Události, komentáře: Inspekce z europarlamentu
26. února 2020

Zdeněk Nytra: Události, komentáře: Inspekce z europarlamentu

(ČT 24 ) Do Česka dorazila skupina poslanců Evropského parlamentu, kteří mají zjišťovat fakta o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Delegace plánuje návštěvy resortů financí, zemědělství a pro místní rozvoj nebo setkání s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu. Téma Událostí, komentářů ČT24 pro šéfa senátní komise k evropským auditům a místopředsedu senátorského klubu ODS Zdeňka Nytru a europoslance Ondřeje Knotka /ANO/.

Celý rozhovor se Zdeňkem Nytrou můžete zhlédnout na ČT24.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Skupina europoslanců bude v Praze do pátku prověřovat podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Delegace vedená předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu, se kterou vám zítra nabídneme rozhovor, se setká i se zástupci několika resortů. Europoslanci původně plánovali schůzku i s předsedou vlády.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/:
Nechť to řeší, já s tím samozřejmě nemám nic společného.

redaktor:
Nepotkáte se třeba?

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/:
No nevidím důvod, proč bych s nima měl potkat...

redaktor:
Řekl byste jim své stanovisko…

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/:
Ale to není o mně. To je o dotacích a já dotace neposkytuju.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A ve studiu vítám Zdeňka Nytru, předseda
senátní komise právě k auditům. Dobrý večer.

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A europoslance Ondřeje Knotka. Dobrý večer i vám.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane
senátore, vy se s tou misí, pokud se nepletu, máte setkat. Co od ní budete chtít slyšet?

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
My máme dohodnutý společný pracovní oběd, takže my se na tom konkrétním obsahu těch rozhovorů v rámci komise budeme domlouvat ještě zítra dopoledne, protože já jsem na jedenáctou hodinu svolal zasedání, abychom se právě domluvili, protože ten čas je relativně krátký. Ale za mě bych chtěl právě europoslance upozornit na 2 základní věci. A tou první je to, že v podstatě ten první audit je de facto ukončený. Dneska se vlastně řeší důsledky nebo následky toho auditu pro Českou republiku, a přitom v podstatě probíhá dál čerpání. Takže mám představu, že by měly být dotace pozastaveny už jenom proto, že by to možná i tu druhou stranu donutilo dojít v reálném čase k nějakému reálnému výsledku a k té definici, jestli pan premiér je nebo není ve střetu zájmů v nějaké konečné fázi. A pochopitelně potom ještě jsou tady další ty otázky legislativy. To znamená, že v podstatě porovnat a upozornit na to, že český zákon je trošku jiný než evropské nařízení.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane europoslanče, není už ten samotný fakt, že tady budeme mít výbor pro rozpočtovou kontrolu, že bude řešit, jak nakládá Česká republika s veřejnými penězi, vlastně smutnou zprávou o tom, jak Česko s těmi penězi evropskými nakládá?

