18. srpna 2020

Opatrovnické soudy budou znát trestní minulost žadatelů o pěstounství. Jednání na Ministerstvu spravedlnosti bylo úspěšné

Komentář senátorky Jitky Chalánkové po jednání s náměstkem ministerstva spravedlnosti Michalem Fraňkem.

„Vítám výsledky jednání s náměstkem legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Michalem Fraňkem, jehož tématem bylo zahrnutí opatrovnických soudů mezi orgány, které budou moci při svěřování dětí nebo osob s omezenou svéprávností zjistit celou trestní minulost žadatelů.
Beru vážně ujištění, že ministerstvo spravedlnosti se věcí zabývá a své legislativní řešení představí prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu k již projednávané legislativě na půdě Poslanecké sněmovny. Jako iniciátorka této úpravy v Senátu jsem připravena takový návrh podpořit veřejně a následně pro něj i v horní komoře parlamentu hlasovat,“ a doplňuje: „Považuji za nanejvýš urgentní a potřebné, aby opatrovnické soudy mohly co nejdříve žádat nejen výpis z trestního rejstříku, který neobsahuje již zahlazené tresty, ale získaly nově přístup i k tzv. opisu, aby mohly zjistit minulost žadatelů. Jen tak bude možné předcházet situacím, kdy soudy svěří dítě nebo nesvéprávnou osobu do péče někomu, komu by je se znalostí jeho trestní minulosti rozhodně nesvěřily. Věřím, že díky vhodné legislativní úpravě budou do budoucna vyloučeny případy jako je například veřejně známý případ nezvěstné, a pravděpodobně utýrané Valerie. Ta byla soudem svěřena do péče své babičky, přestože ta byla již v minulosti odsouzena za brutální týrání vlastních dětí. Změna legislativy by vedle dětí měla zahrnout i další osoby s omezenou svéprávností, které jsou z logiky věci ve slabším postavení a jejich zájmy je třeba dostatečně ochránit.“

Jitka Chalánková

senátorka PČR