Návrhy opozičních stran k řešení důsledků pandemie
9. července 2020

Návrhy opozičních stran k řešení důsledků pandemie

(www.ods.cz )

NÁVRHY OPOZIČNÍCH STRAN K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ PANDEMIE

Navzdory více než 3 měsícům od počátku pandemie v ČR vláda dosud nedokázala přeložit potřebné kvalitní legislativní řešení, které by reagovala na slabá místa, která byla odhalena v průběhu pandemie COVID-19. Opoziční strany proto předkládají návrhy řešení ve třech klíčových oblastech, kterými jsou: nákupy státu, zákonný rámec pro pandemii a náhrada škody:

Centrální nákupy a distribuce zdravotnického materiálu

  • Vláda při řešení pandemie mnohokrát uváděla, že centrální nakupování mimo nouzový stav je významný problém. Předložila však pouze nepřijatelné řešení skrze vládní novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, které by nabízelo velký prostor pro korupci a které je nutné zcela odmítnout.
  • Proto předkládáme společně poslanecké leg. návrhy, který problém řeší vhodněji skrze zjednodušení centrálních nákupů a rozšíření možností Státní správy hmotných rezerv, a vyzýváme tímto vládu k podpoře těchto návrhů (Více v přílohách 1 a 2)
  • Pokud bude vládou přesto prosazován její prokorupční vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vyvineme maximální úsilí ke schválení vhodnějších změn a odstranění problematických ustanovení skrze pozměňovací návrhy (více v přílohách 3 a 4).

Nový zákonný rámec pro řešení pandemie (pandemický zákon)

  • Vnímáme potřebu přijetí nového speciálního rámce pro řešení pandemie COVID-19 i dalších obdobných krizových stavů.
  • Podporujeme proto řešení představené vládou, tedy novelu ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona, které má být předloženo v září. To považujeme za legislativně nejčistší postup. Vládní návrh ovšem podpoříme jen v případě, že bude obsahovat dostatečné záruky a kontrolní prvky proti nepatřičným zásahům do práv a svobod občanů. Tyto principy jsme zveřejnili (příloha 5). Pokud vláda příslib nesplní, jsme připraveni návrh předložit sami.
  • Jsme připraveni podpořit jako dočasné řešení pandemický zákon předložený vládou, nicméně jen v případě, že budou přijaty námi předložené PN s kontrolními prvky proti nepatřičným zásahům do práv a svobod občanů, které jsme předložili (příloha 6).

Náhrada škody:

  • Vláda dosud nenabídla občanům žádné informace, jak žádat o náhradu škody podle krizového zákona, pokud byli přímo poškození opatřeními vlády. To považujeme za velmi nevstřícné a neodpovědné a máme za to, že stát by měl občanům aktivně nabídnout možnost náhradu škody uplatnit a předejít tak zmatkům a soudním sporům.
  • Vzhledem k tomu vyzýváme vládu, aby v souladu s principy dobré správy vůči občanům, kteří byli přímo poškozeni opatřeními vlády učinila tyto kroky:

A.                 určit jeden orgán, na který se mohou poškození obracet 

B.                 připravit online formulář k uplatnění nároku na náhradu škody

C.                 připravit metodiku k uplatnění nároku na náhradu škody