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Určitě ne. Tahle ta mise byla od začátku velmi, velmi nevhodně uchopena. Lze ji označit za jednoznačně zpolitizovanou, politickou. Od začátku této mise byly velice aktivní 2 čeští opoziční europoslanci, kteří udělali všechno pro to, aby sem ta mise jela. I paní předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, paní Hohlmeierová, tak to je ta paní, která je velice kritická vůči panu premiérovi Babišovi na půdě Evropského
parlamentu a sama nosí placku Milionu chvilek pro demokracii. Takže můžu-li to takhle krátce shrnout, ta mise jako taková určitě zaznamenala mnoho kontroverzí už ve fázi přípravy a nemyslím si, že je možné vnímat zcela neobjektivně a vyrovnaně.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Vy víte, pane
poslanče, že v Evropském parlamentu se připravuje rezoluce o situaci v České republice, která má vyzvat k tomu, aby každý člen vlády respektoval unijní finanční nařízení a nemá být a priori o Andreji Babišovi, ale lze se domnívat, že pokud by nebylo tady těch sporů kolem údajného možného střetu zájmů, tak by asi ale nevznikla, a tím pádem se Česko, ať už právem nebo ne, vlastně dostává na podobnou úroveň jako Maďarsko nebo Polsko, vůči nimž byly také schválené rezoluce na půdě Evropského parlamentu.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
To je to přesně ta argumentace těch opozičních
poslanců a europoslanců...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Tak mi ji vyvraťte.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Já vám ji velmi rád vyvrátím. Samotná Evropská komise jasně říká, že celé toto je v běhu. To, co je řešeno na půdě Evropského
parlamentu, je politizace celé téhle té situace. A sama evropská...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Počkejte, tohle říká komise.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Říká to Evropská komise. Na výboru pro rozpočtovou kontrolu v prosinci přímo komise řekla, že rozumí tomu politickému apetitu, ale že to celé věci je zcela značně neprospěšné, protože celá věc ta věc je v rovině právní nějaké technické, mezi experty komise a mezi experty České republiky a politizace zvlášť na té půdě Evropského
parlamentu, která, jak já vám mohu říct, prostě je vedena českou opozicí, českými opozičními, některými českými opozičními europoslanci společně s paní Hohlmeierovou, prostě dává to do roviny, která není faktická a věcná...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Ale nikdo nenutí, aby, aby se europoslanci z ostatních zemí chovali tak, jak se chovají, to je prostě jejich svobodné rozhodnutí dělat to, co dělají. Nemůžete přece vinit z toho
poslance české nebo české, že předkládají nějaké, nějaká data, nějaká fakta, nějaké výzvy. Kdyby to nechtěli dělat europoslanci, tak to nedělají přece.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Samozřejmě někdo šel, někdo šel do Bruselu prosazovat české zájmy a někdo tam šel bojovat proti panu Babišovi. Pan… s panem Zdechovský si vybrali boj proti panu Babišovi. Já to vidím jinak.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Nemůže, pane
senátore, ta cesta rozpočtového výboru být vykládána jako jakýsi nátlak na Evropskou komisi ještě předtím, než ty audity byly vlastně dokončeny, nebo to řízení lépe řečeno?

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
Já doufám, že ne. Budu mluvit o tom prvním auditu, protože ten druhý je neveřejný a probíhá taky poněkud jiným mechanismem. Domnívám se, že práce auditorů na tom prvním auditu už skončila. Dneska v podstatě se řeší přijímání opatření z české strany a jestli budou vyhovovat nebo budou akceptována ze strany Bruselu, takže myslím si, že ta zjištění, na těch zjištěních už se toho moc nezmění. Takže v podstatě nějaké ovlivnění práce těch auditorů určitě ne. A...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
A ta druhá část, co říkal pan europoslanec, to znamená politizace téhle komise jako takové nebo mise?

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
K tomu jsem se chtěl právě dostat, protože vlastně v naší komisi jsou i zástupci vlastně koaličních stran, to za prvé. A za druhé v podstatě jsme se shodli na tom, uvedu 1 příklad, jestliže fond poskytuje dotace, tak nepodléhá rozpočtovým pravidlům a jejich stanovisko je, že tím pádem se na ně nevztahuje střet zájmů. Shodli jsme se napříč v celé komisi, že tohle prostě není dobře a že to do budoucna budeme muset změnit, že v podstatě pořád se jedná o veřejné prostředky a jestliže jsou poskytovány přímo ze státního rozpočtu anebo prostřednictvím fondu, je v podstatě úplně jedno a měl by se na ně vztahovat střet zájmů. A tady se vůbec nebavíme o panu premiérovi, ale obecně o kterémkoliv členu vlády.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Problémy kolem údajného střetu zájmů premiéra Babiše, dotací pro Agrofert, a tak dále, máte za to, otázka stejná na oba 2, že to nakonec povede k tomu, že tady bude daleko větší tlak na přestrukturování těch dotací do budoucna v tom smyslu, aby větší důraz byl kladen na menší a střední podniky tak, jako vlastně o tom mluví i paní Hohlmeierová, nebo si myslíte, že vyzní tahle iniciativa do ztracena a vlastně na tom principu základní se nic nezmění? Pane Knotku.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Já si myslím, že do této roviny se to vůbec nedostane. Z těch příspěvků v Evropském
parlamentu, co byly jako věcné, co nebyly právě politické, tak kolegové právě hovořili o tom, že je vhodné, aby se na evropské úrovni sjednotil třeba ten pojem střetu zájmů. Zároveň komise jednoznačně...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Je vůbec reálné tohle? Máte národní legislativy, které to upravují?

