16. listopadu 2020

Do vedení Středočeského kraje se vrací ODS

(www.ods.cz/region.stredocesky) Dnešním ustavujícím zastupitelstvem se do vedení Středočeského kraje vrací zástupci občanských demokratů. Na koalici se domluvila s hnutím STAN, Piráty a Spojenci.

„Při jednání se podařilo vyjednat pro ODS skutečně silné resorty, jako je doprava, zdravotnictví, sociální věci a v neposlední řadě oblast majetku a investic. Dále považuji za důležité, že se do programového prohlášení podařilo zařadit naše hlavní priority,“ říká statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka.

Před krajskými volbami jsem řekl, že středočeská ODS přichází se silným týmem a jsem moc rád, že dnes mohu říci, že jsem měl pravdu. Tým středočeské ODS uspěl a bude se podílet na změně, která ve Středočeském kraji dneškem přichází. Je dobře, že ODS v krajských volbách uspěla a bude v našem kraji spravovat velmi důležité oblasti. Budu se svými kolegy radními a zastupiteli při rozvoji Středočeského kraje spolupracovat jako poslanec. Je spousta oblastí, jako např. infrastruktura či sociální věci, kde je a bude nezbytná pomoc či součinnost krajské a centrální politiky. Věřím rovněž, že se tímto úspěchem podařilo ODS nastartovat změnu, kterou dotáhneme příští rok v parlamentní volbách," dodal na závěr předseda středočeské ODS Jan Skopeček.

Novým radním pro oblast majetku a investic se stal Libor Lesák. „V posledních letech bohužel stále rostou běžné výdaje kraje, zatímco investice pokulhávají. To se musí zlepšit. V oblasti majetku kraj vlastní obrovské množství majetku, pro který nemá využití, ale ve kterém mizí miliony korun. Ty pak chybí na správných místech. Chci udělat elektronickou pasportizaci krajského majetku a poté transparentně nabídnout k prodeji nepotřebný majetek,“ říká radní pro oblast majetku a investic Libor Lesák.

Oblast zdravotnictví bude mít na starosti Pavel Pavlík. „Prioritou je zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech regionu, bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské nebo soukromé zařízení. K tomu je potřeba lépe koordinovat spolupráci všech zdravotnických zařízení. Mým úkolem je dosažení spravedlivějších podmínek ve financování zdravotní péče. Mezi úhradami stejné péče v různých zařízeních nemohou být propastné rozdíly jako dnes,“ říká radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Sociálním věcem se v nové krajské radě bude věnovat Martin Hrabánek. „Chci usilovat o zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni kvůli věku, přechodné životní nepřízni nebo zdravotnímu postižení. Pro zajištění široké a rozmanité nabídky je třeba spolupracovat se všemi poskytovateli sociálních služeb. Přáním téměř každého člověka je získání pomoci v domácím prostředí, proto se zaměřím zejména na rozšíření dostupnosti terénních služeb,“ dodává radní pro sociální věci Martin Hrabánek.

Statutárním náměstkem a radním pro silniční dopravu se stal Martin Kupka. Jedno číslo úvodem 8 625. Tolik kilometrů silnic II. a III. třídy má ve své správě Středočeský kraj. To je například pětkrát víc, než v kraji Zlínském a o více než 3 miliony kilometrů více než v druhém Jihočeském kraji. Přes střední Čechy navíc proudí většina tranzitní dopravy. Střední Čechy tak jsou jednoznačně strukturálně postiženým regionem. A to by se mělo projevit ze strany státu, abychom nejezdili po stále děravějších silnicích. V oblasti dopravní silniční nás čekají i další výzvy - dostavba dálnice D3 či severní část pražského okruhu. A také řešení situace v KSÚS. Je to velká hromada úkolů, které jsou ale klíčové pro to, aby se v našem kraji lidem lépe žilo," říká statutární náměstek hejtmanky pro silniční dopravu Martin Kupka.

Jako předsedu zastupitelského klubu mě těší, že je početnější a silnější, než tomu bylo před volbami. Všichni máme jeden společný cíl - postavit Středočeský kraj na nohy. Jsem rád, že díky výraznému mandátu od voličů se do toho můžeme naplno pustit," říká staronový předseda zastupitelského klubu Tomáš Havlíček.