Interview ČT24
19. února 2020

Miloš Vystrčil: Interview ČT24

(ČT 24 ) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl nově zvolený předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

Celý rozhovor s Milošem Vystrčilem můžete zhlédnout na ČT24.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Česko má nového předsedu
Senátu. Zvolen byl s jasnou podporu většiny senátorů. Co by chtěl jako předseda na fungování horní komory změnit a co opravdu změnit může? Jak se postaví k cestě na Tchaj-wan, kterou plánoval jeho předchůdce a představitelé Číny kvůli tomu Česku vyhrožují? Jakou sílu Senát má a proč by měl mít větší důvěru lidí? I o tom bude dnešní interview s nově zvoleným předsedou Milošem Vystrčilem z ODS. Děkuju za to, že jste přišel. Hezký podvečer.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Hezký podvečer.

Jaroslav VĚTROVSKÝ,
senátor:
Konstatuji, že v prvním kole první volby byl předsedou
Senátu Parlamentu České republiky zvolen senátor Miloš Vystrčil. Já mu upřímně blahopřeji.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Velký potlesk. Jaký budete předseda
Senátu? Konfliktní? Nekonfliktní? Kontroverzní? Smírčí?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Budu stejný, jako je
Miloš Vystrčil, konfliktní nekonfliktní a budu se snažit ale vždycky ty věci dělat pořádně a poctivě. Věřím, že to třeba mohl být i důvod, proč mi senátorky a senátoři dali důvěru.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Volba předsedy s sebou vždy nese velké diskuse o tom, co skutečně může předseda
Senátu ovlivnit. Jak to je? Vy nejste senátor nováček, takže víte, co můžete jako předseda ovlivnit. Co se pokusíte ovlivnit?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:

Senát má jednak nějaké formální pravomoci a pak má nějaký neformální vliv. Z těch formálních pravomocí jsou takové základní tři. Ta první je, že kontroluje zákony a může je upravovat tak, aby byly lepší než ty, které navrhovala vláda nebo do Senátu poslala Poslanecká sněmovna. Ta druhá je, že zpomaluje ten legislativní proces a tím je takovým stabilizačním prvkem a zabraňuje tomu, abychom se v České republice pohybovali takzvaně ode zdi ke zdi. A tou třetí rolí je takzvaná ústavní pojistka, že bez Senátu nelze dosáhnout změny Ústavy. Nelze dosáhnout toho, aby se změnila základní práva a svobody lidí, která jsou dána Ústavou nebo, řekněme, přílohami Ústavy, jako je Listina základních práv a svobod, což je velmi důležité zejména z toho důvodu, že Senát je z hlediska volby senátorů jinak nastaven než Poslanecká sněmovna. A pokud by se například stalo, že by lid v nějakém okamžiku uvěřil nějakému populistovi, tak se může stát, že Poslanecká sněmovna potom bude plná lidí, kteří budou chtít změnit Ústavu. A na to jsme zvyklí a na čem je založena naše demokracie. Ale protože Senát se v té době nemění, tak Senát vlastně tuto zásadní změnu demokratických principů nepřipustí a ten člověk, který třeba nalákal ty lidi na sliby a ti mu uvěřili, protože se tou politikou každý den nezabývají, potom mají 2 roky na to minimálně, aby si ověřili, zda to, co říkal, myslel vážně a zda potom některé změny Ústavy by skutečně měl podpořit i Senát.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Kdybyste měl být třeba konkrétnější a osobnější, tak jaký konkrétní otisk se právě vy budete snažit vnést do role předsedy
Senátu?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já jsem byl zvolen do pozice předsedy
Senátu na 8 měsíců do konce tohoto volebního období. To znamená, nebude to žádný silný a velký otisk. Nemám tyhle ty ambice. Co bych ale chtěl, je, aby Senát dál i na pozici předsedy Senátu zastával se zájmů občanů České republiky jako takové. Vím, že to zní trochu jako fráze, ale je to velmi důležité. A potom jsou tady některé věci, na které bych rád navázal. Již na nich pracoval jak předseda Senátu Milan Štěch, tak potom Jaroslav Kubera. A to je zviditelňování role Senátu, vysvětlování role Senátu a vysvětlování jeho poslání. A potom zlepšení způsobu komunikace s Poslaneckou sněmovnou, což dle mého názoru by mohlo vést ke zlepšení legislativního procesu a tím pádem ke snížení byrokracie a ke snížení zátěže občanů. A pak je tady ještě jedno moje přání, a to je veřejná slyšení. Senát podle jednacího řádu může pořádat veřejná slyšení dle mého názoru k důležitým problémům České republiky. Uvedu příklad: stárnutí populace, změna klimatu...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A teď vás přeruším, protože zrovna veřejná slyšení příliš často
Senát nepořádal. Když se i podíváme na ten, dejme tomu, přehled za poslední roky. Kritizoval to dokonce i bývalý předseda Senátu Petr Pithart v tomto pořadu a říkal, že to je výzva pro dalšího předsedu Senátu. Nevím, jestli jste se tím nechal inspirovat. Proč se to tedy nedělo doteď?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Senát veřejná slyšení pořádal na úrovni výborů a pořádal i veřejná slyšení na úrovni celého pléna Senátu. Ale ten základní problém, který tady byl, je, že jsme tomu nevěnovali pozornost, kterou si ta veřejná slyšení z hlediska dikce jednacího řádu a smyslu jednacího řádu Senátu zaslouží.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A z jakého důvodu? Protože mě by i zajímalo, kdo může takové veřejné slyšení, pane předsedo, navrhnout.


