23. března 2020

ODS: Navrhujeme okamžitou změnu krizového zákona. Státní podporu potřebují i podnikatelé, neziskový sektor a kraje

(www.ods.cz) Občanští demokraté navrhují okamžitou změnu krizového zákona, která by umožnila poskytnout státní podporu i podnikatelům, neziskovému sektoru a krajům. V tuto chvíli mohou státní podporu čerpat jen fyzické osoby a obce. V souvislosti s pandemií koronaviru je však nutné myslet i na soukromoprávní subjekty, které zajišťují chod českého hospodářství či služby občanům.

„Přicházíme s novelou krizového zákona, aby státní podporu mohli čerpat nejen lidé a obce, ale například i podnikatelé a neziskové organizace. Právě na nich totiž závisí například zásobování, sociální i zdravotní péče. Zároveň musíme zabránit tomu, aby firmy rychle propustily velké množství lidí, kteří by se ocitli bez peněz. Rozšíření podpory je rozumným a hlavně nutným krokem v dobách největších krizí,“ sdělil předseda ODS Petr Fiala.

„Okamžitou změnou krizového zákona bychom chtěli otevřít cestu k rychlé pomoci nejen obcím a fyzickým osobám, ale také dalším subjektům, na které současná situace těžce doléhá. Průběh současné pandemie ukazuje, že je potřeba podpořit ze státního rozpočtu také další soukromoprávní subjekty. Tento návrh představuje možnost pro čerpání okamžité či průběžné pomoci nejen fyzickým osobám, ale také těm, kteří zajišťují zaměstnávání velkého množství zaměstnanců a jejich neschopnost zajišťovat svým zaměstnancům práci by mohla vést k masivnímu přetížení sociální sítě, resp. podpory v nezaměstnanosti,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.