Nechceme megastavební úřad, připravujeme komplexní pozměňovací návrh
5. listopadu 2020

Martin Kupka: Nechceme megastavební úřad, připravujeme komplexní pozměňovací návrh

(www.ods.cz) Komentář místopředsedy ODS ke stavebnímu zákonu

Martin Kupka: „Společný zájem je jednoznačný – urychlit a zjednodušit stavební řízení v České republice. Připravujeme komplexní pozměňovací návrh, který zlepší vládní novelu, ta totiž přinese celou řadu vážných problémů. Za zcela nejvážnější problém považuji vznik nového megastavebního úřadu. Který by znamenal přesuny tisíce úředníků a ve výsledku ohrožení výkonu stavební správy v ČR. Pokládám za velmi důležité, aby se povedlo zabránit tomuto nešťastnému kroku, který by znamenal bezprecedentní a velmi nebezpečnou změnu v organizaci veřejné správy. Stavební řízení se v letech 2015–2019 prodloužilo o více než 100 dnů. Všechny tyto změny proběhly za vlády hnutí ANO. Musíme změnit to, co bylo příčinou prodloužení, zjednodušit a zrychlit procesy a zajistit digitalizaci. Určitě podpoříme zákaz ping-pongu – tedy neustálého přehazovaní klíčových rozhodnutí mezi úřady, chceme stanovit přesné lhůty a pro řadu věcí také fikci souhlasu. Pokládáme za důležité, abychom naším návrhem zabránili rozpadu veřejné správy, zabránili škodám v řádu miliard korun a zabránili zřízení megastavebního úřadu, který ničemu neprospěje.“

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi