3. května 2020

Televizní noviny: Mimořádné vystoupení premiéra

(TV Nova) Hostem hlavní zpravodajské relace TV Nova Televizní noviny byl v živém vstupu předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s Petrem Fialou můžete zhlédnout na NovaPlus.

Martin POUVA, moderátor:
A já teď ve vysílání vítám
předsedu ODS Petra Fialu a také předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Dobrý večer vám oběma.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/:
Dobrý večer.

Martin POUVA, moderátor:
Pane Fialo, vy jste předseda nejsilnější opoziční strany. Předpokládám, že jste slyšel rozhovor premiéra Andreje Babiše s Reyem Korantengem. Co na jeho slova říkáte?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Já jsem slyšel část toho rozhovoru, protože jsem se musel přemístit sem. Více bych uvítal, kdybych mohl mluvit s panem premiérem tváří v tvář a neslyšeli jsme neustále ty jeho mediální monology nebo polomonology, ve kterých říká spoustu věcí, které nejsou pravdivé. Podle mě ekonomická pomoc, se kterou vláda přichází a která je prakticky jenom opisováním toho, s čím přijde opozice, tak je nedostatečná. Lidé ty peníze nemají k dispozici, řada těch rozhodnutí je zmatených v oblasti uvolňování. Podívejme se třeba na tu tolik diskutovanou otázku školství. A tak by mohl pokračovat. Kdybych měl možnost s panem premiérem v médiích mluvit přímo, tak bych si to s ním řekl z očí do očí.

Martin POUVA, moderátor:
Možná příště. Paní předsedkyně, jaké vaše reakce na slova Andreje Babiše? Hodně se mluvilo třeba o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, aby měl vlastně stát větší pravomoci.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/:
Pan premiér si v mnohém protiřečí. Chová se také podle hesla „nikdo vám nemůže dát tolik, co já vám mohu slíbit“. Ale musím říci, že zejména když mluvil o tom, že vždycky naslouchá jenom epidemiologům a všechna rozhodnutí se dělala na základě jejich doporučení, a pak následně řekne, že tedy přemlouvali společně s panem ministrem Havlíčkem epidemiology, aby mohli k těm některým rozvolněním přistoupit dříve, tak mě to nenaplňuje příliš klidem. A ukazuje se, že opravdu chybí jasná fakta a data, na základě kterých vláda svá rozhodnutí dělá a opozice je po nich, po vládě tedy, velmi vyžaduje, ale stále se nám nedostává odpovědí. Musím souhlasit s panem předsedou Fialou v tom, že vláda vlastně pomoci v ekonomických balíčcích opisuje od opozice. a jsme za to vlastně nakonec rádi, že alespoň tedy uznají, že přicházíme s dobrými návrhy. Ale kdyby už schválili rovnou ty návrhy ve Sněmovně, když je předkládáme my, tak by se dostala pomoc k podnikatelům mnohem dříve. Nemuseli by na ni stále někteří ještě čekat. Třeba ta, která se týkala úhrady nájemného, tak byla TOP 09 předložena hned několikrát v různých variantách. A teprve teď s tím přichází vláda, a to ještě tedy nevíme, kdy finálně se ta pomoc dostane k těm podnikatelům. Pro mnohé může být bohužel už pozdě.

Martin POUVA, moderátor:
Já už jsem to nakousl. Pane předsedo, co říkáte na to, že by mělo Ministerstvo zdravotnictví díky novele zákona o ochraně veřejného zdraví dostat větší pravomoce? A vůbec měla by být restriktivní opatření podle vás zachována i po 17. květnu?


