Jižní Morava si zaslouží špičkové moderní střední školství
27. září 2020

Jiří Nantl: Jižní Morava si zaslouží špičkové moderní střední školství

(brnenska.drbna.cz) Kraje jsou dnes spojovány především s tématy jako doprava, případně v poslední době řešení otázky sucha. Zásadní úkoly a kompetence však mají ve vzdělávání, zejména ve středním školství. Kraje zřizují střední školy, určují oborovou strukturu studijních míst na středních školách, vybírají a řídí ředitele středních škol. V krajských volbách tak mimo jiné rozhodnete o tom, jak bude vypadat jihomoravské střední školství, zda bude dostupný dostatek studijních míst na gymnáziích, zda se zlepší kvalita učňovských oborů.

Modernizace středního školství je potřeba v celé zemi a samozřejmě také na jižní Moravě. Jeho současná podoba je výsledkem druhé průmyslové revoluce, která prostou fyzickou námahu člověka do značné míry nahradila prací mechanických strojů. Tento model ekonomiky i školství fungoval velmi dobře přes sto let. Nyní se však již nějakou dobu nacházíme uprostřed třetí průmyslové revoluce, která je tažena digitálními technologiemi a v budoucnu zřejmě i zvyšujícím se uplatněním umělé inteligence.

Podoba našeho školství tomu ale neodpovídá. Většina středoškoláků studuje na odborných školách, ačkoli oficiální data ukazují, že téměř žádný absolvent střední odborné školy se vystudované odbornosti posléze nevěnuje a většinou pokračuje ve studiu na vysoké škole, často zcela jiného zaměření. To není špatně, jak si řada lidí myslí. Je to racionální jednání vedené snahou co nejvíce si zvýšit šance uspět v budoucnosti, kterou neumíme předvídat. Profesní kvalifikace se stále více bude získávat až na vysoké škole nebo ve specializovaných kurzech po maturitě. Jinde v Evropě tomu tak už je, sem to přijde taky.

Co je špatně, že potřebám nejen budoucnosti, ale už i současnosti, zatím není přizpůsobena struktura našeho školství. Do toho bude potřeba se pustit, protože změna nebude snadná a nebude samozřejmě ani okamžitá. Avšak princip, že je lépe, aby co největší počet lidí získat dobré všeobecné vzdělávání, než usilovat o předčasnou a pro veřejné rozpočty vlastně velmi drahou a neefektivní specializaci většiny mladé generace, musí být jasný.

Zásadní je ale dosáhnout posunu na úrovni každé jednotlivé školy. Klíčem jsou ředitelé. Data OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která je dnes velkým světovým hráčem vzdělávací politik mj. díky srovnávacím testům PISA apod.) ukazují, že kvalita ředitele a způsobu, jak ředitel pracuje s učiteli, je jedním z nejmocnějších a nejrychleji působících faktorů pozitivně ovlivňujících kvalitu výuky, jak ji zažívá žák či student ve třídě. Personální politika kraje jako zřizovatele škol je proto základ. Politici často dávají přednost důrazu na investice do vybavení škol, případně na podporu konkrétních aktivit na mikroúrovni, protože obojí lze marketingově snadněji uchopit. Opravdového zlepšení ale dosáhneme jen nastavením systému.

V Jihomoravském kraji se proto chceme soustředit na to, co v naší zemi je prakticky úplně opomíjeno. Chceme být prvním krajem, který se bude systematicky věnovat výběru ředitelů. Chceme zvýšit atraktivitu ředitelských pozic na středních školách tím, že jejich platy přiblížíme průměru vysokoškolsky vzdělaných manažerů v mezi (dnes jsou spíše takoví o něco lépe placení nadučitelé). Od toho si slibujeme, že o tato místa se budou ucházet nejlepší kandidáti z celé republiky (dnes se často hlásí jediný uchazeč). Podpoříme ředitele škol i z hlediska jejich profesního rozvoje. Potřebujeme ředitelskou akademii, podporu sdílení zkušeností mezi řediteli, uplatnění metod mentoringu a koučinku, které jsou u náročných manažerských pozic v jiných sektorech dnes naprosto běžný. V českém školství – odvětví zcela klíčovém pro budoucnost – se s nimi ale zatím nepracuje. Nejlepší na tomto plánu je, že při relativně omezeném počtu středních škol v kraji je tohle všechno zcela v možnostech kraje, i z finančního hlediska. Náročné bude hlavně organizačně a na nastavení koncepce. A především se tomu někdo z úrovně kraje musí věnovat.

Ve vzdělávání a vzdělávací politice se pohybuji přes 15 let, od role vyučujícího přes působení v managementu univerzity až po zkušenost coby ředitele odboru a náměstka na ministerstvu školství. A mojí velkou motivaci pro kandidaturu do vedení kraje je to, že vnímám kraje jako právě to místo, odkud dnes můžeme pozitivně a konkrétními kroky pohnout s naším školstvím.

Komentář vyšel na serveru brnenskadrbna.cz.

Jiří Nantl
lídr krajské kandidátky ODS v Jihomoravském kraji
člen programového týmu ODS pro školství

Více o autorovi