7. dubna 2020

ODS: Vláda by měla podnikatelům odložit platbu DPH z nezaplacených faktur

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, ve kterém vyzývá vládu k odložení splatnosti DPH u nesplacených faktur za měsíc březen až červen 2020, a to až do konce letošního roku. Podle poslance ODS Vojtěcha Munzara by takové opatření mohlo pomoci především menším podnikatelům s řešením důsledků koronavirové krize.

„Stávající situace v hospodářství vede ke zpomalování platebního styku, mnohým podnikatelům a firmám rapidně poklesly příjmy, mnohdy až na nulu a splatnost faktur se protahuje. Podle platné legislativy ale plátci daně z přidané hodnoty musejí odvádět DPH i z nezaplacených faktur. S nesplněním této povinnosti jsou spojeny úroky a sankce. Zejména menší subjekty už nemají prostředky na samotnou úhradu daně. Odložení splatnosti DPH za měsíce březen až červen by zmírnilo tlak na napnuté a tenčící se firemní rozpočty,“ říká poslanec Vojtěch Munzar.

„Je mnohdy efektivnější lidem a firmám peníze nechat, než je vybrat a složitě prostřednictvím státu přerozdělovat nazpět. Odložení splatnosti DPH je jedním z dílčích opatření na pomoc podnikatelům, kteří se potýkají s problémy v cash flow, což nejhůře pocítí opět ti menší z nich. Spolu s dalšími opatřeními, jako jsou námi navrhované daňové prázdniny pro OSVČ a bonus pro postižené podnikatele, by to mohla být další významná pomoc podnikatelskému sektoru. Věříme, že se tím vládní většina alespoň inspiruje jako ostatními návrhy dříve představenými občanskými demokraty a naši podnikatelé se této pomoci dočkají,“ doplňuje místopředseda rozpočtového výboru ODS Jan Skopeček.

Text usnesení: „Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá vládu České republiky, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie COVID-19 odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020.“