30. července 2020

Odmítáme povinný poplatek pro zemědělce do nově zřizovaného fondu

(www.ods.cz) Komentář poslance ODS Petra Bendla k návrhu na zřízení nepojistitelných rizik v zemědělství

Petr Bendl: „Hospodaříš na půdě? Zaplať! Na ministerstvu zemědělství už jsme kdysi řešili otázku tzv. nepojistitelných rizik. V zemědělství totiž existují situace, které pojišťovny odmítají pojistit, což je např. sucho a škody jím napáchané, jdoucí až za hranici existenční nejistoty hospodářů. Posuzovali jsme několik modelů. Možnost tzv. ‚státem financovaného připojištění‘ ve spolupráci s pojišťovnami jsme vyloučili z důvodů vysokého zatížení státního rozpočtu a často bez efektu financování nemalého zisku pojišťoven. Druhou možností bylo využití PGRLF - existující instituce, kterou stát již využívá jako zprostředkovatele podpor v zemědělství s tím, že by stát podpořil 50 % vznik fondu spravovaného PGRLF a za jasných pravidel by administroval a pomáhal přežít těžko řešitelné situace postižených, přičemž účast v systému by byla pro každého dobrovolná. Výhodou by byly nižší náklady na administraci, kontrolu a koneckonců i fakt, že politické zasahování do systému podpor by muselo být viditelnější a minimalizovala by se vazba na přání vlivných jednotlivců. Ministerstvo zemědělství ovšem přichází s návrhem, který klíčové hodnoty postrádá. Ukládá nemalou povinnost každému, nikoli dobrovolně, platit do nově zřizovaného fondu každý rok ‚desátky‘. To bude znamenat částku odhadem 500 mil. Kč ročně s tím, že o těchto penězích budou rozhodovat tři ministrovi lidé a čtyři zástupci nevládních organizací. Jednoduchými počty dojdeme k tomu, že stačí jedna organizace nakloněná ministrovi a je vymalováno! Doufám, že se zemědělci proti tomuto návrhu ozvou. My to určitě uděláme!“
 

Petr Bendl

poslanec PČR