27. července 2020

Ministerstvo zemědělství už potřebu zastropování dotací pochopilo. Pochopí to i vláda?

(www.ods.cz) Vláda dnes projedná Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2019. Kromě řady statistických údajů popisuje hlavní problémy českého zemědělství a navrhuje řešení.

V dokumentu se mimo jiné uvádí: „Ve struktuře zemědělských podniků přetrvává vysoký podíl velkých právnických osob na obhospodařované z. p., zatímco fyzické osoby, které tvoří téměř 90 % všech subjektů, hospodaří zhruba na 30 % z. p. Problémy ve vztahu zemědělství k životnímu prostředí a venkovu se nadále zhoršují. Zejména se to týká velkovýrobního průmyslového zemědělství.

„Jsem ráda, že Ministerstvo zemědělství konečně pochopilo potřebu podpory malých a středních zemědělců a je si také vědomo obecně horšího přístupu k životnímu prostředí ze strany velkých agrokoncernů,“ uvádí europoslankyně Veronika Vrecionová.

Zpráva přichází v době, kdy vrcholí vyjednávání Společné zemědělské politiky EU na roky 2021-2027. Zatímco většina členských zemí podporuje zastropování zemědělských dotací, ČR je jako jedna z mála zemí opakovaně proti.

„Dnes máme možnost tento negativní trend zvrátit a zastavit postupující koncentraci zemědělské produkce v rukou malé skupiny velkých podniků. Nejúčinnějším nástrojem je zastropování zemědělských dotací. Ty mají pomáhat udržet malé zemědělce a rodinné farmy na venkově, nikoli sloužit jako zdroj pro skupování konkurence, jak se nyní často děje.“

„Doufám, že doporučení, které Ministerstvo zemědělství navrhuje a odpovídající zastropování, vezme v úvahu i ministr Toman a celá vláda a v České republice jej zavedou,“ dodala Vrecionová.

Navrhovaná doporučení (výběr):

  • Nastavit takové parametry a opatření SZP, které pomohou rozvoji strukturálně vyváženějšímu zemědělskému sektoru, který bude schopen významně přispívat ke zvýšení potravinové soběstačnosti a zlepšení vztahů k jím užívaným přírodním zdrojům.
  • Podporovat tvorbu a udržení pracovních míst a diverzifikaci činností na venkově, a to včetně podpory malých zemědělských podniků rodinného typu.
Veronika Vrecionová

poslankyně EP
členka Programového týmu ODS životní prostředí a zemědělství