Ústavní soud se vyslovil proti uznávání zahraničních adopcí dětí stejnopohlavními páry. Rozhodnutí vítám

12. ledna 2021
Ústavní soud se vyslovil proti uznávání zahraničních adopcí dětí stejnopohlavními páry. Rozhodnutí vítám

(www.ods.cz) Ústavní soud v tomto týdnu odmítnul možnost uznávat zahraniční osvojení dětí stejnopohlavními páry. Podle soudu není možné, aby zahraniční právní úprava byla zneužívána k obcházení českých zákonů, které adopce dětí umožňují pouze manželským párům. Senátorka Jitka Chalánková rozhodnutí vítá a považuje ho v právním státě za jediné možné.

„Ústavní soud zcela správně upozornil, že otázku rodinných vztahů má řešit domácí právo na základě společenské diskuze a nelze ho nahrazovat zahraniční úpravou. Disentní stanovisko soudců Šimáčkové, Šimíčka a Šámala, podle kterého by měla česká justice respektovat faktické rodinné vztahy, považuji za zcela nepřijatelné. Takový postoj by do budoucna otevřel dveře k tomu, aby české soudy mohly posvětit i jiné formy vztahů, které české právo nezná nebo je dokonce trestá, včetně například uznávání mnohoženství či sňatků s nezletilými dívkami v muslimských rodinách,“ uvedla Chalánková.

Podle ní se situace může změnit, pokud zákonodárci změní definici manželství na svazek dvou osob a otevřou možnost k automatickým přiadopcím dětí jednoho z partnerů.

„Pro mě je taková změna nepřijatelná, protože předpokládá, že ze života dítěte je vyřazen jeden z biologických rodičů. Je třeba připomenout, že stejnopohlavní páry neadoptují pouze děti opuštěné, ale využívají často cestu tzv. náhradního mateřství. Tuto praxi považuji za morálně nepřijatelnou, protože s sebou nese riziko obchodování s lidmi vzhledem k tomu, že se k němu upisují především ženy ze sociálně slabého prostředí. A odmítám ji především z pohledu mezinárodně garantovaných práv dětí.“

Ústavní soud řešil případ registrovaných partnerů, Čecha a občana Trinidadu a Tobaga žijících v USA, kde si osvojili dvě děti s americkým občanstvím.

Jitka Chalánková

senátorka PČR