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Z toho důvodu, že jsme si možná neuvědomovali, jak důležité je, aby některá témata byla diskutována na plénu
Senátu v době, kdy neprobíhá standardní schůze, ale je to takzvané veřejné slyšení, které bude pořádně připraveno.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A kdo ho může navrhnout?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Slyšení může navrhnout jednotlivý
senátor, může prosadit to, aby ho podporoval nějaký výbor. A následně veřejné slyšení Senátu schvaluje Senát a jeho konání schvaluje Senát jako těleso a musí o něm hlasovat přímo Senát. A následně, pokud takové slyšení probíhá, tak není možné, aby premiér, předseda Ústavního soudu nebo kdokoliv jiný nepřišel a neřekl něco v k dané věci, ke které Senát jedná. A to si myslím, že se dneska málo využívá.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Vy jako
senátor byste také byl ochoten připustit, že jste tuhle možnost jako senátor málo využíval, že jste si neuvědomoval, jakou sílu to třeba může mít?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Ano. Já si myslím, že jsme tuhle tu možnost nevyužívali dostatečně. Chtěl bych, aby se to změnilo. Neříkám, že se to podaří, ale řekl jsem, že to je jeden z cílů. A byl jsem, bych řekl, poměrně střídmý. Říkal jsem, že pokud by se za těch 8 měsíců podařilo jedno dobré veřejné slyšení řádně připravené, to není legrace ho připravit, sezvat hosty, napsat ta témata, zformulovat ty otázky, tak bych byl spokojený a z hlediska této věci bych tu svoji misi považoval do jisté míry za naplněnou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Měli by být podle vás
senátoři obecně aktivnější ve své profesi a ve své funkci v České republice?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Co by měli
senátoři dělat, musí vědět každý senátor sám o sobě, a potom by to zejména měli sledovat voliči. On každý ten senátor je výjimečný, každý je jedinečný a každý ten výkon své funkce pojímá jiným způsobem. A myslím si, že nejvíc by celé věci prospělo, pokud by činnost senátorů byla více sledována jak občany, jak voliči, tak i médii.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Prospělo by právě zviditelnění
Senátu, kdyby i samotní senátoři byli aktivnější? Já chápu, že to je individuální záležitost, ale znovu opakuji, nejste tam úplně první volební období, máte něco odpozorováno. Je většina senátorů takových, že přispívá ke zviditelnění Senátu, anebo naopak a měli by k tomu přistupovat zodpovědněji?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já musím říci, že jsem přesvědčen, že většina
senátorů je velmi aktivní. Problém je v tom, že Senát nerozhoduje o rozpočtu a že senátor je hodně činný v regionu. A tím pádem není příliš zajímavé pro média a možná ani pro občany dívat se na to, co ten který senátor dělá. Pokud vy vyřizujete 2 dny v měsíci pro některého občana záležitost, která se týká toho, že mu finanční úřad nebo někdo jiný úřad neodpovídá, nebo vyřizujete například to, že když někdo podal požadavek na poskytnutí příspěvku na péči, že zase ten úřad neodpovídá, nebo se zajímáte o to, jakým způsobem je schvalován územní plán v té či oné obci a že je porušován zákon, tak to v podstatě nikoho kromě těch několika lidí, pro které to děláte, nezajímá. Vás to může zaneprázdnit nebo zaměstnat 12-13 hodin denně a včetně, řekněme, těch lidí, co máte k dispozici. A potom je tady ta legislativní činnost, kde my připomínkujeme většinou ty zákony, které vracíme nazpátek. A pokud Sněmovna v podstatě ty naše návrhy smete, respektive se jimi nezabývá, tak to zase není příliš přitažlivé. Ale to neznamená, že ti senátoři nedělají svoji práci tak, jak by dělat měli, a že nejsou dostatečně aktivní.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A jak to vy jako předseda můžete ovlivnit a změnit? Hovořil jste o veřejných slyšeních, to třeba může přispět ke zviditelnění. Dovedu si představit. Váš předchůdce chtěl obhajovat roli v regionech
