládli velmi rychle. Takže, pokud se ptáte, kdo za to může, nevím, ale rozhodně za to nemůže ministerstvo vnitra, a jestli mohu na kolegu
hejtmana z Karlovarského kraje. Já nevím, co je na tom nesrozumitelného. My jsme nakoupili stejné testy jako v Rakousku, za stejnou cenu jako v Rakousku. To je celé.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vy byste byl pro návrat dětí do škol, když se díváte na zhoršující se pandemickou situaci. Hlasoval byste pro to na vládě?

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
My jsme přece slíbili, že návrat dětí do škol je absolutní priorita. A současně jsme slíbili, že uděláme všechno pro to, aby ten návrh byl bezpečný. To znamená, že bude za podmínek těch antigenních testů. A já jsem přesvědčen, že řízený návrat části těch studentů, to znamená maturantů a deváťáků, za podmínky antigenních testů, je bezpečná věc, ale aby to bylo splněno tak tady musí být testy, které my jsme podle zadání vlády sehnali.

Václav MORAVEC, moderátor:
Děkuji Janu Hamáčkovi, vicepremiérovi a ministru vnitra, který byl hostem Otázek děkuji.

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, šéf Ústředního krizového štábu /ČSSD/:
Také děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor:
Znovu si připomeňme, jak se Česko v těch uplynulých týdnech a dnech probojovalo na vrchol žebříčku zemí, kde se šíří nákaza nejrychleji. Už v první hodině Otázek jste viděli, že ještě v září byla Česká republika ve druhé desítce. Mezi první pětku Česko postoupilo v říjnu, a na konci roku Česká republika patřila k prváčkům, tedy na první pozici. Příští týden vláda pošle více vakcín do nejpostiženějších krajů, jak jsme slyšeli, do Karlovarského, Královéhradeckého. Ještě během víkendu má ministr zdravotnictví Jan Blatný jednat s vedením hygienických stanic i s epidemiology i o dalších možných opatření. Ve hře je podle něj i uzavření některých dalších okresů, ale to jsme slyšeli v první hodině, že Jan Hamáček vyloučil, že ty informace nemá. Jak jste, pánové, spokojeni s tím současným stavem, přerozdělování vakcín, protože jste se od Ivo Vondráka, až po Petra Kulhánka shodli na tom, že to je ta priorita.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Spokojeni být nemůžeme, protože kapacitu na to, abychom zrychlili očkování máme. To znamená, pokud nemáme ta místa a naši kapacitu kryta vakcínami, tak můžeme zužitkovávat to, co nám přijde. Jenom pro ilustraci.

Václav MORAVEC, moderátor:
Jak si vysvětlujete to množství nenaočkovaných vakcín, protože premiér tvrdí, že je problém v krajích a…

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Ne, tady já naprosto nemůžu souhlasit. My se musíme chovat zodpovědně v tom smyslu, že pokud nemáme potvrzeny dodávky vakcín na další období, ať je to Pfizer nebo ty další, tak si musíme držet určitou skladovou zásobu pro druhé očkování, druhou vakcínu. Nemůžeme se dostat do stavu, kdy budeme mít na pořadí lidi s první dávkou a nebudeme mít pro ně očkovací dávku. To znamená, my se snažíme maximálně proočkovávat, kapacita na to je, ale zároveň pokud nemáte potvrzeny dodávky vakcín na následující období, tak se chováte obezřetně, aby vám ty vakcíny pro ty druhé dávky nepřišly. To je naprosto logické.

Václav MORAVEC, moderátor:
Takže není to tak, že byste to blokovali, ale tím, že máte detailnější informace z ministerstva zdravotnictví, tak…?

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Dostáváme je v nějakém čase. Ale v tom období, kdy je dostaneme, tak se ještě třeba 3× změní. To znamená, dojde ke zpoždění. Moderna nakonec ke zpoždění snad dokonce 14 dnů. To znamená, je to velmi variabilní prostředí, a my se v něm pořád musíme chovat velmi bezpečně. To znamená, abychom měli zajištěny druhé dávky.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane Červíčku.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Já myslím, že se tady vzbudilo velké očekávání na začátku tohoto roku v souvislosti s očkováním. Ale zapomnělo se, že první čtvrtletí Česká republika dostane nesmírně moc málo vakcín k dispozici. Ono se to pak ukázalo na tom přerozdělování od začátku roku, velký kraje, malý kraje, a tak dále. A my vlastně doháníme tu první strategii toho přerozdělení, na začátku taky doháníme i v těchle měsících, když je pak nějaký kraj postižený, možná by stálo za úvahu třeba proočkovat některý okresy rychleji, tak vy vlastně nemáte, kde brát.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale vy jste říkal, že dostanete v příštím týdnu tisícovku?