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Větší opatření pro Ministerstvo zdravotnictví není dobrý nápad a je to nebezpečná věc. Nemůžeme připustit, aby o svobodách lidí a o restriktivních opatřeních rozhodovalo jedno ministerstvo. To by bylo nesmírně nebezpečné. Pokud mají být restriktivní opatření, musí být v rámci nouzového stavu, kde existuje jasná dočasnost a kde je tady kontrola
Parlamentu. A viděli jsme tady, že vláda se rozhodla v podstatě vědomě rozhodovat mimo zákon krizový a mimo nouzový stav, a tedy jednala nezákonně, a to je něco do budoucna nesmírně nebezpečného. To nesmíme připustit. Takže v žádném případě nebudeme takovouto myšlenku podporovat. Je nebezpečná a je nebezpečná pro občany.

Martin POUVA, moderátor:
Paní předsedkyně, názor TOP 09 na stejný problém. Prosím stručně.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/:
Ani my určitě nepodpoříme zvýšení pravomocí jednoho ministra v tak zásadních věcech. Opravdu se jedná o zasahování do základních svobod a práv občanů. Musíme si uvědomit, že to je opravdu velmi křehká věc a je velmi snadno zneužitelná. A dobře se ptal v tom rozhovoru pan moderátor na to, že by vlastně takováto opatření mohla být vydávána při jakékoliv jiné nemoci, jiné epidemii. A epidemii chřipky my tady zažíváme každý rok. Takže není důvod, abychom takovéto pravomoci svěřili jednomu ministerstvu. Naopak vláda má být schopna velice dobře zdůvodnit a odargumentovat, že potřebuje nouzový stav. A pokud by byla druhá vlna epidemie koronaviru, tak jsem si stoprocentně jistá, že opozice nebude tím, kdo bude blokovat případně tedy znovu zavádění jednotlivých opatření na základě krizového zákona, na základě nouzového stavu, který v té chvíli musí být ale samozřejmě nutný, dobře odůvodněný a musíme vědět, že má určité hranice tedy i svého časového trvání.

Martin POUVA, moderátor:
Rozumím. Tlačí nás trošičku čas. Poprosím ještě stručné odpovědi. Jedno téma - zaplacení poloviny nájmu za podnikatele, snížení DPH u ubytovacích služeb hotelů a restaurací na 10 %. Co říkáte na tyhle vládní návrhy? Pan
předseda, prosím, první.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Na to mohu říct jenom velmi stručně, že to jsou naše návrhy. My jsme s nimi přišli už před nějakou dobou. Pokud jde o to, že stát se má podílet na nájmech, tak přichází s tím vláda 32 dní poté, co jsme s ním vystoupili my. Snížení nebo pomoc cestovnímu ruchu a to, že by se měly služby dát do té nejnižší sazby DPH, s tím jsme přišli v našem druhém ekonomickém balíčku. Pokud si z toho vláda skutečně vezme tuto inspiraci a nepokazí to, tak se nebudeme zlobit a podpoříme taková opatření, která skutečně pomohou poškozeným podnikatelům.

Martin POUVA, moderátor:
Paní předsedkyně, váš názor? Prosím také stručně.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/:
My jsme předložili hned několik návrhů už hned 13. března, když tedy začala veškerá ta opatření dopadat na naše podnikatele. A myslím si, že kdyby vláda tehdy nebyla skoupá k těm návrhům, tak už mnozí z nich dneska měli jistotu, že skutečně tu situaci přečkají, překonají a budou moci nastartovat zase po skončení všech těch opatření. My chceme, aby všichni přežili tu situaci ekonomicky, abychom nastartovali ekonomiku a abychom z té krize vyšli posíleni. Ale to neuděláme tak, že ta pomoc půjde pomaličku a bude se tady přetahovat vláda s námi jako opozicí, kdo s tím návrhem vlastně přichází. Byli jsme to my, kdo častokrát s těmi věcmi, které dneska přichází z vlády, už přišli před mnoha týdny. Škoda, že tedy vláda nás nevyslyšela dřív.

Martin POUVA, moderátor:
Rozumím. Paní předsedkyně, pane předsedo, děkuji vám oběma za váš čas a přeji pokud možno hezký večer.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/:
Pěkný večer.


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Pěkný večer. Na shledanou.

Petr Fiala

předseda ODS