Senátorský klub ODS: Lesní zákon má chyby, ale pomáhá vlastníkům lesů. Podpoříme ho
30. října 2019

Senátorský klub ODS: Lesní zákon má chyby, ale pomáhá vlastníkům lesů. Podpoříme ho

(www.ods.cz) Občanští demokraté na plénu Senátu podpoří lesní zákon, i přesto, že k němu mají výhrady. Rychlá pomoc vlastníkům lesů je ale podle nich nutná. Senátoři za ODS budou chtít také důkladně projednat novelu Listiny základních práv a svobod, kterou podporují. A zároveň vítají novelu stavebního a vodního zákona, která usnadní zadržování vody v krajině.

„Lesní zákon, který projednáme, je po dlouhé době první významnější plošnou pomocí vlastníkům lesů. Návrh vlastníkům může umožnit čerpání částečných náhrad škod způsobených kůrovcem. Zásady podpory bohužel myslí pouze na roky 2017 a 2018, a také zapomínají na malé vlastníky lesů. I přes tyto chyby jsme se rozhodli zákon podpořit, protože pomoc, i když nedokonalá, je v tuto chvíli skutečně potřeba a každé opoždění legislativního procesu by mohlo existenčně ohrozit některé vlastníky lesů,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

„Skupina 35 senátorů připravila návrh změny Listiny základních práv a svobod. Předmětem úpravy je zakotvení práva na ochranu života svého nebo života jiných osob za předpokladu dodržení zákonných podmínek i se zbraní. Věřím, že v průběhu projednávání návrhu orgány Senátu dojde k vyjasnění a vyvrácení některých mýtů, které s sebou úprava nese. Návrh totiž nijak nezměkčuje stávající úpravu držení zbraní nebo nakládání s nimi. Naše legislativa je výborná a osvědčila se a náš návrh úpravy Listiny má za cíl předejít případným pokusům o její vytunelování,“ řekl místopředseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

„Úprava stavebního a vodního zákona zjednodušuje budování malých vodních děl a zachycování vody v krajině. Novela je v souladu se strategií zmírňování následků sucha. Povolovací řízení se významně zjednoduší, a to pomůže k urychlení procesu zachycování vody v krajině. Po pěti letech mého působení v Senátu jde snad o první zákon, který některé procesy zjednoduší. Kéž by takových ze Sněmovny chodilo více,“ uzavřel senátor Jiří Burian.