23. dubna 2020

Duel Jaromíra Soukupa

(TV Barrandov) Hostem diskusního pořadu TV Barrandov Duel Jaromíra Soukupa byl předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s Petrem Fialou můžete zhlédnout na TV Barrandov.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Dobrý večer, vážení diváci televize Barrandov. Je čtvrtek okolo deváté hodiny, tedy krátce před devátou hodinou, takže je čas na Duel. A z dnešního hosta Duelu mám opravdu mimořádnou radost. Hostem je nejvýraznější tvář opozice,
předseda občanských demokratů Petr Fiala. Ač se veškerá naše pozornost teď upíná na vládu a její kroky tak, nesmíme zapomínat, že je to právě opozice, která by měla nejenom teď plnit důležitou úlohu, úlohu kontroly a kritiky vlády. A zároveň by ale měla přinášet nabídku alternativ k vládní politice. Ano, dalo by se tedy říci, že má opozice jednu z nejtěžších rolí. A když tady často slyšíme, že opozice je bezzubá a nedělá svou práci dobře, tak já bych byl v těch soudech opatrný. Mám tady jeden příklad. Zrovna tento týden vybídla ruská opozice k pořádání takových zvláštních virtuálních demonstrací na internetu a na sociálních sítích. A cílem těch demonstrací virtuálních bylo přimět úřady, aby poskytly pomoc Rusům postiženým hospodářskou krizí, která byla vyvolána pandemií koronaviru. Kdyby něco takového udělala i naše opozice, jsem si jistý, že by se strhla vlna kritiky ve smyslu, že chtějí na sebe jenom upozornit a netáhnou za jeden provaz a nic konkrétního nepřináší, a přitom to není pravda. Některé balíčky pomoci lidem a podnikatelům by mohly být schválené mnohem dřív, kdyby vláda akceptovala návrh opozice, která je navrhovala už před pár týdny, tady hovořím o ošetřovném, o 80% ošetřovném. Takže já bych byl s tou kritikou opozice opatrný. Tak ale dost řečí, pojďme přivítat mého dnešní hosta, předsedu občanských demokratů Petra Fialu. Dobrý večer, pane předsedo.

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Já moc děkuji, že jste možná po letech přijal pozvání do našeho pořadu, a to téma je jasné. Koronavirus, ale nebudeme se bavit o epidemii nebo epidemiologických opatřeních, ale o tom, co znamená pro českou společnost, pro českou politiku a pro českou ekonomiku. Tak vyberte si společnost, politika, ekonomika.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Především děkuji za pozvání. Jsem tu skutečně po nějaké době. Děkuji za milé přijetí a za to ocenění role opozice, která je skutečně důležitá. A je důležitá i v časech krize, kdy se jakoby veškerá pozornost aspoň po nějakou dobu soustředila na vládu, ale nebýt opozice, tak si s tou krizí neporadíme ani, tak jak si s ní zatím Česká republika dokázala poradit, protože vláda postupuje velmi chaoticky, dělá zmatená rozhodnutí. A nakonec i ta ekonomická opatření, o kterých ještě nepochybně budeme mluvit, která jsme nějakým způsobem přijali. Všechna vzešla z dílny
Občanské demokratické strany, vláda nepřišla vůbec ničím. Pokud jde o koronavirovou krizi, ona má dopad bezpochyby na společnost, má závažné důsledky ekonomické, možná ještě ani nedokážeme všechny ty důsledky dohlédnout. A myslím, že úkolem nás všech je za prvé poradit si s těmi zdravotními důsledky a co nejrychleji ochránit zvláště nejzranitelnější ve společnosti, což jsou senioři, což jsou lidé se sníženou imunitou.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
A z vašeho pohledu, ty zdravotní následky. Začalo se 11. března vyhlášením nouzového stavu, zavedením celé řady poměrně drakonických opatření, to se ale podle mě celkem povedlo. Já tomu říkám první třetina. Podařilo se nám zploštit tu křivku a nezahltit zdravotnický systém. Pokud to tak řeknu, váš komentář k té první třetině.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Přesně tak to je, a tady bych řekl, že sehrála opozice velmi důležitou roli, protože my jsme ta razantní opatření a rychlá opatření v této věci podpořili. A dostával jsem spoustu otázek: Není to tak, že tu pandemii chce zneužít Andrej Babiš pro posílení své moci? A proč taková drakonická opatření? A my jsme říkali: ne, vidíme zkušenosti z jiných zemí, je potřeba ten sociální kontakt omezit, je potřeba, abychom se všichni chovali odpovědně, abychom chránili ostatní. Podpořme to. Udělali jsme to a myslím, že i díky tomu si Česká republika v této věci zatím, a doufám, že už to tak bude, vede dobře. Jiná věc ale je, a to už jsme podporovat nemohli a tam jsme vládě ukazovali svoji kritickou tvář a myslím, že to bylo velmi správné, protože jsme aspoň vládu nutili k lepším krokům. To byla zmatenost těch opatření, protože uvedu jeden příklad. Senioři, ta nejzranitelnější skupina. V jednu chvíli vůbec nevěděli, kdy mohou jít nakoupit a kdy nemohou jít nakoupit. Vláda jeden den za druhým měnila ty podmínky...

