27. května 2020

ODS v EU: Evropská pomoc musí sloužit k nastartování ekonomik, ne pro další integraci

(www.ods.cz) ​​​​​​​Evropská komise dnes představila záchranný plán na obnovu evropských ekonomik zasažených koronavirovou krizí. Europoslanci ODS tento záchranný plán podpoří za podmínky, že pomoc bude dočasná, nedojde k přenosu dalších pravomocí na EU a nebudou se zavádět nové evropské daně, které by dále zadusily občany a podnikatele.

„Návrh záchranného plánu, který dnes představila Evropská komise, pokračuje v zaběhlých rituálech – na každou krizi je odpovědí další integrace. Ale žádná integrace tomuto typu krize nepomůže. Ukázalo se, že flexibilita ve zdravotnické politice umožnila státům, které byly zodpovědné, krizi zvládnout lépe než těm, které zareagovaly pozdě. Společná evropská rozhodnutí řešení akorát zpožďují a znemožňují rychlou reakci,“ uvedl předseda europoslaneckého klubu ODS Jan Zahradil.

„Tahle země není pro starý. Tak by se dal ve stručnosti popsat záchranný plán Evropské komise. Je jasné, že nejvíce postiženým zemím je třeba pomoci, protože není v našem zájmu, aby se rozpadl vnitřní trh. Peníze ale musí být využity výhradně na znovunastartování ekonomiky, ne jako urychlovač velkých plánů EU na náklady chudších a méně rozvinutých zemí. Například zdanění emisních povolenek by zásadně přispělo ke zdražení energie a tepla, což by postihlo zejména starší ročníky a vedlo k riziku mezigeneračních konfliktů. Sice se navýší Fond pro spravedlivou transformaci, ale to rozhodně nebude stačit,“ řekl místopředseda ODS Alexandr Vondra. „Česká republika by měla ve vyjednávání hrát aktivní roli a za podporu plánu Komise vyjednat ústupky, které nám pomůžou, např. zařazení jaderné energetiky mezi čisté bezuhlíkové zdroje,“ dodává.

„Připravovaný víceletý finanční rámec je potřeba od základů přepracovat a zaměřit na boj s koronavirem. Jeho čerpání může být vyšší na začátku, kdy bude řešit následky koronaviru, a nižší v následných letech tak, aby v souhrnu zůstal zhruba na plánovaných číslech. Nesmíme však přistoupit k novým evropským daním. Zatížení občanů a podnikatelů novými daněmi jim situaci naopak zhorší, místo aby jim v této době pomáhalo,“ uvedla europoslankyně Veronika Vrecionová.

„Kromě pomoci zasaženým zemím by měl rozpočet EU ještě více směřovat na podporu vědy, výzkumu a inovací. Nejen do hledání léku na koronavirus, ale obecně do oblastí, které pomohou nastartovat a rozvíjet naši konkurenceschopnost a zároveň do takových projektů, které přesahují možnosti jednotlivých členských zemí,“ dodal europoslanec Evžen Tošenovský.