ODS: Obce by oznámkovaly stát a instituce v době koronaviru známkou 3-
8. dubna 2020

ODS: Obce by oznámkovaly stát a instituce v době koronaviru známkou 3-

(www.ods.cz) Z výzkumu realizovaného mezi vedoucími představiteli obcí vyplynulo, že největším problémem byl a částečně stále, i více než měsíc po vypuknutí čínské chřipky v Česku, je nedostatek ochranných pomůcek. V počátku to byly obyčejné roušky, které zásadně chyběly 54 % starostů. Jimi se občané a obce samozásobili, dokonce s jejich výrobou pomáhají různým organizacím. Nyní přetrvává problém s respirátory pro ohrožené osoby a pracovníky v „1. linii“ – zásadní téma pro 72 % samospráv.

Obce, které řeší problémy občanů a podnikatelů v první linii, se i měsíc po vypuknutí epidemie v Česku nejvíce potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. Od obyčejných roušek, jejichž nedostatek pomohlo vyřešit šití po domácnostech, se problém přesunul k respirátorům. Ty už není možné doma vyrobit a absence byla problémem pro 72 % starostů. Na mnoha místech tento nedostatek přetrvává. Obtíže jsou s nedostatkem dezinfekce, kdy průměrně až špatně se shání ¾ starostů.

„Obce se potýkají s dopady koronaviru v první linii. Řešíme nedostatek ochranných prostředků, zajištění ochrany a pomoci seniorům, vybavení pracovníků v první linii a přes 60 % obcí díky dobrovolníkům také významně pomohlo se zajištěním pomůcek pro různé organizace, od pečovatelských domů, přes pokladní, až po nemocnice,“ říká Martin Kupka, místopředseda ODS a starosta Líbeznic.

To potvrzují příběhy a výkony tisíců dobrovolníků. Není výjimkou, že jednotlivci ušili tisíc a více látkových roušek, aby jimi vybavili zdravotníky, prodavačky, policisty či úředníky.

„Vedle materiální pomoci se obce potýkají s neukázněností některých lidí, ale většinu prohřešků se daří řešit domluvou městské nebo obecní policie, poskytnutím roušky, pokud jsou k dispozici, ale rostoucí množství výjimek, vstupujících v platnost bez jasného plánu, situaci nezpřehledňuje a komplikuje. Důležitou oblastí je pomoc lidem i živnostníkům zasaženým omezeními, kdy v tuto chvíli kolem 40 % obcí buď již zavedla, nebo plánuje zavést nějakou formu pomoci,“ dodává Martin Kupka.

Nedostatek materiálu a nedostatek informací se projevil také na hodnocení, jaké vedení obcí dalo státu, krajům a krajským hygienickým stanicím. Nejhůře skončil stát, který by dostal na vysvědčení 4 (přesně 3,83). Následovaly krajské hygienické stanice s 3 (přesně 3,27), na čemž se podepsal především nedostatek informací o počtu nakažených v obcích a počtu lidí v karanténě. A kraje, spoluzodpovědné za distribuci materiálu potřebného ke zvládání krize, dostaly taktéž za 3 (přesně 3,1).

Informace k výzkumu: Internetové dotazování proběhlo v týdnu 30. 3. – 5. 4., osloveni byli starostové a místostarostové ODS a odpověděli zástupci 94 obcí. Zastoupeny byly obce všech velikostí (od méně než 1 tis. až po velká města nad 100 tis.) Reprezentativností v porovnání s výzkumem veřejného mínění odpovídá šetření vzorku na 160 tis. obyvatelích.

Zastoupení podle velikosti obcí:

  • 0-1 tis. 13,8 %
  • 1-3 tis. 27,7 %
  • 3-10 tis. 25,5 %
  • 10-50 tis. 23,4 %
  • 50-100 tis. 5,3 %

nad 100 tis. 4,3 %