Jaromír SOUKUP, moderátor:
To známe...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A to je velká chyba.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ty zmatky ohledně nákupní doby seniorů, ač byly nějakým způsobem vždycky zdůvodněny, to bylo nešťastné, to bylo během týdne, myslím, 3×, se to měnilo.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Od té doby podle mě už si pořádně nikdo nepamatuje, jak to tedy je. Taková určitá, zvláštní zmatenost nebo chaotičnost v průběhu otvírání různých obchodů, až je to trošičku komické, že psi se můžou stříhat a lidé ne. Nicméně to jsou všechno důsledky těch opatření a teď, shodneme na tom, že ty zdravotní důsledky, ty jsou teď oddáleny, ten virus tady s námi je, my se ho nemůžeme zbavit, to možná ze začátku, jak si lidé mysleli, že tím, že budeme opravdu poctiví, svědomití, všechno přijmeme, budeme šít roušky, a tak dále, tak se ho zbavíme. Teď víme, že se ho nezbavíme. Myslíte si, že to je, to zdravotnické hledisko je za námi, anebo ho jenom valíme před sebou? To je důležité potom pro tu další debatu ekonomickou.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Už jste to správně řekl, ten virus tu je a my se ho nezbavíme, ale musíme se naučit s ním žít a nemůžeme žít zavření v kleci a nemůžeme žít bez toho, že budeme pracovat, že budeme poskytovat služby jako podnikatelé, že ta společnost bude žít. Dokonce nemůžeme žít ani tak, že nebudeme cestovat. My jsme otevřená země, otevřená ekonomika, potřebujeme to. Ale to, abychom to zvládli za té situace, že tu ten virus je, tak tam je základní podmínka, že za prvé víme, jak je rozšířen v té společnosti, a to vyžaduje nějaký jiný způsob testování, než jaký zatím vláda provádí. Pořád slyšíme, že se bude plošně testovat, že se rozvine chytrá karanténa, já nevím co všechno. Zatím tam nejsme. A druhá věc, kterou to vyžaduje, a to vám řekne vlastně každý epidemiolog, musí být nějaký systém, jak se budou chránit ty nejzranitelnější skupiny a my jsme to zatím od vlády neslyšeli. My slyšíme jakýsi harmonogram uvolňování, který je zmatený, nepochopitelný, bez kritérií, ale neslyšíme, jak se budou chránit senioři a ty skupiny, a to je hrozně důležitý.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Já jsem vyrozuměl, že se bude chránit izolací, tedy domovů seniorů, tedy tam, kde jsou senioři izolováni v domovech seniorů, v Alzheimer centrech, v domech sociální péče...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Jenže většina seniorů není izolovaná.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
... bydlí doma. Samozřejmě, samozřejmě. No, já ...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A žádný senior ještě nedostal od vlády ty ochranné pomůcky, které byly slibovány. Takže ta ochrana seniorů zatím je jenom chiméra. Nejde jenom o seniory, abychom byli spravedliví, jde samozřejmě o lidi, kteří mají sníženou imunitu. Ale bez toho si s tím neporadíme a současně je strašně nutné, aby skončily ty plošné zákazy, abychom tu společnost uvolnili, abychom se vrátili ke svobodám, aby ani hodinu déle, než to je zdravotně nutné, jsme neměli ty restriktivní opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ono to vypadá, že to je trošku politické, že to je trošičku politické, možná až populistické. Já dám takový příklad. Teď si myslíme, že jsme premianti, premianti tím, že máme drakonické opatření, obávám se ale, že si trošku lžeme do kapsy. I Švýcaři i Švédi i Němci i Francouzi samozřejmě mají své epidemiology, oni postupují podle doporučení jejich odborníků a doporučují nebo ten postup koordinují podle zdravotnických hledisek i ekonomických jako my. Pokud byste vy byl ve vládě, co byste dělal jinak? A teď mluvme o tom, co se stalo.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Těch věcí je celá řada a začněme tou včasností těch opatření. My jsme už, protože ono nejde jenom o ta opatření, jde třeba i o ochranné pomůcky. My jsme už na konci ledna, konkrétně 28. ledna chtěli debatu v
Poslanecké sněmovně, jak jsme připraveni, co budeme dělat, když se zhorší...

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ano, docent Svoboda, váš
poslanec, tu debatu otevřel...

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
... a mluvili jsme o ochranných prostředcích. Vláda tehdy řekla - nic není potřeba dělat, nebudeme se o tom ani bavit, všechno je nachystáno. Ukázalo se, že nebylo. A kdybychom byli ve vládě, tak bychom byli o měsíc dřív připraveni na to něco udělat. Začali bychom shánět ochranné pomůcky, není pravda, že tehdy nebyly, tehdy ještě byly. A navíc jsme mohli udělat to, co jsme nakonec stejně museli udělat my jako opozice, co neudělala vláda, že jsme poptali české výrobce a snažili jsme se je přimět k tomu nebo nabídnout jim to, aby vyráběli ochranné pomůcky, což se dělo s velkým zpožděním. A kdyby vláda nezaspala, tak jsme byli dál. A mě na tom nejvíc mrzí, a to musím říct, že vláda lhala. Kdyby lidem řekla, my jsme to nesehnali, budou o měsíc později, pojďme si pomoct...

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Dobře, ale nakonec...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
To vláda neudělala.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Nakonec se to nějak tedy sehnalo, máte pravdu, že docent Svoboda 28. ledna na to upozorňoval v
Poslanecké sněmovně. Ta odpověď od ministerstva zdravotnictví opravdu byla taková, že je všechno v pořádku. V pořádku to nebylo, to jsme viděli. Pak se to nějakým způsobem ty zdravotnické pomůcky sehnali z Číny.

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
... pana premiéra, že jsou, že je doveze každému, kdo ho nemá a nebyla to pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
On pravděpodobně nevěděl tu situaci a hlavně nevěděl ta čísla, ta obrovská čísla, která budou potřeba. Pak se to nějak sehnalo částečně z Číny, něco se vyrábělo tady a nějakým způsobem se ta situace stabilizovala. A v téhle souvislosti mám zásadní otázku. Součástí těchhle těch opatření je ten nouzový stav, ve kterém se nacházíme. Pokud jsem se tady bavil s politiky, většinou těmi vládními, tak vlastně se ta debata vždycky posunula k tomu, že ten nouzový stav je potřeba pro to, aby se rychle nakupovaly zdravotnické pomůcky. Je nouzový stav potřeba a pokud potřebujeme rychle nakupovat ty zdravotnické pomůcky, potřebujeme nouzový stav?