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Ano, samozřejmě, je to také i na komisi a zároveň komise ale jednoznačně taky řekla, že ten pojem střet zájmů nelze úplně nikdy vyloučit a nemůžeme čekat, že kdokoliv bude dělat nějakou veřejnou funkci, tak se vždycky zbaví svého majetku. A teď hovořím obecně, teď nehovořím v tomhle tom konkrétním případu. Asi takhle.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Což ale není zároveň nabádání ke střetu zájmů. Pane
senátore, váš pohled na tu původní otázku, která se týká změny struktury dotace?

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
Hlavní nebo původní smysl těch dotací byl právě nebo je, a to souhlasím s paní předsedkyní, poskytovat dotace těm malým a středním podnikům. Já netvrdím, že z toho ty velké podniky musí být vypuštěny, ale za určitých podmínek. My jsme diskutovali na české straně, jestli se budeme bavit o zastropování, to asi není dobrá cesta. Myslím takové ty dotace poskytované v podstatě na hektar. Možná je lepší cesta stanovit, za jakých podmínek, v jaké výši při způsobu hospodaření na té půdě by byly poskytovány a pak už je úplně jedno, jestli dostane tu dotaci Agrofert nebo nějaký zemědělec, který hospodaří na 50 hektarech. Pak jsou pochopitelně jiné typy dotaci a tam si myslím, že by to opravdu mělo být směřováno hlavně pro ty, kdo to potřebují, protože komplex typu Agrofertu si dosáhne na úvěry, na předfinancování, a tak dále, kdežto ten malý zemědělec určitě ne. To by mělo být zvýhodnění.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Pane Knotku, vy jste tady kroutil hlavou, tak vám dám prostor na závěr.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Je to asi trošičku mimo téma, ale dnes jsou ty menší zemědělci v podstatě třeba tou platbu na hektar, na ty první hektary prostě zvýhodněni. Tady nechápu, že zrovna uvádíte třeba zrovna skupinu Agrofert, myslím si, že je zhruba 770 nějakých velkých podniků, skupina Agrofert má snad 50 z nich. To znamená, abych se dostal zpátky k té vaší dobré, dobré otázce. Malí nebo velcí, no v podstatě všichni. Každá země, každý členský stát má nějakou svoji strukturu a myslím si, že je vhodné, aby pravidla pro evropské, rozdělování evropských prostředků dokázaly zohlednit všechny a dokázali tam zohlednit ty priority, takže a priori říct všechny velký jsou špatně nebo všichni malí jsou špatně ne. A samozřejmě musí tam být nějaká motivace i pro ty menší, kteří samozřejmě pro ně ten vstup je, to souhlasím s panem
senátorem, není vždy tak snadný, ale nemůžeme se teď otočit zády prostě k velkým, třeba i průmyslovým podnikům, to se netýká jenom zemědělství.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Já nemám ani pocit, že by od kohokoliv zaznělo, že velcí špatní a malí jsou dobří nebo špatní. Ale jde jenom o to, jaký bude poměr, a to je to, co mě zajímalo, zda tahle ta kauza a některé další, protože se to netýká jenom Andreje Babiše a netýká se to ani jenom České republiky, zda mohou vést k té změně. Pánové, děkuji mnohokrát za to, že jste přišli sem do Událostí, komentářů.

Ondřej KNOTEK, europoslanec /ANO/:
Děkuji za pozvání. Hezký večer.

Zdeněk NYTRA, předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv a 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/:
Děkuji za pozvání.

Zdeněk Nytra

Zdeněk Nytra

1. místopředseda senátorského klubu ODS
radní statutárního města

Více o autorovi