Senátu. Chystáte něco podobného?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já chystám v tomto pokračovat. To znamená, také bych chtěl vyjíždět do regionů, vysvětlovat roli
Senátu, vysvětlovat jeho smysl, vysvětlovat, co to znamená, když se říká ústavní pojistka. To je další možnost. A další možnost je třeba větší prezentace v médiích a přesvědčovat média, že stojí za to, aby se zajímala i o činnost senátorů v regionech a nejen o to, když oni jsou třeba v Senátu a jednají na plénu Senátu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Proč by to najednou podle vás mohlo nebo mělo u českých voličů zabrat? Když se i podíváme na to, jakou má
Senát u lidí důvěru.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já to řeknu takto. Já si nemyslím, že bychom ty věci měl dělat proto, abychom principiálně více zaujmuli a aby nás znalo více voličů. Já si myslím, že člověk má dělat práci proto, aby ji dělal pořádně, aby naplňoval tu roli toho
Senátu a ten jeho úkol. A pokud toto vy děláte, tak potom automaticky dojde k tomu, že si lidé více všimnou té činnosti toho Senátu a budou si té činnosti Senátu třeba více vážit nebo ji budou více, řekněme, uznávat. A musíme jít teda tou cestou, že budeme ty věci, které máme možnost dělat, dělat, že je budeme dělat pořádně a že pokud je to jen trochu možné, tak na to také budeme upozorňovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Vám také vadí, v jaké podobě někdy přicházejí změny zákonů z
Poslanecké sněmovny. Co na tom vy můžete změnit? V čem to někdy třeba způsobilo nějaký konkrétní vážný problém?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já věřím, že to mohu změnit například tím, že budu intenzivně jednat s předsedou
Poslanecké sněmovny. A teď vysvětlím ten problém, kterému se nikdo nechce věnovat, a teď, když mi dáte ty 3 minuty, tak budu velmi vděčný. Ta situace je taková, že když vláda předkládá návrh zákona nebo návrh změny zákona do sněmovny, tak kromě jiného do té sněmovny těm poslancům pošle text, ve kterém je napsáno, co mění, a to tím způsobem, že je přeškrtnuto to, co tam už není, a podtrženo to, co je v tom zákoně nové. A teď Poslanecká sněmovna, zejména ty poslední vlády to dělají často, přijímá velmi často k těm zákonům takzvané komplexní pozměňovací návrhy a třeba i několik na různých místech toho zákona, který má třeba 50 stránek. A oni to přijmou a teď přijde do Senátu, a to je to, co mi vadí. Přijde do Senátu tisk, tomu se říká tisk, a tam je třeba body 1-74 a v bodě 2 je napsáno: „slovo asi nahrazuje slovem nebo“ v bodě 33 je napsáno: „věta budeme to dělat všichni je nahrazována budeme to dělat někteří" a tak dál.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Je to podle vás možné někdy takovou změnu i přehlédnout z pozice
senátora?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Počkejte. Vy, když tam máte jen ten bod, tak vlastně nevíte, co se v tom zákoně změnilo z hlediska obsahu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Proto se ptám.


