Senátoři ODS: Podpora firem postižených pandemií koronaviru musí být širší
10. června 2020

Senátoři ODS: Podpora firem postižených pandemií koronaviru musí být širší

(www.ods.cz ) Senátorský klub ODS chce rozšířit kompenzace firmám postiženým koronavirovou krizí. Senátoři ODS oceňují novelu zákoníku práce, ale nesouhlasí s kompenzačním zákonem pro zdravotníky, který je podle nich špatně napsaný a nespravedlivý.

„Kompenzační zákony nejsou podle nás napsány dobře legislativně a neposkytují dostatečnou podporu podnikatelům. Proto navrhujeme navýšení počtu zaměstnanců u firem, kterým bude prominuto sociální pojištění na 150. Nesouhlasíme také s podmínkou maximálního poklesu mzdového úhrnu o 10 % a navrhujeme hranici 20 %, to pomůže především malým firmám, kde tvoří velkou složku mzdy pohyblivá část. V rámci zdravotnického zákona pak navrhujeme, aby byla hranice pro malé lékárny stanovena na 25 zaměstnanců, nikoliv 15, jak přišlo ze Sněmovny. Opět tímto pomáháme především malým lékárnám v menších městech,“ říká senátor Rostislav Koštial.

„Naopak podporujeme novelu zákoníku práce, kde oceňujeme především důraz na sdílená pracovní místa, která mohou využívat například maminky na rodičovské dovolené nebo pečující o malé děti. Jedním dechem jako konzervativní politička ale dodávám, že vždy, když zjednodušujeme zaměstnávání maminek, nesmí dojít k diskriminaci matek, které se rozhodly pečovat o děti doma na plný úvazek. Oceňuji také spravedlivější výpočet dovolené, který zajistí, že nebude docházet k diskriminaci některých povolání. O tom, že je novela skutečně dobře napsaná, hovoří i to, že je na něm shoda tripartity, což nebývá úplně obvyklé,“ říká senátorka Jitka Chalánková a dodává: „Mnoho sporných bodů má ale zdravotnický kompenzační zákon. Jsem přesvědčena, že není nutné tuto novelu přijímat v legislativní nouzi, protože platby zdravotníkům je možné kompenzovat i jinými způsoby. Větší problém je ale kompenzační vyhláška, která se zákonem souvisí. Potvrzují se má podezření, že kompenzační vyhláška neodpovídá duchu zákona. Vyhláška například úplně zapomíná na zobrazovací komplement, především CT a magnetické rezonance, které nejsou nijak kompenzovány. Dochází tak k diskriminaci a nerovným podmínkám pro poskytovatele těchto služeb, které rovněž byly postiženy dopady pandemie COVID-19 stejně jako ostatní poskytovatelé zdravotních služeb.“