Rozvolnění rozpočtových pravidel je neadekvátní a zbytečné. Vláda zneužívá legislativní nouze
7. dubna 2020

Jan Skopeček: Rozvolnění rozpočtových pravidel je neadekvátní a zbytečné. Vláda zneužívá legislativní nouze

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Komentář místopředsedy poslaneckého klubu ODS

Jan Skopeček: „Vláda zneužívá stavu legislativní nouze a vytváří si prostor pro neodpovědné hospodaření na mnoho let dopředu. Jinak nelze hodnotit snahu vládní koalice protlačit na dnešní schůzi Sněmovny novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Přestože dnes nevíme, jak hluboká a dlouhá recese nás v důsledku koronaviru čeká, tlačí vláda na významné rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti až do roku 2027! Pro příští rok chce zvýšit limit strukturálního schodku rozpočtu z 1 % na 4 % a následně snižovat o 0,5 procentního bodu v následujících letech. Je těžko uvěřitelné, že tato legislativní změna byla provedena bez diskuze s Rozpočtovou radou, která ve svém odmítavém stanovisku říká, že existují nástroje v rámci stávajícího zákona, které umožňují vládě reagovat fiskální politikou na mimořádné situace spojené s významnými ekonomickými problémy, aniž by byla vláda 1% limitem vázána. I dnešní predikce samotného MF ČR, která počítá v r. 2021 s 3,1% ekonomickým růstem, ukazuje na neadekvátnost a zbytečnost tak zásadního rozvolnění rozpočtových pravidel. Právem se tak lze obávat, že toto rozvolnění má vytvořit vládě prostor pro rozpočtový populismus a neodpovědné hospodaření v následujícím období bez jakékoliv vazby na řešení negativních důsledků koronaviru.“

Jan Skopeček

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS

Více o autorovi