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Odpovím vám, ale ještě dopovím to, co jsem chtěl říct u té předcházející otázky, co bych dělal jako premiér jinak. Další věc, krizové řízení bychom spustili hned 2. března a ne, tak jak to udělala vláda, nesvolala ústřední krizový štáb, měnila za pochodu ty věci.A já divákům, kteří třeba úplně neznají ty pravidla krizového řízení, krizové řízení je napsáno, nastaveno, nachystáno podle toho hesla: Lehko na bojišti, když je těžko na cvičišti, to znamená, že ve chvíli se dostanete do té krize, už se nesmí nic vymýšlet a musí se jet podle toho plánu. To vláda neudělala a zbytečně jsme ztratili čas. To bych nikdy nedopustil jako premiér, aby se taková věc stala.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
On je na to takový komentář. Já si myslím, že Andrej Babiš v tu chvíli pravděpodobně si myslel, že to bude celkem lehké a že z toho velmi lehce vyjde jako vítěz.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A že si na tom udělá PR.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ano, a že bude tedy vítěz boje proti koronaviru. V okamžiku, kdy se zjistilo, že to tak lehké nebude, naopak, že to bude velmi těžké a navíc, že se ten boj s koronavirem vyhrát nedá, no, tak byl tedy zřízen krizový štáb a vrátilo se to tedy do původních kolejí, to máte pravdu.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A o měsíc později se to vrátilo tam, kde to mělo být od začátku. A třetí věc my bychom poskytovali ekonomickou pomoc mnohem rychleji a mnohem plošněji a mnohem jednodušeji, to pokládám za důležité, k tomu se ještě dostaneme. Nouzový stav podle mě pro něj není už žádný důvod, vláda stejně nepostupuje při tom rozhodování podle zákona o krizovém řízení, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví, na který nouzový stav nepotřebuje. Pokud jde o ochranné pomůcky, existuje centrální nákup, což je ten hlavní argument, existuje silný právní názor, že i podle současného zákona o zadávání veřejných zakázek lze centrálně nakupovat bez těch složitých výběrových řízení, ale my jsme ještě pro jistotu v
ODS připravili malou novelu rychlou jednoduchou, zákona o zadávání veřejných zakázek, která by umožnila v každém případě nakupovat centrálně, není potřeba nouzový stav. Nouzový stav je výmysl vlády, k ničemu ho nepotřebuje, a i psychologicky je strašně důležité se ho zbavit.


Jaromír SOUKUP, moderátor:
Na to jsem se chtěl zeptat, protože pokud ten hlavní argument, a to jsem tady měl hejtmanku Pokornou Jermanovou a celou řadu dalších lidí, kteří opakovali, že ten hlavní argument je centrální nákup. A když jsem se tedy zeptal, proč se tedy neznovelizuje nějakým způsobem ten zákon o zadání veřejných zakázek, tak tou odpovědí bylo krčení rameny a tak. Ono totiž pro lidi ten nouzový stav má efekt něco jako stanné právo nebo něco podobného a lidé jsou opravdu vyděšení. Není už to taky trošku přehnané ze strany politiků i médií, není ten strach opravdu přehnaný? Já, když se podívám u nás, je opravdu několik zaměstnanců, kteří mají panický strach přijít do zaměstnání, mají panický strach přijít na personální oddělení, my jsme k tomu velmi tolerantní, to je v pořádku, ale...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Znám to také, znám to ze svého okolí a vidím třeba u řady seniorů, jak mají obavy vůbec jít ven a stýkat se s lidmi. A myslím si, že třeba to ukončení nouzového stavu by byl takový důležitý i symbolický signál. Tahle etapa skončila, vracíme se k normálnímu životu. Ještě důležitější je odstraňovat nebo postupně a rychleji, než to dělá vláda, uvolňovat ta restriktivní opatření. Zmínil jste tady sousední země. Výborný příklad je Rakousko, kde vlastně těch případů nakažených bylo víc, Rakousko mnohem rychleji uvolňuje ta opatření, která taky poměrně restriktivně zavedlo. Třeba obchody nad 1000 m2 se v Rakousku otevírají o měsíc dřív, než to plánuje naše vláda. A to jsou všechno věci, které si myslím, že by pomohly tomu, aby se lidi zbavili strachu, abychom se s tím naučili žít, což prostě musíme nic jiného nám nezbývá.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Nám vůbec nic jiného nezbývá, protože mohli bychom nežít s virem, pokud by byla vakcína nebo účinný lék, který by to onemocnění opravdu léčil, ale nic takového v příštích měsících pravděpodobně vyvinuto nebude a v tomto stavu společnost a ekonomika opravdu nemůže být měsíce. Tady jde opravdu o přežití tisíců a desetitisíců, možná statisíců ekonomických subjektů, jde o naši životní úroveň, a také miliony lidských tragédií, neschopnost splácet hypotéky, razantní snížení životní úrovně, možná hanba třeba otců, nebo ta jejich vnitřní hanba, že nebudou schopni uživit rodinu. A to všechno je zásadně špatně, nemůžou být epidemiologická opatření nadřazeny běžnému životu občanů a mně se zdá, že tady se teď trošičku přešlapuje, protože teprve teď se bude rozhodovat o tom, jestli z té krize vyjdeme vítězně.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
To, co je tady důležité, je, aby si každý vždycky představil za těmi ekonomickými problémy toho svého souseda, toho svého obchodníka, toho svého kadeřníka, toho, koho zná, protože to se netýká nějakých makroekonomických dat jenom, to se týká naprosto konkrétních lidí, kteří mohou tu krizi nepřežít, myslím ekonomicky. A povinností státu je tady pomoci, pomoci plošně, rychle, účinně. Vláda tady opravdu přešlapuje na místě. A já jsem nedávno použil takový výrok, že vláda zabíjí českou ekonomiku a myslím to úplně vážně. Jestli prostě tady někdo přijde s úvěrovým programem Covid 1, Covid 2, řekne: Tam se nalijí miliardy, rychle pomůžeme. A pak se ukáže, že 87 % žádostí je odmítnuto, tak je to prostě špatný.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
To je tak a teď ta ekonomická opatření. Ta národohospodářská katastrofa, ta se prostě řítí, ta už tady je, to vidíme na každém kroku, nicméně ty přímé důsledky, ty uvidíme teprve v příštích měsících, ať už jde o ekonomický výkon, nedostatek krve ekonomiky, to znamená, peněz v těch dodavatelsko-odběratelských řetězcích, v nezaměstnanosti, a tak dále. To prostě se stane. A co by se mělo tedy stát z vašeho pohledu, aby to bylo mírnější, protože už to úplně neodstraníme. V konfrontaci s tím, co se tedy děje.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
První věc, která se musí stát, je, aby pan Josef, který má živnost a který ji nemůže provozovat, protože mu to stát zakázal z dobrých důvodů, ale musí platit nájem, musí splácet úvěr za stroj, který si koupil, musí platit zaměstnance, aby to přežil, aby nebyl na ulici. Protože když bude na ulici, tak mu živnost zkrachuje, tak pro nás všechny to bude pak dražší pro celou společnost. Je důležité, aby lidi neztráceli práci, proto je potřeba zaměstnavatelům snížit cenu pracovního místa a udržet pracovní místa, jinak to špatně dopadne.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Všechny ty programy kurzarbeit a refundace mezd a podobně ty sice fungovat můžou, ale v případě, že ti zaměstnavatelé, ty podniky uvidí na zakázky, pokud uvidí na zakázky, to znamená, ví, že nebudou mít práci, tak refundace mezd je jim k ničemu, protože se jim nikdy nevrátí, to prostě tak je.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ano, proto my si myslím, že to nestačí, my jsme rádi, že kurzarbeit a byl to náš návrh, který vláda převzala. My jsme připraveni, my jsme předložili jeden ekonomický balíček hned 13. března, mnohem dřív než vláda, já jenom ukážu jednu tabulku, vláda vlastně všechna opatření, se kterými přišla, převzala od nás, my jsme je navrhli dříve. Vláda si je osvojila v horší podobě, ale aspoň nějak, mě mrzí, že vláda s celým svým aparátem nepřišla s žádnými balíčky, s balíčky přišla
ODS a druhý ekonomický balíček.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Většina těch opatření je jaksi neodvádět tedy odklad platby daně z příjmu a tak dále, neodvádět peníze.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Zanechat je tedy v rodinách.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Nechat peníze lidem.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
A nechat je lidem, to má svoji logiku.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ještě pardon jedna věta. A my jsme k tomu ještě přidali druhý ekonomický balíček, který jsme představili v minulých dnech a tam právě řešíme i tu otázku, které jste se dotkl. My si myslíme, že nestačí kurzarbeit, že je potřeba ještě dál motivovat zaměstnavatele, proto třeba chceme snížit o 2 procentní body odvod sociálního pojištění, který platí zaměstnavatel za zaměstnance, aby byl schopen vůbec udržet ty zaměstnance.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Možná taková otázka, ve studiu byl Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky, který napsal ve své stati 3 varianty vývoje. Jedna je pro něj optimistická a on říká - ano, ekonomika a podnikatelé si projdou údolím smrti, ten pokles bude trvat několik měsíců. Vládní opatření jako zákazy konkursu, zákazy insolvencí, odklady plateb a tak dále, umožní podnikům to údolí smrti překonat, a pak se to pomalu vrátí do normálu, ale to je pro něj ten nejoptimističtější scénář. Ty pesimistické scénáře ty spočívají v tom - masové krachy podniků, vznik nové konsolidační agentury, kam se zase špatné úvěry bank budou přesouvat. A vlastně návrat problematický devadesátých let, jestli tomu dobře rozumím, vy si myslíte, že je to podle Mojmíra Hampla pořád optimistické, že bude údolí smrti, ale že se to vrátí ekonomicky, zaměstnanost?


