ODS: Řešíme nejistotu spojenou s rozhodováním Ústavního soudu ve věci zvýšeného rodičovského příspěvku
7. ledna 2020

ODS: Řešíme nejistotu spojenou s rozhodováním Ústavního soudu ve věci zvýšeného rodičovského příspěvku

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Poslanci ODS dnes předložili již dříve avizovaný návrh zákona, který na jedné straně umožní dočerpat zvýšený rodičovský příspěvek všem rodičům se zákonným nárokem, současně ale představuje jistotu pro rodiče, kteří již zvýšený příspěvek čerpají a kterých by se mohlo dotknout budoucí rozhodnutí Ústavního soudu. Na ten se s žádostí o zrušení novely zákona o státní sociální podpoře nebo jeho části z důvodu protiústavnosti hodlají obrátit senátoři i řada rodičů, kteří podle vládní verze zákona schváleného v prosinci na zvýšený příspěvek nedosáhnou, přestože splňují zákonný nárok a starají se o dítě mladší čtyř let.

„Rozhodnutí Ústavního soudu nelze předjímat. Ať už ale bude jakékoliv, chceme dát všem rodičům jistotu, že toto rozhodnutí neohrozí čerpání zvýšeného rodičovského příspěvku. Pokud dá Ústavní soud za pravdu těm, kteří vládní zákon považují za protiústavní, bude již ve Sněmovně ležet konkrétní návrh zákona, který může okamžitě posloužit jako nosič pro potřebné změny. Návrh jednak rozšiřuje skupinu příjemců zvýšeného rodičovského příspěvku, současně ale chrání současné příjemce a garantuje, že o dodatečné peníze nepřijdou. Budeme navrhovat jeho schválení již v prvním čtení,“ uvedl autor návrhu Jan Bauer, poslanec a místopředseda výboru pro sociální politiku.

Ten od začátku patří k hlasitým kritikům vládního rozhodnutí přidat peníze jen některým rodičům nejmenších dětí. „Selektivní zvýšení rodičovského příspěvku je nemorální a zřejmě i protiústavní. Prázdná státní kasa nemůže být důvodem k přijímání zákonů, které jsou protiústavní nebo se na hraně ústavnosti pohybují,“ říká Jan Bauer a pokračuje: „Vláda postupovala nezodpovědně, protože tupým politickým rozhodnutím naslibovala zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc, místo aby nejdříve určila celkové výdaje na zvýšení a od nich odvodila výši zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče.“

Podle Bauera nelze rozlišování mezi rodiči, jejichž děti se sice narodily ve stejný den, ale dostanou na ně různě vysoký rodičovský příspěvek v závislosti na nepředvídatelném politickém rozhodnutí, hájit ani zvýšenými finančními nároky. Tyto nároky navíc vzhledem k loňské anabázi a rozhodnutí mnoha rodičů si čerpání příspěvku v návaznosti na vládní sliby prodloužit nebudou nikterak vysoké. „Na všechny děti narozené v týž den by měl být vyplacen stejně vysoký rodičovský příspěvek,“ shrnul Jan Bauer.

***

Návrh podaný ODS zachovává zvýšenou částku rodičovského příspěvku 300 tisíc a pouze ruší protiústavní zákonnou překážku čerpání rozdílu mezi původní a nově stanovenou částkou rodiči, kteří rodičovský příspěvek vyčerpali v původní, nezvýšené výši již přede dnem 1. ledna 2020, tedy přede dnem účinnosti sporné novely zákona o státní sociální podpoře. Přechodné ustanovení nadto počítá i s rodiči, kterým nárok na rodičovský příspěvek zanikne v době mezi účinností této novely a účinností podaného návrhu; účelem je předejít vzniku další možné protiústavnosti a nespravedlnosti.