ODS Praha: Vedení pražské ODS chce dostat Prahu z krize
11. listopadu 2019

ODS Praha: Vedení pražské ODS chce dostat Prahu z krize

(www.ods.cz/region.prazsky) Vedení pražské ODS si za cíl vytklo dostat Prahu z trojnásobné krize, do které ji zatáhlo nekompetentní vedení města i státu, a proto přijalo Svatomartinskou výzvu. Po dnešním regionálním sněmu o tom informoval předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

„Třicet let po sametové revoluci si Pražané zasloužili víc než trio Babiš, Filip, Hamáček v čele státu a magistrát obsazený klikou facebookových mesiášů,“ komentuje situaci v hlavním městě rok od vzniku magistrátní koalice předseda pražské ODS Tomáš Portlík„Kvůli nekompetentnímu vedení města i státu se Praha ocitla v trojnásobné krizi: krizi dopravy, krizi bydlení a krizi veřejných investic. Náš cíl je Prahu z krize dostat, nastartovat investice a zajistit, aby město fungovalo. Proto budeme aktivně hledat cesty, jak převzít vládu a jak v zastupitelstvu formovat většiny potřebné k zastavení politiky směřující k hospodářskému propadu Prahy. To od nás voliči očekávají.“

„Za rok od voleb se z pražských ulic stalo bitevní pole ve svaté válce proti autům. Zpomalování magistrály, souběžné uzavírky v centru města, seškrtání radiál a dalších naplánovaných dopravních staveb nebo záměr opravit Libeňský most bez náhrady, to všechno jsou konkrétní projevy arogantního dopravního aktivismu,“ shrnuje roční působení magistrátní koalice zastupitel Ondřej Martan„V dopravní politice přitvrdíme. Budeme vedení města i vládu tlačit především k dokončení okruhů a klíčových dopravních tahů.“  

„V cenách bydlení láme Praha jeden rekord za druhým. Pražan si dnes v Praze nemůže dovolit koupit byt. Důvodem je malá bytová výstavba zablokovaná složitým stavebním řízením. Nestaví se ale ani okruhy, dálnice nebo optické sítě, které potřebujeme pro rozvoj ekonomiky,“ komentuje další zásadní problém metropole předsedkyně zastupitelského klubu ODS Alexandra Udženija„Výstavbu lze odblokovat a urychlit, jen pokud změníme a zdigitalizujeme povolovací procesy. To je také hlavní sdělení Svatomartinské výzvy, kterou dnes vedení pražské ODS přijalo.“

„Žádné vedení města nesáhlo do peněženek Pražanů tak hluboko za tak krátkou dobu jako současná koalice. Během roku zdražila nájmy v městských bytech, vodné a stočné, svoz komunálního odpadu, zvýšila daň z nemovitosti, plánuje zpoplatnění vjezdu do centra. Místo investic do veřejných staveb a dopravní infrastruktury ale hlavně navyšuje provozní výdaje a rezervy. Praha je zoufale podinvestovaná a vedení města si s tím evidentně neví rady,“ varuje předseda pražských občanských demokratů Portlík„Při schvalování rozpočtu na 2020 proto budeme tlačit na omezení provozních výdajů a podporu investic. Praha potřebuje stoprocentně proinvestiční rozpočet.“
 

Svatomartinská výzva

Česká republika a zejména hlavní město Praha jsou paralyzovány krizí v oblasti stavebního řízení, která blokuje bytovou výstavbu i výstavbu dopravní a technické infrastruktury. Ve složitosti stavebního řízení je ČR 156. na světě.

Důkazem jsou nedostatečná výstavba bytových domů, nedobudované pražské okruhy, nedokončená dálniční síť, ale také neschopnost stavět rychle optické sítě, které potřebujeme naléhavě pro rozvoj ekonomiky a podporu slabších regionů.

Pražská ODS je připravena odpovědně podpořit snahy parlamentu a vlády na zjednodušení, urychlení a zpřehlednění povolovacích řízení v oblasti výstavby. Vnímáme to jako cestu, jak celkově urychlit výstavbu a zkrotit ceny bydlení.

Vítáme, že v parlamentu s podporou vlády vznikla pod vedením místopředsedy ODS Martina Kupky iniciativa na urychlený rozvoj digitalizace stavebního řízení a územního plánování, která zahrnuje i vznik digitálních technických map.

Pražská ODS vnímá pozitivně i snahu HK ČR a MMR na přípravě nového zákona, který má přinést urychlení procesů v oblasti stavebního řízení, jak na stavebních úřadech, tak v činnosti dotčených orgánů. Je totiž zjevné, že největší problémem ve stavebním řízení jsou lhůty, kdy řízení probíhá nekoordinovaně na dotčených orgánech a není primárně ovlivňováno činností vlastních stavebních úřadů.

Naopak vytvoření centrálního stavebního úřadu považujeme za hazard, který nemůžeme odpovědně podpořit a musíme odmítnout. Řešením není superstavební úřad a superstavební úředník, ale změna procesů a jejich digitalizace.

Je ke škodě celé iniciativy, že tvůrci koncepce a zákona nedostatečně diskutují se zástupci krajů, měst a obcí, nevnímají relevantní připomínky a obavy z výpadků v činnosti stavebních úřadů a dotčených orgánů. Jako nemalé riziko také vnímáme enormní tlak, který touto změnou bude vytvářen ze všech stran na zaměstnance stavebních úřadů.

Vyzýváme proto HK ČR a MMR, aby zvážili a zpracovali takový návrh, který přenesený výkon státní správy ve stavebním řízení na pověřených obecních úřadech zachová a zároveň zjednoduší a urychlí proces stavebního řízení včetně činnosti dotčených orgánů. V opačném případě vyzveme poslance, aby navrhovaný koncept rekodifikace odmítli a vrátili k přepracování.

Přijato Regionálním sněmem ODS Praha dne 11.11.2019