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Já se přiznám, Mojmír Hampl je výborný ekonom a já sám si dovedu představit víc scénářů a čtu i zahraniční ekonomické analýzy a vím, že ekonomové se neshodují v tom, jaké budou dlouhodobé dopady té krize. Ale co je úkol politika, je vlastně v té první chvíli zachránit, co se dá. Aby lidi nepřišli o místo, aby zdravé firmy za normálních okolností nezkrachovaly, aby živnostníci mohli dál podnikat. A pak, a to je důležitý úkol, se kterým zase přijde
Občanská demokratická strana v nejbližší době, je mít nějaký plán, jak z toho ven. Protože musíme z toho ven a my říkáme, pokud se vrátíme k politice, kterou tu dělala Babišova vláda, to znamená rozdávat, rozdávat, neinvestovat do budoucnosti neredukovat stát, ale zvětšovat ho, tak si s tím neporadíme. A my říkáme, tohle je povinnost a příležitost to změnit a nabídnout jinou koncesi.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Myslíte si, že je realistické, uvažovat o tom, že se teď zmenší role státu, mně přijde, že stát a zejména národní banky budou tu roli v ekonomice a ve společnosti dramaticky zvyšovat.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Odpovím. Stát musí v první chvíli pomoc, protože stát vypl trh. Ve chvíli, kdy já vám zakážu podnikat, tak a přitom chci, abyste udržel svoje zaměstnance a vlastně se choval normálně, tak vám musím pomoct. Pak vám ten trh otevřu a zase se můžeme spoléhat na to, že ten podnikatel svou kreativitou a svou schopností si nějak poradí. Ale když se vypne trh, musí pomoct stát. Ale co já bych nechtěl, co já bych opravdu nechtěl, aby tahle situace byla zneužita k tomu, abychom měli silnější roli státu, socialističtější ekonomiku, nějaké takové vstupy státu do podniku a další a další věci, regulovaný trh.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ale to se stane.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ale já budu dělat všechno a
ODS bude dělat všechno, aby se to nestalo, abychom naopak tu krizi a když se podíváme do minulosti. Řada těch krizí se dala využít k tomu, aby se ta ekonomika ještě více postavila na tržních principech, aby se lidem nechalo víc peněz, nechala se jejich kreativita, pak to dobře funguje. A k tomu chceme směřovat, náš stát je zbytečně přebujelý, máme za poslední roky neustále bobtnal stát, přitom my jsme mohli řadu procesů zjednodušit, snížit byrokracii, bylo by to levnější, máme na to recepty.


Jaromír SOUKUP, moderátor:
Teď je tahle debata zbytečná, protože nikdo jiný než stát nemůže tuhle tu krizi vyřešit, protože ten trh je vypnutý, podnikatelé nemají vůbec žádnou možnost.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Teď, ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor::
Teď v rámci nějaké svobody nebo nějakého prostoru tvořit nemají.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Mluvíme o dvou věcech. Jedna věc je - teď a teď musí pomoct stát všemi silami a pak je druhá věc, co budeme dělat až ta krize, ta nejhorší fáze přejde, jak budeme splácet ten dluh, ten účet, mluvme o účtu, účet za koronavirovou krizi a ten bude velký.