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Proto já chci dosáhnout toho, tak mě nechte, prosím, domluvit. Chtěl jsem to...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Já vám jenom kladu doplňující otázky.


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já vysvětlím. My chceme dosáhnout toho, aby se
Poslanecká sněmovna chovala k Senátu stejně, jak se chová vláda k Poslanecké sněmovně a aby kromě tohoto tisku s těmi body poslala i text, ve kterém bude vyznačeno, co bylo vyškrtnuto Poslaneckou sněmovnou a co bylo přidáno Poslaneckou sněmovnu. To znamená, my bychom dostali text, kde je třeba modře, to dneska není problém, napsáno, co mění vláda, a potom fialově, co ještě s tím udělala Poslanecká sněmovna.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Chápu. Je to srozumitelné, si myslím, dostatečně. Podezíráte
poslance z úmyslu, anebo je to prostě, dejme tomu, i pro ně snazší cesta?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já musím říci, že to je pro mě nepochopitelné, že není možné domluvit se s
Poslaneckou sněmovnu na tom, aby kromě toho oficiálního tisku šel ještě tento přidaný dokument, když to vláda, když předkládá ty zákony Poslanecké sněmovny, dělá. Samozřejmě, pokud my bychom...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Moje otázka. Podezíráte
poslance z úmyslu, aby se ten zákonodárný proces zkomplikoval?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Nebudu říkat, jestli někoho podezírám nebo nepodezírám. Já věřím tomu, že
Poslanecká sněmovna a její předseda poslouchají, že následně budeme mít konstruktivní jednání. A když se do 3-4 měsíců dostaneme k cíli, tak vám tady potom odpovím, že nepodezírám.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
V jaké pozici v současné době se podle vás
Senát vůči vládě nachází?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Senát má vůči vládě stále stejnou pozici, a to je, že je horní komorou a schvaluje či neschvaluje zákony, které potom mohou či nemohou být, podle toho, jakého jsou typu, sněmovnu přehlasovány. A potom má některé další pravomoci vůči vládě, kterou tu vládu také zajímají, jako je, já nevím, nominace ombudsmana nebo zástupce veřejného ochránce práv a podobně. Ale co si myslím, že je důležité, je to, že by vláda měla více brát senátora a Senát jako partnera, který nemá zájem na tom, aby vláda nefungovala a aby země byla špatně řízena, ale má zájem na tom, a má k tomu i 81 zkušených lidí, aby Česká republika fungovala. A to úplně z hlediska vztahu vlády k Senátu nevidím. A pokud chcete zase příklad, tak uvedu 2 příklady. Málokterý ministr chodí na výbory Senátu jako, aby tam...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Čím to je? Podle vás třeba ministři dostatečně
Senát nerespektují?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Třeba proto, že mají moc resortů, nebo proto, že mají spoustu jiných povinností.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Nebo se jim nechce. Proto se ptám.


