Senátorský klub ODS a TOP 09: Očkování proti covid-19 musí zůstat dobrovolné a nesmí diskriminovat ty, kteří se očkovat nenechají

16. prosince 2020
Senátorský klub ODS a TOP 09: Očkování proti covid-19 musí zůstat dobrovolné a nesmí diskriminovat ty, kteří se očkovat nenechají

(www.ods.cz) Senátoři ODS a TOP 09 se jednohlasně shodují, že současné jednání vlády je velmi chaotické a vládní opatření jsou nesrozumitelná. Odmítají projednávat zákon o krizovém řízení, který by se dle jejich názoru rozhodně neměl schvalovat v legislativní nouzi. Považují za důležité kvůli bezpečnosti ČR vyřadit z tendru na dostavbu Dukovan Rusko a Čínu. Domnívají se, že návrh směrnice EU, která se týká minimální mzdy, je v rozporu s právem Evropské unie. Senátorský klub společně s dalšími senátory podává pozměňovací návrh k evidenci skutečných majitelů, který bude požadovat, aby poskytovatelé veřejných prostředků prověřovali u příjemců skutečné majitele. V závěru senátoři zdůrazňují, že očkování proti onemocnění covid-19 by mělo zůstat dobrovolné, nesmí být nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné a nesmí znevýhodňovat ty osoby, které se očkovat nenechají.

„Na dnešní schůzi se určitě budeme věnovat i současné situaci. Obecně se shodujeme, že vládní opatření, která byla zveřejněna v průběhu posledních dní, jsou jeden velký zmatek a chaos. Omezený pohyb, zavřené restaurace, zákaz provozování ubytovací služby – opravdu je velice těžké podpořit krizová opatření vlády, která jsou ode zdi ke zdi. V této situaci k nám přichází novela zákona o krizovém řízení, která chce velice tvrdě pokutovat právnické osoby. Myslíme si, že opravdu není dobré tento zákon projednávat nyní, v legislativní nouzi. Pokud byl problém v krizovém zákoně, ministerstvo vnitra to mělo napravit již dávno, anebo počkat, až se současná situace uklidní,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Musím zdůraznit, že energetická bezpečnost je pro nás naprostou prioritou. Považuji za nutné z tendru na dostavbu Dukovan dopředu vyřadit dodavatele z Ruské federace a Číny. Není přípustné, aby strategickou stavbu stavěly firmy ze zemí, které se dlouhodobě chovají nepřátelsky vůči nám či našim spojencům v NATO a Evropské unii. České zpravodajské služby dlouhodobě upozorňují, že se Rusko snaží ovlivňovat rozhodování České republiky v oblasti energetiky a Čína je uvedena ve zprávě BIS z roku 2017 ve stejné souvislosti. Věřím, že Senát podpoří usnesení, které vyzývá vládu, aby Čínu a Rusko z tendru vyřadila,“ sdělil 1. místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Tomáš Czernin.

„Rád bych se vyjádřil k návrhu směrnice Evropské unie, která by měla být závazná pro všechny státy EU. Tato směrnice se zabývá tématem tzv. přiměřené minimální mzdy v EU. Směrnice určuje, že státy jsou povinny mít stanovenou minimální mzdu, a to buď formou zákona anebo na základě kolektivního vyjednávání. Dle našeho názoru je tento návrh v rozporu s právem EU a nerespektuje právo jednotlivých členských států rozhodovat na národní úrovni o výši odměn za práci a pravidlech o sdružování zaměstnanců v odborových organizacích. Připravili jsme návrh tzv. odůvodněného stanoviska. Návrh na využití institutu odůvodněného stanoviska není o tom, zda je potřeba mít stanovenou minimální mzdu, nebo jaká má být její výše. Ale o tom, že je třeba, aby Evropská unie dodržovala své vlastní právní předpisy a smlouvy a aby si neuzurpovala některá národní práva jednotlivých členských států. Zásadně odmítám, aby tato pravidla určovala Evropská komise závaznou směrnicí, která by byla v rozporu s evropským právem. Stejně tak odmítám, aby bylo zákonem stanoveno, kolik zaměstnanců má být organizováno v odborových organizacích. Být členem takovéto organizace má být svobodným rozhodnutím a nemá být stanovováno zákonnou povinností za účelem dosažení určitých kvót, které by stanovila směrnice EU,“ konstatoval místopředseda senátorského klubu Raduan Nwelati.

„K senátnímu tisku, který se zabývá evidencí skutečných majitelů, budeme podávat pozměňovací návrh za náš klub společně s dalšími senátory, který bude požadovat, aby poskytovatelé veřejných prostředků prověřovali u příjemců skutečné majitele. Doposud stačilo, aby tito poskytovatelé pouze nahlédli do rejstříku skutečných majitelů, teď budou muset informace v rejstřících v případě podezření ověřovat a případně i požadovat předložení dokumentů prokazujících skutečné majitele. Dále budou moci na základě tohoto pozměňovacího návrhu podávat k soudům podněty na zahájení řízení o nesrovnalostech v zápisech, pokud tyto budou v rozporu se skutečným stavem,“ řekl předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň.

„Dnes budeme projednávat zákon o očkování proti onemocnění covid-19. Připravili jsme pozměňovací návrh, který v žádném případě nezpochybňuje důležitost očkování, ale kromě toho, že zákon řeší, jakým způsobem bude očkování hrazeno a distribuováno, my jsme zdůraznili dvě důležité věci – zaprvé, očkování je dobrovolné a nesmí být nařízeno ani stanoveno jako mimořádné nebo zvláštní podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zadruhé, nikdo nesmí být znevýhodněn ve svých právech ani diskriminován z důvodu, že není očkován. Tyto dvě věci se týkají osobní svobody lidí a občanských práv a já pevně věřím, že zákon projde i s tímto pozměňovacím návrhem,“ doplnil předseda výboru pro zdravotnictví Roman Kraus.