Jaromír SOUKUP, moderátor:

Vy jste součástí politické generace, která vstoupí do historie, protože ten účet, jak vy říkáte, ten bude obrovský, nepředstavitelný. Pokud jsme se bavili o dluhu, tedy deficitu státních financí za Miroslava Kalouska, tam se jednalo o 190 miliard korun tuším, tak už teď v letošním roce se hovoří o 300 miliardách, ekonomové se shodují na tom, že ta částka nebude stačit, že pravděpodobně vláda na podzim přijde s dalším požadavkem. Profesor Jonáš říká, možná 500, 600 miliard je realistický odhad státního dluhu. Ten příští rok také nebude vyrovnaný, ty následky budou delší a kdo ví, jak to bude. Jinými slovy, ten účet bude tak obrovský, že jej naše generace, pane profesore, určitě nesplatí, ona je možná nesplatí ani generace našich dětí, ta je teď součástí. Vy jste teď součástí generace politiků, kteří v uvozovkách a ne za to mohou, musí se s tím vyrovnat, musí, musí nastavit cestu.

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A proto já jako odpovědný politik s určitou vizí už říkám, co je potřeba udělat pro to, abychom ten účet jednou splatili. A jsem o tom pevně přesvědčen, že to bude fungovat. Ale teď jsme skutečně ve fázi, kdy je potřeba rychlá, účinná, pokud možno plošná nebyrokratická pomoct, aby to ty lidi přežili. A jestli to bude 300 miliard nebo to bude 400 miliard nebo to bude 250 miliard, nevíme. Vláda jeden týden řekla, že to bude 200 miliard, druhý týden řekla, že to bude 300 miliard, podle mě ani vláda neví, kolik to bude. A myslím si, že nad tím teď není potřeba přemýšlet, teď je potřeba zachránit lidi, dát jim peníze, dát peníze firmám tak, aby to přežily, pak se z toho dostaneme snadněji, než když nemáme všechny vykrvácet.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Dobře, tak teď si řekněme konkrétně, existují v zásadě dva programy, dá se říci, jeden je na ministerstvu práce a sociální věcí, ten jejich Antivirus, který funguje poměrně slušně. Je tam přes 3000 žádostí, 30 000 žádostí, skoro 80 procent z nich bylo kladně vyřízeno, to je ty refundace mezd a ten kurzarbeit. Myslím si, že přes všechnu kritiku to funguje poměrně slušně. To znamená administrativa toho programu, administrace a vyřizování těch žádostí, dělají to úřady práce, to je poměrně široká síť, velká síť, tedy úřadů, úředníků. Myslím si, že odvedli skutečně slušnou práci, a to vy určitě okomentujete. Kde teda mám problém, je ministerstvo práce průmyslu a obchodu, které tu agendu pro podnikatele přesunulo na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, která zcela evidentně na to nemá za A kapacity a za B většina těch žádostí vůbec neodpovídá jejich standardním požadavkům. To znamená z 3000 žádostí programu Covid-1, byli schopni během dvou týdnů vyřídí zhruba půlku a z té půlky opravdu přiklepli zhruba 200 podnikatelům nějakou pomoc. Teď tedy říkají, že ta druhá vlna bude lepší a tak. Ale podle vyjádření ředitele Českomoravské záruční a rozvoje banky to teda nevypadá úplně nadějně a navíc tu případnou garanční pomoc podnikatelům chtějí přesunout na komerční banky, které z mého pohledu nepochybně teď budou považovat gastronomické provozy za rizikové, hotelnictví rizikové, média rizikové a tak dále a tak dále a on běží týden, týden a týden a co s tím?


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Já nejsem ani tak úplně pozitivní u toho Antiviru, tedy u toho programu s kurzarbeitem. Ale uznávám, že to funguje lépe, zlepšuje se to. A jsem rád, že kurzarbeit, se kterým jsme hned přišli, že se tímto způsobem aspoň dočasně řeší. Pokud jde o ten program Covid 1, 2, 3, s vámi souhlasím, já už jsem říkal jedno číslo, jestli se v té jedničce prostě 87 % žádostí nevyřídí, je to zoufalé, pak se musí člověk usmívat, ale on je to trpký úsměv, když slyším ministryni financí, že pomoc je, já nevím kolik 1,2 bilionů korun, ale ty tisícovky korun, které ti lidé potřebují, tam prostě nejsou. Slyšel jsem ministra Havlíčka, jak je to dokonalé, kolik tam toho nalili, zapomněli na Prahu, kde je spousta podnikatelů, pak se to nějak začalo napravovovat, ale vlastně to nefunguje.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Počkejte, Covid Praha, kde se tvoří 25 % hrubého domácího produktu země, byl vyčerpán za 9 minut.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Nejprve nebyl, a pak byl vyčerpán za 9 minut. Celé je to vlastně ostudné. A to, že se tam dávají takové byrokratické překážky, že na to vlastně většina lidí nedosáhne. Je prostě zoufalé, ta pomoc musí být, my jsme navrhovali, to je hrozně důležité říct, my jsme navrhovali, aby to bylo co nejplošnější, tady jde prostě o to, aby ty lidi ty peníze měli rychle. Proto jsme taky chtěli třeba u té pomoci osobám samostatně výdělečně činným, aby to bylo 30 000 měsíčně, nakonec je to 25 a ne měsíčně, ale aspoň nějak, něco od nás to ministerstvo financí převzalo, ale ta plošnost a ta rychlost ta není dostatečná. A my jsme přesvědčeni, že toto je prostě nejlepší cesta, my jsme dokonce, a to se nás někdo ptal, proč to jako pravicová strana navrhujete. My jsme chtěli dát všem zaměstnancům 15 000 měsíčně, jednorázovou dávku v době krize a víte proč, protože bychom třeba nemuseli řešit to, co teď tak složitě řešíme všichni. A to jsou nájmy. Kdyby ti lidé dostali tuhle pomoc, tak na ten nájem mají, takhle řešíme spoustu lidí, kteří prostě na ten nájem mají a řeší se to tak, že se ten, to ne my, ale vláda to řeší tak, že tu zátěž, to riziko přenesla z těch nájemců na ty pronajímatele, což je úplně špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
No ano, ono to vypadá spíš jako, že se to nějak vyřeší, že to nějak přejde, ono to nepřejde, ale teď slyším tu vaší kritiku, ano, já jsem vůči krokům vlády, ekonomickým krokům vlády také kritický, ale přesto žijeme opravdu v historické doby a ta národohospodářská katastrofa ta se sem blíží, nestálo by za to uvažovat o nějaké, jak to říci, koalici národní jednoty, omezit to hašteření a teď neříkám, že je to vaše odpovědnost, je to povinnost Andreje Babiše, který tedy vede vládu, nestálo by za to opravdu udělat nějaký trošku revoluční krok, aby v těchto dramatických dobách, kdy opravdu musí být společenský kont nebo celospolečenský konsensus na těch nejvýraznějších ekonomických opatřeních, se dát nějak dohromady, jde to, nebo nejde, nebo chcete to, nechcete to a teď nemluvím jenom o politicích, mluvím o zástupcích zaměstnavatelů průmyslu a podobně.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Na jedné straně my jsme opravdu v permanentním kontaktu, stálém kontaktu s představiteli podnikatelů, živnostníky, reprezentanty těch jejich zájmových organizací a s experty mimo
ODS a ladíme s nimi ty naše kroky. Druhá věc, my jsme seriózně předložili ekonomické balíčky a říkáme vládě, pojďte společně nad tím přemýšlet, pojďte to udělat. Vůbec se nezlobíme, když vláda přebírá jenom naše nápady, s žádnými nepřichází. Dobře. Ale co nás fakt mrzí, že není žádný dialog ze strany Andreje Babiše.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
To znamená, vy říkáte, oni se nechtějí bavit?