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Nebo třeba proto, že se jim nechce. A dokonce se teď děje velmi často i to, že jeden ministr třeba předkládá
Senátu návrhy zákonů za několik ministrů, přičemž samozřejmě v tom okamžiku, když se zeptáte ministra průmyslu a obchodu na to, co si myslí o léčivech, tak on jako úplně není v obraze, protože to není úplně jeho parketa. Já neříkám, že to někdo dělá úmyslně nebo ne, ale na druhé straně si myslím, že by celé zemi prospělo, kdyby ta debata se vedla maximálně odborně a na té nejvyšší úrovni. Pokud se to tak neděje, tak je to škoda.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:

Jaroslav Kubera jakožto váš předchůdce, předseda Senátu, plánoval cestu na Tchaj-wan. Je to, předpokládám, pro vás teď nové komplikované téma. U čínských představitelů to vyvolalo negativní reakce. Vy jste v tom měl jako řadový senátor jasno, jestli má či nemá jezdit?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Jaroslav Kubera byl členem senátorského klubu ODS. Já jsem byl předseda senátorského klubu ODS a mým úkolem bylo krýt Jaroslavu Kuberovi záda. A protože to byl můj přítel, tak jsem to tak činil. A pokud se Jaroslav Kubera rozhodl jet na Tchaj-wan, tak já nemám důvod nevěřit tomu, že to předtím prodiskutoval, probral a projednal. A pokud on chtěl jet, tak já jsem to bral jako jeho rozhodnutí, kterému já v žádném případě nebudu bránit. Ale nezaobíral jsem se tou cestou, jejím obsahem, jak je připravená, s kým to bylo konzultováno a podobně, protože mně to nepřísluší. Máme prostě nějakou dělbu práce a tu já jsem přísně dodržoval.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Teď jako předseda
Senátu jakými detaily se budete zabývat? A máte jasno v tom, anebo ještě nemáte jasno v tom, jestli byste se na takovou cestu vydal či ne?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já mám jasno v tom, jakým způsobem budu nyní postupovat. I vzhledem k tomu, co dneska jsem si mohl přečíst v některých médiích, je evidentní, že je potřeba celou situaci kolem Tchaj-wanu a případné návštěvy Tchaj-wanu analyzovat. Já sám se necítím býti odborníkem na zahraniční věci takovým, abych okamžitě se mohl rozhodnout. Potřebuji ty věci, včetně třeba toho, zda je správný ten obsah dopisu, který bylo dneska možné číst v některých médiích...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dovolte mi, teď vás tedy přeruším, aby diváci měli přehled o tom, o čem hovoříme. Aktuálně.cz píše, že právě
Jaroslavu Kuberovi přišel ještě v lednu dopis od čínských zástupců, kteří v podstatě se jasně vymezují proti této cestě. Dokonce popisují, že by jaksi to mohlo ohrozit české podniky, vůbec pozici České republiky jako takové v Číně. A teď prosím tedy dokončete to, co už jste říkal.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já chtěl říct...takže k tomu, co vy říkáte, je potřeba ještě říci, že o tom dopisu informovala média. A já jsem se to dozvěděl dnes ráno, kdy jsem ještě nebyl předsedou
Senátu. Poté, co jsem byl zvolen předsedou Senátu, jsem se zeptal bývalého ředitele Kanceláře předsedy Senátu Jaroslava Kubery Petra Kostky, zda dopis, který byl přeposlán předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi Hradem, existuje. On řekl, že ano. A my jsme se dohodli, že se na něj zítra podívám a kromě jiného se také podívám, jestli je v něm napsáno to samé, jako bylo dneska v médiích. A teď k tomu, co si o tom myslím. Jinak pokud je to skutečně tak, že ten dopis má stejný obsah, jak vy jste popisovala, tak si myslím, že to je opravdu na důkladnou analýzu. Je potřeba se poradit s Ministerstvem zahraničních věcí a možná i s premiérem a domluvit se, jakým způsobem na to bude Česká republika reagovat, jaký způsob je adekvátní. A poté, co si vyslechneme ty odborníky a lidi, kteří se takovýmito věcmi zabývají, protože to není úplně jednoduchý případ, tak se i já rozhodnu, jak na to budu reagovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Nebýt dopisu. Měnilo by to něco na tom, zdali byste jako předseda
Senátu do Tchaj-wanu jel či nejel?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Nebýt dopisu, tak by se dělo to samé, akorát by v těch podkladech, které bych studoval, a v těch vyjádřeních, které bych vyžadoval, by ti lidé neměli k dispozici ten dopis.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Poslechněme si také, jak se k tomu vyjádřil váš
senátorský kolega pan Růžička.

