13. května 2020

ODS: Vyzýváme vládu k předložení návrhu na vyrovnání finančních výpadků do územních rozpočtů obcí a krajů

(www.ods.cz) Senátoři ODS jsou připraveni podpořit 4 z 5 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Oceňují pomoc OSVČ, nicméně způsob vratkami daně hrozí pokles v řádech několika miliard v rozpočtech obcí a krajů. Proto budou chtít od vlády předložit návrh na vyrovnání finančních výpadků do územních rozpočtů obcí a krajů. Dále předkládají pozměňovací návrh, který by třetí a čtvrtou vlnu EET odložil o dva roky – do června 2023.

„Na úvod bych rád konstatoval, že z pěti zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze je senátorský klub ODS připraven podpořit čtyři z nich. Včetně zákona o kompenzačním bonusu, který nově zahrnuje v rámci OSVČ i tzv. společnosti s ručením omezeným. To je mimo jiné požadavek, o kterém mluvíme dlouhé týdny.

Nicméně máme zásadní připomínku týkající se negativního dopadu v podobě výrazného snížení inkasa sdílených daňových příjmů rozpočtu obcí a měst.

Za účinnou pomoc pro OSVČ jsme rádi, ale způsob, který je proveden vratkami daně, se dají předpokládat poklesy v rozsahu až 11 miliard v rozpočtech obcí a 4 miliard v rozpočtu krajů.

To jsou poměrně zásadní objemy financí, které mají být kompenzovány. Domluvili jsme se, že budeme podporovat schválení tohoto zákona, nicméně navrhujeme usnesení, kterým budeme konstatovat tento stav a vyzýváme vládu, aby do konce května předložila návrh na vyrovnání negativních finančních výpadků díky kompenzačnímu bonusu do územních rozpočtů obcí a krajů.

Pokud to vláda nevyslyší a nenajde způsob, jakým by navýšila příjmy obcí a krajů, jsou senátoři ODS připraveni předložit v průběhu června návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který by řešil posílení příjmů obcí a krajů,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

„Krátce se zmíním o návrhu zákona evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Budeme se snažit předložit a podpořit pozměňovací návrh, který by třetí a čtvrtou etapu EET oddálil o 2 roky, do 30. června 2023, protože sama paní ministryně financí přiznává, že je EET rozpočtově neutrální – nepotvrzuje se, že by to byl značný přínos do státního rozpočtu, a zároveň přiznává, že to vlastně zatěžuje drobné podnikatele. I když tímto zákonem se EET odkládá do konce roku, myslíme si, že je to nedostatečné a že bychom měli vytvořit nejmenším podnikatelům dostatečný prostor.

Budeme se také zabývat zprávou o stavu životního prostředí za rok 2018. Zpráva je v podstatě pozitivní, ale bohužel jen zdánlivě, protože zde absolutně chybí vyhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků. Zmíním segment odpadních vod, kdy v roce 2018 bylo vynaloženo 14 miliard korun a z čísel ve zprávě není vůbec poznat, že by se nějak kvalitativně zlepšily odpadní vody nebo se zvětšil počet obyvatel připojených na kanalizaci. Dalším bodem jsou odpady. Bohužel ČR je na chvostu EU, co se recyklace týče, což je věc, kterou určitě budeme chtít probrat s ministrem životního prostředí. Třetím bodem jsou komplexní pozemkové úpravy, kde je ze zprávy patrné, že se snižují výdaje v absolutním čísle, ale hlavně v promile státního rozpočtu.

Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je Zelená dohoda pro Evropu – domníváme se, že je daleko důležitější se soustředit na boj se suchem než uhlíková stopa jako taková,“ sdělil místopředseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.