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ne. Všichni jsme slyšeli, jak premiér říkal, no tak teď jsme všichni na jedné lodi, podejme si ty ruce. Říkal to tentýž den nebo den předtím, než všechny opoziční návrhy pozměňovací v
Poslanecké sněmovně, co se týkaly ekonomiky, vláda odmítla. A já bych jako nad tím mávl rukou, jenže ty návrhy byly takové, že tu situaci řešili. Proto dneska se znovu v těchto dnech zabýváme, zvýšením ošetřovného, aby podpora pro OSVČ se protáhla až do konce těch opatření a všechno to bylo v těch návrzích, které před měsícem vláda odmítla. Takže my jsme podali ruku, my jsme dokonce pomohli, ale ne kvůli vládě, my jsme pomohli kvůli lidem. My chceme, aby ty lidi dostali ty peníze, aby to přežili, abychom jim účinně pomohli, tak jsme to udělali. A jak se chová vláda. No prostě žádná debata, žádný dialog není, naše opatření vždycky okleští, pak přijdou na to, že jsme měli pravdu, tak se k tomu po měsíci vracíme, my to zase podpoříme. Ale musím říct, že kdo se tady chová kompetentně a odpovědně, jsme skutečně my a není to vláda. A mě to velice mrzí, já si myslím, že by za této situace, no ale i ve věci uvolňování těch opatření, my jsme představili plán, co by se mělo udělat, jak by se to mělo uvolňovat, po vládě jsme chtěli plán, kdy jsme je k tomu dokopali s prominutím po 14 dnech, aby něco představili. Tak je to hrubý harmonogram, který postrádá logiku, kritéria, podmínky a žádný plán to není.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Oni zase vládní činitelé tedy říkají, že vláda, že opozice je kritická, já se ptám, dobře, ale nemůžete očekávat od opozice, že slepě podpoří úplně všechno, co navrhnete, to není jeden provaz, vy jako představitel opozice zase kritizujete je, že nechtějí hovořit. No já nevím, tak pojďme...


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ano, ale tady chci říct jednu důležitou věc, my navrhujeme, naše opatření se nakonec přijímají, vláda s ničím nepřichází. To není kritika, my jsme ukázali lidem, že vlastně i z opozice bez státního aparátu bez všeho, nabízíme kompetentnější řešení a ukazuje to praxe, je to dohledatelné.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
A teď navrhnu téma, vztah váš jako nejvýznamnějšího opozičního politika, potažmo vaší strany k institucím, začněme třeba prezidentem republiky a jeho, jeho řešením nebo jeho vystupování v průběhu téhle té krize. Já tady nemluvím jenom o osobě, ale pro mě je prezident instituce.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Pro mě taky. A všichni ví, že já jsem velmi zdrženlivý v kritice hlavy státu, protože je to právě nejenom osoba, ale je to instituce a jako konzervativní politik jsem si toho dobře vědom. Ale musím říct, že já jsem z vystupování Miloše Zemana samozřejmě dlouhodobě zklamán, ale v době krize zklamán nesmírně. Aby tady prezident okřikoval opozici, že má mlčet, aby tady prezident prostě v projevech v televizi vysvětloval, že jeho kancléř má hladové prase nebo něco takového, to já považuji za opravdu jako smutný výsledek té hradní politiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Je pravda, že já jsem se třeba u toho s tím prasetem taky bavil. Kancléř říkal, že prase bylo nemocné, prezident říkal, že bylo hladové a prezident říkal, protože nebyly zbytky z penzionu, načež ředitel Krajské veterinární správy říkal, že prase se nesmí krmit zbytky v penzionu. A mně to přišlo jako úsměvné. Stejně jako úsměvné mi přišlo ta debata o tom, jestli ministryně financí je, je ostříhána nebo má upravené vlasy od kadeřníka, přestože je zavřeno a tak a mně přijde, že v těchhle těch hloupostech se utápíme a tady jde opravdu o osud země.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A ať si všichni.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
A jestli se zbytečně nezdržujeme nějakými zabijačkami nebo vlasy ministryně financí, protože jde o osud země.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ať si všichni všimnou, že ode mě na tato témata v podstatě žádné výroky nezazněly. A já se zabývám tím, jak pomoci lidem a co udělat. Ale ptáte-li se mě na pana prezidenta, já bych očekával v těchto dnech od prezidenta povzbuzující projevy, projevy, ve kterých se vyjádří určitá empatie k tomu, co lidé prožívají. A když se podíváme třeba do zahraničí. Podívejme se, jak úžasný ohlas měl projev britské královny, protože byl lidský. Nebo jak nesmírně třeba v poslední době je oceňována, už předtím odepisován německá kancléřka Merkelová, právě proto.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Zdá se, že skutečně, že Němci a Rakušané.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Že lidé mluví normálně, normálně.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Že Němci, Rakušané tu situaci vybalancovali velmi dobře, velmi, velmi rychle se vrací do normálního života, ty epidemická čísla tam nejsou dramatická. Zdá se, že z toho pravděpodobně vyjdou poměrně slušně a teď jde o to, teď bojujeme o to, abychom potom vyšli poměrně slušně i my, ten začátek jsme zvládli, ten, ten prostředek zatím rozpačitý výsledek.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Tam je důležitý ten plán uvolňování, podmínky, za kterých se to děje. A u nás nikomu nedokáže vláda vysvětlit, proč prostě se otevře hobbymarket o týden dřív než farmářské trhy. Ale to v tom Rakousku takové nesmysly jako nejsou. A navíc tam je ještě jedna důležitá věc, když máte otevřít hospodu, někdy teda v červnu nebo koncem května, tak byste měl už teď vědět od vlády, jaké vám dají podmínky, abyste se na to mohl připravit, abyste si to mohl třeba nachystat, ono to může být i nákladné, abyste vůbec mohl vědět, jestli otevřete. A ti hospodští, to je jeden příklad, oni ty podmínky nemají, oni je ještě neslyšeli.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Nemají no, to je samozřejmé, oni si musí nakoupit zásoby, sehnat zaměstnance, mnoho zaměstnanců nebylo zaměstnanci ale OSVČ, číšníci, kuchaři a tak dále. Oni už můžou být někde jinde. Je to trošku komplikované a ty podmínky tady, ty tady prostě nejsou.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ono se taky měl stát, že podmínka bude, budete každé 2 hodiny muset dezinfikovat, lidé budou muset sedět 5 metrů od sebe, pak to ani neotevřete. Ale vláda musí říct, jaké ty podmínky budou.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Tam se řeklo za zpřísněných hygienických podmínek, ale neřeklo se jakých, co to znamená dobře, tak to byl vztah k prezidentovi, k
Senátu?