Jiří RŮŽIČKA,
senátor:
Já se s plnou zodpovědností hlásím k tomu, že bych rád dokončil záměr pana předsedy Kubery navštívit Tchaj-wan, protože to je nesmírně důležité. Je to důležité z hlediska ekonomického. Měli bychom také dát najevo, že vedle byznysu existují i jiné neméně důležité věci - svoboda, demokracie, lidská práva.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A teď mi řekněte, v tomhle ohledu byste měl nebo máte jasno, zdali ten záměr je správně? Vy jste říkal, že byste panu
senátorovi nebránil, ale jak byste se a podle čeho se tedy budete rozhodovat vy? Jaké informace by naopak mohly způsobit, že byste do Tchaj-wanu nejel?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já nevím, jaké informace by mohly způsobit, abych na Tchaj-wan nejel. Já jen říkám, že si myslím, že seriózní přístup k jakémukoliv problému a toto není úplně malý problém, je takový, že lidé, kteří jsou zodpovědní za zahraniční politiku České republiky, což je zejména vláda a potom následně ministr zahraničních věcí, řeknou k té situaci své stanovisko. Následně bych se rád zeptal také členů a zejména předsedy našeho zahraničního výboru Pavla Fischera. Následně bych se jich zeptal, jaké oni navrhují řešení té situace, která se zkomplikovala i tím dopisem. A poté by padlo, řekněme, i moje rozhodnutí. Byl bych velmi rád, pokud by bylo takové, že by zároveň bylo ve shodě s tím, co si myslí například vláda, protože ta určuje naši zahraniční politiku. Nevím, jestli budeme schopni se domluvit i s panem prezidentem. Ale byl bych rád, abychom reagovali jako země, která...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Předpokládám, že pan prezident vzhledem k tomu, že byl proti, když se o tomto záměru dozvěděl, promiňte, tak si asi nedokážu představit, že byste ho vy přesvědčil o opaku. Ale přesto by mě zajímalo právě proto, na čem bude záležet, ještě jednou se ptám, zdali do Tchaj-wanu poletíte či nikoliv? Pokud vám premiér nebo vláda nebo ministr zahraničí řeknou, že si myslí, že to není na místě, že to není v tuhle chvíli správné, tak nepojedete?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Potom budu chtít slyšet argumenty, proč si myslí, že to není správné, a proč bych tam neměl jezdit. A podle toho, jak ty argumenty budou vypadat, tak se rozhodnu. Pokud řeknou, jenom proto, že si myslí, že peníze jsou důležitější než suverenita České republiky a základní práva a svobody, tak pojedu. Pokud budou mít ještě jiné argumenty nebo najdou nějaké jiné řešení, tak řeknu dobře, pojďme na jiné řešení, které udrží suverenitu České republiky, udrží statut České republiky jako republiky, která hájí základní práva a svobody a akceptuji to. Ale já vám to teď neřeknu, protože nevím, jak budou reagovat, a já, omlouvám se, nebudu ty věci říkat dopředu, když jsem si je nevyslechl.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Část politické reprezentace rozhodně Čínu dráždit nechce. Toho jsme byli koneckonců svědky už u prohlášení čtyř, vůči kterému se koneckonců také
Senát v minulosti vymezil. Co si taková velmoc, jako je Čína, má k České republice, anebo nemá, dovolit podle vás?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Čína nebo Čínská lidová republika, to je přesněji, by se k České republice měla chovat jako k suverénní zemi a neměla by jí vyhrožovat a neměla by říkat, co můžeme nebo můžeme. Za tím si stojím, a to bych byl rád, kdybychom dokázali svými reakcemi a svým postojem potvrdit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:

