13. listopadu 2020

Senátorský klub ODS a TOP 09: Zákony o odpadech nejsou zpracovány dobře, posíláme je zpět do Sněmovny

(www.ods.cz) Na 2. schůzi Senátu projednávali senátoři kompletní balíček zákonů o odpadech. Jednalo se o 4 zákony, které vypracovalo ministerstvo životního prostředí. Bohužel tyto návrhy legislativu rozhodně nezjednodušují. Balík ‚odpadových zákonů‘ se opravdu nepovedl, proto ho senátoři posílají zpět do Poslanecké sněmovny s několika pozměňovacími návrhy.

„Do Senátu doputoval ‚odpadový balík‘, tedy sada dvou zcela nových zákonů a dvou novel zákonů. Konkrétně návrh zákona o obalech, zákona o výrobcích s ukončenou životností, změnového zákona vztahujícího se k těmto dvěma návrhům zákonů, a nakonec novela zákona o obalech. Celý balík čítá cca 600 stran a MŽP na něm údajně pracovalo 5 let. Výsledek tomu ale zdaleka neodpovídá. Nejenže nepřináší zjednodušení naší legislativy jako celku, spíše naopak. Obsahuje legislativní chyby a pasáže, které komplikují nejen odpadové hospodářství, ale i další oblasti,“ vysvětluje předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra a dodává: „Důležité také je, že Senát se musel s tímto balíkem vypořádat ve lhůtě třiceti dnů. Od zahájení projednávání bylo zřejmé, že Senát bude mít ambici tyto návrhy zákonů vrátit do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Předmětem úvah a jednání bylo, jaké pozměňovací návrhy to budou, aby byly průchozí nejen Senátem, ale i následně při opětovném projednávání v Poslanecké sněmovně.“

Nyní konkrétně k jednotlivým zákonům:

1. Návrh zákona o odpadech:

  • V zákoně napravujeme několik legislativních chyb, daných pozměňovacími návrhy ve Sněmovně a sněmovní legislativou neopravených;
  • Navrhujeme vypustit dva odstavce, které jsou podle některých právníků přímo retroaktivní a proto protiústavní. Už jen právní nejistota je v zákoně nepřípustná;
  • Navrhujeme odložení účinnosti zákona o jeden rok na 1. leden 2022. Neumím si představit, že takto složitý zákon by nabyl účinnosti v tak krátké době. Navíc v tuto chvíli nejsou připraveny všechny prováděcí předpisy, proto je více než pravděpodobné, že od 1. ledna 2021 by tady vzniklo doslova legislativní vakuum. Tvrzení pana ministra, že prováděcí předpisy jsou již v meziresortním připomínkovém řízení, zejména s ohledem na aktuální datum, nelze přijmout.

„Jsme si vědomi toho, že z důvodu nesouhlasu pana ministra s odložením účinnosti zákona bude ve Sněmovně tendence naše pozměňovací návrhy přehlasovat. To už ale nebude zodpovědnost senátorů, ale poslanců,“ konstatuje Nytra.

2. Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností:

  • První pozměňovací návrh řeší rovnoměrnější rozmístění sběrných míst elektrozařízení a baterií.
  • Druhý pozměňovací návrh odkládá účinnost zákona a odůvodnění je stejné jako u zákona o obalech.

3. Změnový zákon v souvislosti s předchozími dvěma zákony:

  • U tohoto zákona je nejdůležitější návrh na vypuštění části desáté – novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato změna totiž díky tomu, že mění § 6, tak by se vztahovala i na malé veřejné zakázky. A to takovou formou, že místo dneska používaných tří rovnoměrných způsobů zadávání, předřazuje společensky odpovědný způsob. Použití jiného způsobu by se muselo zdůvodnit. Zato změna by přinesla obrovský nárůst administrativy a pravděpodobně i zastavila veškeré zadávání, protože zadavatelé by byli zcela znejistěni ohledně správného postupu. Návrh nebyl odborně projednán nejen se zástupci zadavatelů, ale ani s gestorovým ministerstvem pro místní rozvoj. Navíc je návrh čistým přílepkem, jelikož s předmětnými zákony jakkoli nesouvisí.
  • Odložení účinnosti o jeden kalendářní rok bylo logickým vyústěním navrženého odložení účinnosti u předchozích dvou zákonů.

4. Zákon o obalech

  • U tohoto návrhu jsme rovněž zvažovali velké množství pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy byly ale tak závažné, že by docela změnily původní záměr zákona. A takovéto změny nelze v Senátu kvůli třicetidenní lhůtě projednat.
  • Tou nejdůležitější výhradou je praktická nemožnost obdržet od ministerstva licenci potřebnou pro zapojení do systému zpětného odběru, sběru a využití obalů.