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Já jsem opravdu rád, že
Senát sehrává tu roli, jakou sehrává, zlepšuje ty návrhy zákonů. Ty úplné nesmysly vrací zpátky do Poslanecké sněmovny. Senátoři dokáží dobře odlišit, co jsou nouzová opatření, která je potřeba schválit teď a co jsou věci, které jsou úplně zbytečné, které prostě mohly počkat na normální legislativní proces. Senátoři vrátili do Poslanecké sněmovny návrhy s dobrými nebo ty zákony s dobrými pozměňovacími návrhy. Třeba řešili ten problém toho, že by podpora pro osoby samostatně výdělečně činné podle vládních stran končila 30. dubna. Senátoři to prodloužili, přidali k tomu i určité navýšení, to mně připadá jako velmi rozumné, role Senátu je skutečně velmi pozitivní v této době.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Když tady byl předseda
Senátu tento týden, Miloš Vystrčil, tak říkal něco trochu podobného, že ho mrzí, že Senát vrátil celou řadu zákonů Poslanecké sněmovně, ale, že se tomu dalo snadno předejít, pokud by tedy předkladatelé návrhu projednali neformálně nebo na výborech ty předlohy zákonů Senátu, aby se případně chyby a očekávané námitky Senátu objevily už v Poslanecké sněmovně, aby se ten proces nezdržoval, považujete to za racionální, to se opravdu neděje?

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Považuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Nekomunikujete vy jako
Poslanecká sněmovna se Senátem v této kritické době? Pokud je to za normálních okolností, kdy probíhá normální politická soutěž, tak to je asi logické, že ne, ale teď máme přece jenom jinou situaci.

Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
My se
Senátem komunikujeme, protože tam máme silný senátorský klub a taky Miloš Vystrčil je z naší politické strany a je to skvělý předseda Senátu. A ten dialog by tam mohl probíhat, ale on opravdu neprobíhá. Já sleduju, jak prostě, když se vrací ty návrhy ze Senátu do Poslanecké sněmovny a vrací se v rozumné podobě, jak místo nějaké racionální diskuse tam nakonec jsme svědky toho, že vládní koalice prostě tam zase odmává 101 hlasy ten svůj původní návrh, i když ví, že je špatný. A to si myslím, že takhle prostě nemá být a nemá to být zvlášť v době krize. A proto já říkám, opozice se teď chová velmi rozumně a odpovědně a kooperativně a vláda ne. A to není žádná laciná kritika vlády, všichni ví a všichni viděli, že jsme podpořili rozumná opatření vlády, ale prostě to, co vláda předvádí v posledních týdnech, je opravdu, já to podpořit prostě nemohu a nemohu to pochválit, je to zmatek nad zmatek, jsou to nesmyslné výroky, navzájem si odporující, které jenom matou veřejnost. A když jsme se tu bavili o tom strachu, vždyť je to i proto, že prostě jeden představitel vlády řekne, budou zavřené hranice 2 roky, další řekne, nemohou být zavřené, pak řekne další budete jezdit do Chorvatska s jakousi výjezdní doložkou, vždyť kde to jsme, vláda má mluvit jasně, má si to vyříkat mezi sebou a má veřejnosti říkat informace, o kterých je opravdu už nějak přesvědčena.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Je pravda, že to cestování to je tedy unikátní věc a tam tedy zmatek je. My jsme uzavření, teď se to začíná pomalu rozvolňovat a byl to světový unikát. Já jsem tady říkal, že KLDR a Česká republika nedovolovaly vycestovat svým občanům ze země jako v podstatě jiné země, protože logické je, aby lidé, kteří se vrací k nám do republiky, byli v karanténě, aby ten virus jsem nebyl zavlečen, ale zakazovat vycestování ze země je kuriózní, to je i právně podle mého názoru problematické ale budiž, to se snad tedy rozvolňuje.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
My jsme na to poukazovali hned na začátku, já jsem měla velké pochybnosti o tom, já jsem generace, která si pamatuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Výjezdní doložky.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
A zavřené hranice a že občan nesmí vyjet, ale přitom pro to neexistuje jediný epidemiologický důvod. Já prostě chápu, že když někdo vyjede a vrací se.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Existuje při návratu.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ano, tak má mít třeba karanténu v kritické době.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Ano.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Tomu rozumím, ale vy jste to správně řekl, KLDR a Česká republika.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Bohužel je to tak.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Jediné zakázaly vlastním občanům vyjet ven. Podle mě je to nepřijatelné a já jsem dokonce přesvědčen, že to je protiústavní.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
To já si myslím, že už i vládě tedy dochází, takže se o tom vede seriózní debata a poměrně rychle se to mění. A doufejme, že tahle ta etapa hermetické uzavření bude za chvíli minulostí, ale vy jste, já vám říkal, pane profesore, vy jste profesor Fiala, bývalý rektor jedné z největších vysokých škol v zemi Masarykovy univerzity v Brně. Váš názor na otvírání škol, to je teď to, co za A dusí rodiny samozřejmě péčí o děti, dusí samozřejmě maminky nebo tatínky, kteří musí s dětmi být doma a nemohou tedy do zaměstnání, dusí to rodinné rozpočty, co bychom si povídali, obstarat si výpočetní techniku a pro to online vyučování, to není levná věc. A samozřejmě dusí to i děti, protože jim ten dětský kolektiv chybí, váš názor na otevírání škol?