Senát nereprezentuje zahraniční politiku České republiky jako takovou v té oficiální nejsilnější podobě, ale jakou silou v takovýchto otázkách být může?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já jsem to řekl jasně. Představitelé, kteří, řekněme, se významně podílí na zahraniční police České republiky jsou jednak vláda, premiér a ministr zahraničních věcí, případně další. Potom je to prezident a potom je to
Senát Parlamentu České republiky, jak výjezdy výborů, tak potom výjezdy předsedy. Takže v tomto smyslu se na tom podílí. A já jsem ve svém projevu říkal, že bych byl velmi rád, abychom vždy, když budeme dělat nějaké zahraničněpolitické kroky, se domlouvali a abychom se domluvili na tom, že nikdo nebude vystupovat tak, aby poškozoval Českou republiku. To bych považoval za velmi špatné. A pak jsem řekl, že mojí prioritou jako Miloše Vystrčila, předsedy senátorského klubu ODS a dnes i předsedy Senátu, je, aby Česká republika si udržela statut země, která hájí lidská práva a svobody a která nikdy nedopustí, aby byla narušována její suverenita.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak moc je komplikované se v současném rozložení politických sil domluvit na jednotné zahraniční politice?


Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Je to komplikované, ale mě jednoduché věci nebaví.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Je to právě prezident, o kterém jste se koneckonců zmínil, a taky premiér, kteří tvrdí, že funkce
Senátu je zbytečná, že zdržuje. Dokonce prezident nazval Senát peklem. Má smysl to vyvracet?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Má smysl to vyvracet. S tím se nemůžeme smířit. To bychom mimochodem vlastně popřeli i naše největší politiky, protože v době vzniku samostatného Československa vznikl dvoukomorový
parlament. To znamená, u dvoukomorového parlamentu a jeho základů stály takové osoby, jako je například Tomáš Garrigue Masaryk, já nevím, a další, Rašín a podobně. Takže já si myslím, že to má smysl. Bojovat se zkratkami, zjednodušeními a bagatelizací má vždycky smysl. A já to vždycky budu dělat, byť vím, že potom někteří redaktoři budou nervózní, že mluvím příliš dlouho. Ale některé věci prostě nelze říci jednou větou a je potřeba to pořádně vysvětlit. A problém v dnešní době je, že my jsme se odnaučili se navzájem poslouchat. Zejména pokud někdo řekne více než 3 věty, tak už je dlouhý a máme chuť sáhnout do kapsy a vytáhnout mobilní telefon a napsat někomu esemesku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Budete chtít jako nově zvolený předseda
Senátu o tomhle problému s premiérem nebo také s prezidentem hovořit?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já věřím, že tu příležitost si najdeme, ale první věc, kterou udělám, je, že si fakt musím udělat analýzu všech těch podkladů, které dneska jsou připraveny k té, bohužel, již neuskutečněné cestě
Jaroslava Kubery. A poté, co budu připraven, tak velmi rád proberu ty věci s těmi dalšími subjekty. A jak jsem už řekl, omlouvám se, že se opakuji, pak se rozhodnu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Říká
Miloš Vystrčil, nový předseda Senátu Parlamentu České republiky, který byl hostem dnešního Interview ČT24. Já vám za to děkuju a na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/:
Já taky děkuju za pozvání a chtěl bych na závěr říci, že
Jaroslav Kubera je člověk, který v Senátu v mnoha věcech ukázal novou cestu, a že si vážím toho, že jsem mohl po něm nastoupit na pozici předsedy Senátu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Děkuji vám i za tuhle připomínku a divákům děkuji za pozornost.

Miloš Vystrčil

Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR
místopředseda strany

Více o autorovi