8. dubna 2020

Pražská ODS vyzývá primátora Hřiba: Změňte program zastupitelstva, neřešte teď čestná občanství, ale předložte strategii pro záchranu Prahy

(www.ods.cz/region.prazsky) Už za týden 16. dubna se zvolení zástupci hlavního města sejdou na pravidelném zastupitelstvu. Zatímco celá republika, Evropa i svět bojují s drastickými následky probíhající pandemie nemoci COVID-19, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k překvapení opozice připravil pro jednání zastupitelstva program, jehož prioritami jsou například prodeje městských pozemků, udělování čestných občanství nebo převody vlastnictví sloupů veřejného osvětlení. „Vyzýváme primátora, aby urychleně změnil program jednání zastupitelstva a začal neprodleně systematicky řešit akutní problémy Prahy, jejích obyvatel či krizí postižených živnostníků, podnikatelů a firem na jejím území,“ říká předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

„Požadujeme, aby vládnoucí pražská koalice představila konkrétní kroky pro okamžitou pomoc živnostníkům a podnikatelům, návrhy opatření, které je potřeba projednat s vládou či poslaneckou sněmovnou, a rovněž modely vývoje městského hospodaření,“ pokračuje předseda ODS Praha Tomáš Portlík. Podle něj zatím připomíná přístup primátora ke „koronavirové krizi“ spíše chaos, vláda města je neřízená a koalice spolu nemluví. ODS se už týdny marně snaží s vedením města komunikovat a marně rovněž nabízí pomocnou ruku. „Primátor má se svým náměstkem pro finance ukázat, jak bude reálně vypadat letošní a příští rozpočet Prahy, předložit plán úspor v provozu metropole, zahájit debatu o odložení některých zbytných investic, a naopak podpořit takové investice, které povedou k povzbuzení trhu,“ doplňuje pražský předseda strany Portlík.

ODS je konstruktivní opozice – není čas na hádání, politikaření a sólistické postupy, občané Prahy potřebují okamžitou pomoc a potřebují vidět naději, že se život nás všech brzy vrátí do normálních kolejí. Podle předsedkyně klubu Udženije dojde i v Praze po této krizi k významným změnám fungování některých oblastí života a podnikání: „Musíme si bohužel otevřeně říci, jak vynaložíme potřebné finanční prostředky co nejefektivněji, protože veřejné rozpočty nejsou nekonečné. Voláme po jednoduché, adresné, a především rychlé pomoci živnostníkům, malým a středním firmám, zajištění základních potřeb samoživitelkám a nízkopříjmovým skupinám občanů.“ Praha musí více než ostatní části republiky dokázat znovu rychle nastartovat cestovní ruch, život kulturních zařízení a sportovních klubů.

Zastupitelé za ODS znovu opakují, že jsou připraveni poskytnout podporu a pomoc primátorovi a vedení města nejen v rychlých ekonomických opatřeních, ale také v politických jednáních na úrovni vlády a Parlamentu ČR. Zastupitelé ze všech městských částí mezitím od expertů a občanů shromáždili desítky návrhů a projektů, které mohou pomoci, ale pražské vedení před nimi nesmí zavírat oči. „Nesouhlasíme s opatřeními vlády, která zatím Prahu jen diskriminují. Hlavní město tvoří 25 procent hrubého domácího produktu ČR. Proto mi přijde absurdní politika vlády, která se snaží pomáhat všude jinde než v Praze. Žádný řádný hospodář nepoškozuje svůj nejvýnosnější podnik,“ konstatuje Tomáš Portlík (ODS), zastupitel magistrátu hlavního města a místostarosta městské části Praha 9 a pokračuje: „První programy pomoci pražské živnostníky a firmy zcela míjely. Budeme pozorně sledovat efekty včera představeného pražského Covidu a zejména jednoduchost jeho administrace směrem k žadatelům,“ ubezpečuje Portlík.