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Nemáte z toho celkového objemu, kde brát. A pak je to takhle po nějakým malým množství, které občas někdy dostanete. Já musím říct, že jsem se obrátil na premiéra asi před měsícem, a vyšel nám vstříc. Dal nám jedno plato navíc Pfizeru, dostali jsme jedno plato Moderny, což…

Václav MORAVEC, moderátor:
Jedno plato je tisícovka u Pfizeru.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Tisícovka u Pfizeru a podobně. A pak jsme dostali, a já jsem ale za to rád, pak jsme dostali, dejme tomu, 4 000 vakcín AstraZeneca. Bohužel se dostáváme do situace, že občas máme s některými vakcínami, zejména ty od firmy AstraZeneca problém při přerozdělování pro tu kategorii 1A, která je klíčová. Zase se dostáváme k tomu, že nám nikdo nepovolil, abychom třeba očkovali touhle vakcínou integrovaný záchranný systém, takže to je furt takový začarovaný kruh.

Václav MORAVEC, moderátor:
Nedostatečná metodika od ministerstva zdravotnictví.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
A myslím, že trvání na podmínkách, které byly nastaveny, a které se mají měnit v čase, protože těch vakcín je málo. A teď v tuto chvíli nerozlišujeme, kdo tu vakcínu dostane, ale bavme se o rizikových skupinách a bavme se o tom, abychom co nejrychleji naočkovali. Já třeba řeknu v souvislosti s Modernou a Pfizerem. My každý týden netrpělivě čekáme na novou dodávku, abychom mohli zajistit očkování dál, nejenom ty druhé dávky, ale otevírat sloty pro ty kategorie registrované například senioři 80+, ale těch vakcín je tak málo, alespoň třeba když budu mluvit za náš kraj, že my kategorii 1A naočkujeme do poloviny března, a budeme rádi. Podle dodávek, které máme dneska avizované.

Václav MORAVEC, moderátor:
Což znamená víc než měsíční zpoždění, měsíc a půl, oproti tomu původnímu plánu.


Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:
Jasně a teď, jestli nám někdo dá něco málo navíc, tak samozřejmě se soustředíme na ty okresy, ať už třeba rizikové, jako je Trutnov. Anebo s vidinou toho, že se to posouvá, tak třeba na další rizika, která jsou v sousedních okresech, Hradec Králové, Náchod a podobně. Ale všechno to je opravdu v tom žalostným malým množství vakcín, a ta situace se změní, a já v to pevně věřím, v druhém čtvrtletí, protože tam jsou samozřejmě plánovaný daleko větší milionový dodávky pro celou Českou republiku, a pak to přerozdělení v těch větších objemech bude znamenat v našem třeba v případě, než za první čtvrtletí naočkujeme 60 000 vakcín, ale každý měsíc budeme očkovat 100, 120 000 vakcín, a pak se ta situace zásadně změní.

Václav MORAVEC, moderátor:
Stejná otázka pro Ivo Vondráka. Závěrečná otázka
hejtmana Moravskoslezského kraje. Co byste teď potřebovali od ministerstva zdravotnictví, protože vy už jste v první hodině Otázek, pane hejtmane, naznačil, že vám kupříkladu chybí metodika pro praktiky a podobně?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Ano, já si myslím, že ten systém je prostě příliš statický. Řeklo se, že nejprve 1A, pak 1B, ale on ty priority v čase prostě vznikají. Jedna z nich jsou právě učitelé. Čili jinými slovy řečeno, já si myslím, že ten systém z hlediska softwaru je schopen nějakým způsobem tu frontu těch čekajících na očkování sestavit nejen podle toho věku, ale i z hlediska potřebnosti toho, co zrovna potřebujeme. A my teď zrovna potřebujeme ty učitele. To znamená, já si myslím, že bychom měli očkovat samozřejmě těch 80+. Mimochodem ti už nějakým způsobem skoro proočkování jsou, ale já jsem byl pro to, ať se nezačíná 70+, ať se začne 60+, chápu. Je tam málo vakcín, ale jestliže do toho přidáme další kritéria, například zdravotní problémy, ale samozřejmě i ty priority, které máme, jako jsou učitelé, tak se to dá sestavit a prostě ta fronta linearizovat takovým způsobem, abychom ty potřeby, které máme operativní, nějakým způsobem vykryli. Takže já si myslím, že to chce do toho vnést trošku dynamický náhled, trošku flexibility, trošku agilních nástrojů...

