Interpelace na premiéra ve věci návrhů krajů v novém IROP (REACT - EU) přehrát
22. října 2020

Jakub Janda: Interpelace na premiéra ve věci návrhů krajů v novém IROP (REACT - EU)

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na premiéra Andreje Babiše ve věci návrhů krajů v novém IROP (REACT - EU).

Jakub Janda:

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v návaznosti na nařízení Evropské komise, takzvaného REACT-EU, projednala vláda na svém zasedání 14. října návrh na využití prostředků v Integrovaném regionálním operačním programu. Původním podkladem pro tento návrh měl být sběr projektů z jednotlivých krajů, které také v průběhu léta své návrhy zasílaly. V konečném materiálu vlády však evidentně došlo ke změnám v rámci mezirezortního připomínkového řízení a není jasné, zda vláda pracovala právě s návrhy jednotlivých regionů.

Chci se vás proto zeptat, zda vláda v rámci využití prostředků tohoto programu zohlednila potřeby krajů, nebo se jimi nezabývala. A zda ještě podoba tohoto programu dozná nějakých změn, nebo je tento návrh konečný.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:

Tak ohledně REACT-EU, to je vlastně nový program. Tak samozřejmě je to program, který, kde jsou prostředky přidělené České republice v souladu s požadavky EU na použití. A REACT-EU byl alokován do Integrovaného regionálního operačního programu 2014 až 2020. Návrh využití prostředků REACT-EU byl vypracován a upraven na základě připomínek, které byly obdrženy v rámci řádného mezirezortního připomínkového řízení. Všechny zásadní připomínky byly zohledněny.

Tenhle týden jsme od Evropské komise obdrželi finální podobu příspěvku, který ČR v rámci REACT-EU obdrží. Alokace na rok 2021 je 790 milionů eur v cenách roku 2018. A celkem by ČR měla dostat z REACT-EU asi miliardu eur. Konečná částka je oproti původnímu návrhu, který projednávala vláda, asi o 20 % nižší. Proto bude nutné návrh v některých částech pravděpodobně snížit.

Mezi prioritní oblasti ČR patří jednoznačně podpora zdravotnictví a integrovaný záchranný systém, což návrh zohledňuje nejvyšším podílem alokace na danou oblast z celkové alokace pro ČR. Co se týče dalších aktivit, které byly nebo budou z návrhu podpory nakonec vyřazeny, bude možné je čerpat z jiných zdrojů, jako například IROP v dalším programovém období nebo v rámci národního plánu obnovy, který se aktuálně připravuje. Finální podoba využití prostředků z REACT-EU bude projednána na monitorovacím výboru, který proběhne videokonferencí zítra.

Takže ten návrh byl kromě toho zdravotnictví. A integrovaný záchranný systém a zdravotnictví tam má podíl 56 %, protože my nutně potřebujeme mít přístroje, které zabezpečí dostupnost zdravotní péče všude v ČR, nejenom v těch největších fakultních nemocnicích. To znamená, jsou to přístroje 56 %, je tam integrovaný záchranný systém 19 %, je tam sociální infrastruktura v energeticky pasivním standardu, ano, to jsou ty domovy seniorů, kterých máme strašně málo a kde máme co napravovat. A je to infrastruktura pro sportovce.

Takže co se týče aktivity cyklodoprava, ta byla původně zahrnuta jen z důvodu nutnosti vyčlenit 25 % alokace na klimatický cíl. A k přípravě projektu na cyklodopravu bych rád uvedl, že příprava projektu nebyla zbytečná, protože na tuto aktivitu bude možné žádat ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Co se týče odstranění podpory kyberbezpečnosti, tak jak už je zmíněno, kdy vypořádání na tuto aktivitu bude v novém IROP 2021 až 2027 k dispozici velký objem finančních prostředků. Navíc je nutné zmínit, že s dalším financováním kyberbezpečnosti počítá i plán obnovy.

Ještě bych rád upřesnil, že v rámci IROP nebudou podporovány kabiny, jak je často zmiňováno, ale bude se jednat o podporu připravovanou Národní sportovní agenturou pro infrastrukturu pro sportovce v obcích do tří tisíc obyvatel.

Co se týče zařazení aktivit spojených se sportem, tak je nutné říci, že tuto oblast nelze financovat z jiných kohezních prostředků na rozdíl od oblastí, které nakonec v REACT-EU nebudou.

Takže já nemůžu souhlasit s tvrzením, že alokace na tuto aktivitu byla snížena pouze na úkor zdravotnictví, ale úprava byla způsobena jednak odstraněním cyklodopravy, ale i doplněním výstavby sociální infrastruktury v energeticky pasivním standardu, což byl ostatně požadavek velké části partnerů v připomínkovém řízení včetně Evropské komise.

Finální úprava spolufinancování pro kraje je 85 % z EU. Je stanovena dle současných pravidel IROP. Tato úprava zajistí podporu většího počtu projektů, než kdyby bylo ponecháno stoprocentní financování. Paní ministryně Dostálová má dnes v 15 hodin, takže za dvě minuty, videokonferenci - já jen řeknu dvě slova - videokonferenci s hejtmany.
 

Jakub Janda:

Já děkuji panu premiérovi za ta čísla, co nám dal. To je sice pěkné, to bych si také asi dokázal vyhledat, ale já jsem se ptal, jestli byly zohledněné požadavky krajů nebo projekty krajů. Jelikož kraje nebyly součástí mezirezortu. A zda ještě tento program doznal nějaké změny, anebo už je konečný. To je to, co mě zajímá. Čísla mě nezajímají, ta si opravdu dohledám. Děkuji.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:

Tak to mě mrzí, pane poslanče, že vás nezajímají čísla pro sportovce. Vy jako bývalý sportovec, myslel jsem si, že vás to zajímá, kolik dáváme do sportu. A když jsem přišel do politiky, tak stát dával 3,2 mld. Teď dáváme 11,8 mld. do sportu. A vytvořili jsme sportovní agenturu.

Takže co se týká krajů, ty mají rozpočet tento rok 260 mld., minulý rok měly 238, a to po zohlednění i samozřejmě těch kompenzačních věcí. Takže kraje dostaly 23 mld. navíc tento rok. A samozřejmě dostávají hlavně na dvojky, trojky a další věci. Takže to by bylo asi na dlouho, co bych tady mluvil o tom, kolik peněz kraje dostaly. Například odměny na zaměstnance v sociálních službách, odměny pro záchranáře. To jsou všechno zařízení, která nepatří státu. Ochranné pomůcky a tak dále.

My kraje podporujeme bez ohledu na to, z jaké politické strany je hejtman. V tom chceme i pokračovat bez ohledu na to samozřejmě, kdo bude teď nově hejtman. Takže kraje určitě podporu státu mají obrovskou. Pomáháme jim, spolupracujeme a spolu i zvládáme ten nápor na zdravotnická zařízení v současnosti.

Jakub Janda

Jakub Janda

poslanec PČR

Více o autorovi