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Nechci, aby mi bylo špatně rozuměno. Ale právě jako člověk, který stále působí na univerzitě, který univerzitu vedl a znám to školské prostředí. Nejdůležitější je, aby rodiče děti, studenti, učitelé a všichni věděli, jak to bude, a to jak to bude, je méně podstatné, než aby věděli, jak to bude, jestli mě rozumíte, co tím chci říci.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Rozumím.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
To znamená, ta situace, která je teď, že třeba se děti připravují na přijímací zkoušky na střední školy, ale neví, jestli budou a kdy budou, to je podle mě nepřijatelné. To, že vlastně není jasné, jak to bude s maturitou, to, že není jasných tisíc dalších věcí, to je prostě nepřijatelné. A uvedu příklad Masarykovy univerzity velmi krátce. Rektor profesor Bareš rozhodl hned na začátku, je to lékař mimochodem, ale to není důležité, rozhodl na začátku, do 15. května prostě nebude kontaktní výuka, všichni věděli, na čem jsou, všichni se na to připravili, přešli na online výuku a funguje to. To rozhodnutí, kdy dáte lidem jistotu, to je strašně důležité, a to měl udělat stát. A to že to stát neudělal, já považuji za strašnou chybu a jestli poslouchá.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Je to tedy komplikované, to rozvolňování školských opatření, je tam velké ale, pokud epidemiologická čísla budou, budou umožňovat, a pak je tam tedy několik fází poměrně, no dobře, no.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ale není to možné udělat takto. A co si mám jako člověk, který se v tom školství pohybuje, představit třeba pod myšlenkou, že bude 15 dětí ve třídě, co to vlastně znamená? Budu je nějak vybírat, budu mít 2× tolik tříd, nafouknu tu školu, kde vezmu ty učitele nebo půlka bude těch dětí doma. Co to bude za rozhodnutí?

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Obávám se, že to bude znamenat jenom to, že ten učitel bude muset být v práci do sedmi do večera, aby odučil tedy daleko více hodin než.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Ale ono to fakticky vlastně takhle asi nepůjde. Čili tohle není rozumné rozhodnutí. A ministr školství by se měl skutečně řídit doporučením epidemiologů, ale to je doporučení, pak se musí udělat politické rozhodnutí, a to politické rozhodnutí v tuto chvíli chybí. Takže my nevíme, jak to s těmi zkouškami bude, nevíme, jak to bude s maturitou, nevíme jak to bude dál, a to si myslím, že je nepřijatelné.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Já bych si asi ty zkoušky dovedl představit, protože u zkoušení, třeba u maturitní zkoušky nebo zkouškách na vysoké škole, nemusí být tak velké množství lidí, lze tam držet nějakou distanci. A je tady ještě jedna věc, mně teda předseda školských odborů pan Dobšík říkal, že má prostě signály od školské veřejnosti, to znamená učitelské veřejnosti, pedagogické veřejnosti, že ta vůle se vrátit do škol bude malá. On říká průměrný věk učitele je 49 roků, to je průměrný, většina kolegů na základních školách je prostě starší 50 let, sami o sobě tedy spadají do mírně rizikové skupiny, a to množství dětí, které přichází z různého sociální prostředí, je prostě rizikové a obává se, že to tak jako tak nedopadne dobře.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Já bych se toho nebál, kdyby se dala jasná pravidla, jasné datum. A to, když se neudělá, no tak samozřejmě část učitelů se bojí. Pravda je, že mám jeden z nejstarších pedagogických sborů v Evropě, to je známá věc. Bohužel dlouhodobě, je to potřeba změnit, ale na to není teď prostor. A je jasné, že se prostě část lidí bojí, část lidí už si to nedovede představit, proč to takhle neuděláme do prázdnin tak, ale toto je prostě chyba. Ministerstvo musí jasně říct, jak to bude, tak otevřeme školy k 1. červnu nebo je neotevřeme a budou prázdniny, všechno se udělá online, ta jistota nějakého rozhodnutí, ta prostě nepřichází. Já to považuju za chybu, mimochodem třeba přijímačky na střední školy, to se týká poměrně velkého počtu dětí často 1000, je vždycky v tom populačním ročníku, tak části z nich podstatné, to přece není problém to zorganizovat, i kdyby se školy neotevřely, tak prostě není problém toto zorganizovat a říct už teď jasné datum, kdy to bude, to stejné s maturitami a s dalšími věcmi, myslím si, že tady naprosto zbytečně se posiluje jenom to, o čem jsme se bavili na začátku, to znamená určité obavy lidí a vlastně nejistota, jak to bude zbytečná.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
Pane předsedo, teď jsem nadechl k další otázce, protože mně jich napadá celá řada, ale bohužel už ji neřeknu, protože náš čas vypršel, já jsem vám chtěl moc poděkovat za to, že jste do studia přišel a za vaše odpovědi.


Petr FIALA, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda strany /ODS/:
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor:
A vám vážení diváci děkuji za pozornost,
Petr Fiala šéf ODS.

Petr Fiala

předseda ODS