Václav MORAVEC, moderátor:
Chápu správně, že to je problém ministra zdravotnictví Jana Blatného?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já bych řekl, že to je problém těch, kdo to celé řídí. Já si myslím, že pan ministr zdravotnictví není ten, který bude skutečně projektovým manažerem. Vy tam musíte mít někoho, kdo je schopen tyto věci reálně řídit jako projektový manažer.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale to o sobě říká pan, promiňte. Ale to o sobě říká pan premiér, ten si vzal osobně na starosti očkování.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
To nemůže dělat, to nemůže dělat pan premiér. Tohleto je skutečně profesionální práce. Tam musí být někdo, kdo to vyvažuje a balancuje, prosím, to není práce pro pana premiéra, ten to musí zastřešovat.

Václav MORAVEC, moderátor:
A nikdo takový není, kdo by to řídil z vaší zkušenosti?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Já nevím, já neznám ty lidi tam, ale já jsem to říkal panu ministrovi zdravotnictví. Najděte si tam skutečně projektové manažery, kteří to budou schopni, schopni dělat, kteří budou, skutečně jsou zvyklí na to řešit takovéto rizikové projekty, a tento projekt je nesmírně rizikový.

Václav MORAVEC, moderátor:
A co vám pan ministr na to říká?

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
No tak já si myslím, že říkal, že něco takového se učiní. Ano, prosím vás já bych chtěl říct, že řada věcí se nějakým způsobem učinila, udělala ale dle mého názoru prostě my neustále čelíme každý týden, každých 14 dní prostě novým problémům. Já si myslím, že prostě tam skutečně to chce profesionální vedení toho projektu jako takového, projektového manažera, který bude schopen flexibilně tyto věci vstřebávat a nějakým způsobem dávat do života, do života. Jak říkám, já jsem o tom očkování učitelů mluvil před 14 dny, ale začneme očkovat až 1. 3., ale prosím vás, 1. 3. už děti půjdou do škol, pokud teda půjdou. A to je samozřejmě dle mého názoru už pozdě, protože jestli si vezmete první dávku vakcíny, tak vlastně máte nějakých 75 % imunity po dvou, třech týdnech, a teprve ta stoprocentní vám nabíhá až po té druhé dávce za 14 dní, takže vlastně tam máte 5 týdnů, kdy ten člověk skutečně může onemocnět. Takže já jenom pevně věřím, že se ty věci nějakým způsobem začnou více prostě vnímat z pohledu té dynamiky té situace. Staticky se to nedá učinit.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ale, to už, o tom se tady bavíme měsíce, a podívejte se, jsme ve čtvrté vlně, a nezdá se, že by se celá věc projektově řídila.

Ivo VONDRÁK, hejtman Moravskoslezského kraje /ANO/:
Co vám mám na to říct, pane doktore? Já si myslím, že já na to, na to upozorňuji. Já chápu, že v té, řekněme, v té prioritě těch nejstarších, je to velmi jednoduché. A chápu ten medicínský nadhled na to, že v podstatě je třeba proočkovat tuto skupinu, protože je nejrizikovější, ale já říkám druhá věc je ta, že máte 60+, kde máte spoustu lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní, řekněme, ti senioři, kteří skutečně můžou zůstat doma, můžou nějakým způsobem se zajistit jakousi svou karanténou nebo izolací, ale ti lidé, kteří musí chodit do škol, kteří musí chodit v podstatě sloužit na, řekněme, i na ty služebny policie a podobně, kterým je třeba více než 60, tak jsou vystaveni velmi velkému riziku. Takže já si myslím, že prostě musíme do toho systému vnést jakousi dynamiku. Tím, prosím, nechci říct, že nechceme očkovat ty starší, ale nemůžeme prostě čekat, než proočkujeme tu skupinu 1A, protože to bude trvat skutečně ještě dlouho.

Václav MORAVEC, moderátor:
Ivo Vondrák,
hejtman Moravskoslezského kraje, Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje a Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje byli hosty Otázek. Děkuji vám, pánové, za tuto zajímavou diskusi a těším na další. Děkuju.

Martin ČERVÍČEK, hejtman Královéhradeckého kraje a senátor /ODS/:

Na shledanou.

Petr KULHÁNEK, hejtman Karlovarského kraje /STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09/:
Klidnou neděli.

Václav MORAVEC, moderátor:
Vám také děkuju.

brig. gen. v.v. Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
senátor PČR
expert ODS pro bezpečnost
člen výkonné rady ODS

Více o autorovi