25. června 2020

Maturita z matematiky

(Noviny Kraje Vysočina) Končí první polovina června a v Senátu jsme právě většinově odhlasovali zrušení povinné maturity z matematiky. Předpokládám, že většina studentů jásá, konečně je jasno a navíc celá řada z nich si oddechla.

Přiznávám, že jako bývalý učitel matematiky a fyziky jsem z celého „cirkusu“ okolo matematiky a maturity z matematiky rozpačitý. Jsem totiž přesvědčen, že matematika je jazykem, který, když člověk zvládne, tak potom významně zvyšuje svoji šanci zvládnout se ctí celou řadu životních situací. A nemám nyní na mysli jenom půjčku v bance, vyjednání hypotéky nebo třeba obyčejný nákup.

Matematika nás totiž učí kritickému myšlení, učí nás rychleji a přesněji rozlišit pravdu od lži, realitu od fabulace, výmysl od skutečnosti. Matematika nás učí nalézt chybu v řadě za sebou jdoucích a na sebe rádoby logicky navazujících vět. Matematika je nástrojem, který dlouhodobě, úspěšně a přesně popisuje realitu a je jedno, zda se jedná o účetnictví firmy, stav konta v bance, míru zadlužení nebo třeba pravděpodobnost výhry v nějaké loterii nebo sázce.

Osobně jsem však bohužel při studiu způsobu nastavení současné maturitní zkoušky z matematiky dospěl k názoru, že to šlo obtížně udělat hůře. A tak se vlastně tomu odporu proti povinné maturitě z matematiky nakonec ani nedivím. Zároveň jsem ale přesvědčen, že by bylo velmi nebezpečné na matematickou gramotnost rezignovat. Velmi bych se proto přimlouval za zavedení povinných výstupních testů ze základní školy a uvažoval bych o dobrovolné možnosti testování úrovně znalosti matematiky i na školách středních.

Také je velmi důležité matematiku popularizovat a zejména dobře učit. Víte například, že nejmenší dokonalé číslo je číslo 6? Dokonalé číslo se pozná tak, že je součtem všech svých dělitelů kromě sebe samého (6 = 1 +2 +3). Kdo z Vás nalezne bez internetu a počítače další dokonalé číslo do tří minut, může být na sebe pyšný a já se s ním v Senátu rád osobně potkám. Stačí, když mi napíšete o svém úspěchu email.

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR
místopředseda strany
zastupitel Kraje Vysočina