10. února 2021

ODS v EP: Správně pojatý Plán cirkulární ekonomiky může napomoci snížit množství produkovaného odpadu

(www.ods.cz) Evropský parlament schválil svou pozici k Plánu cirkulární (oběhové) ekonomiky, který v minulém roce představila Evropská komise. Cílem je snížit množství produkovaného odpadu a zlepšit možnosti jeho recyklace a dalšího využití a také zvýšit možnosti oprav výrobků místo jejich obměny. Na základě tohoto plánu a připomínek Evropského parlamentu a Rady bude Evropská komise navrhovat legislativu, kterou se má plán naplnit.

„Koncept oběhové ekonomiky je společně se snahou podporovat zvyšování biodiverzity jednou z pozitivních částí celého Green dealu. V těchto případech není snahou bojovat s větrnými mlýny, ale konkrétními kroky v oblasti ekodesignu, obalového hospodářství a recyklace přispět k tomu, aby se méně odpadu vyrábělo, a pokud již nějaký vznikne, aby jej bylo možné jednoduše recyklovat a znovu použít. To je cesta směrem, který ochraně životního prostředí bezpochyby pomůže,“ uvedl místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

„Zatímco návrh Evropské komise vychází z reálně dosažitelných možností, které stávající věda poskytuje, vize Evropského parlamentu je opět posunuta až mimo tuto realitu. Počítá s extrémně blízkými termíny, s vědeckými poznatky, které teprve přijdou a také s návrhy v daňové oblasti, které mají zasáhnout ty, kteří se nechovají ‚správně‘. Ačkoli původní plán oběhové ekonomiky podporujeme, tuto nerealistickou vizi Evropského parlamentu jsme podpořit nemohli,“ dodala europoslankyně Veronika Vrecionová.