21. října 2019

Interview ČT24: Pro ruskou síť bylo Česko vhodné velikostí. A někdejší členové StB či milic zřejmě Moskvě nic neodmítnou

(ČT 24) Česko bylo pro ruskou bezpečnostní službu ideální, minimálně do té doby, než Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni rozbily její síť. Myslí si to místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Podle něj je Česko pro podobné aktivity zahraničních služeb vhodné svou velikostí i členstvím v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Žáček to řekl v pořadu Interview ČT24.

Celý rozhovor s Pavlem Žáčkem můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Česká kontrarozvědka a Centrála proti organizovanému zločinu odhalily a zničily síť pro kybernetické útoky, kterou v Česku budovala ruská tajná služba FSB, vše mělo Rusko platit prostřednictvím svého velvyslanectví v Praze, což ambasáda vzápětí odmítla. Je Česko zajímavým cílem pro hackery, proč by mělo být, je česká bezpečnostní komodita schopna kyberútokům včas a efektivně bránit a hackery odhalovat a stíhat? Hostem Interview ČT24 je místopředseda bezpečnostního výboru
Poslanecké sněmovny Pavel Žáček, dobrý podvečer, děkuji, že jste přišel pane poslanče.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ta základní zpráva je taková, jak jsem jí říkal, odhalená síť spoluprací BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jaksi takovou síť máme představit, co se to vlastně tedy zničilo v Česku prací těchto dvou bezpečnostních složek?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Tak jak já tomu rozumím, tak šlo o vytváření určité buňky, která s největší pravděpodobností neměla cílit pouze na naše instituce, ale také dále směrem do Evropy, případně do partnerských států NATO. Jestli to bylo vyhodnocení situace a evidentně zpětně můžeme říct, špatné vyhodnocení situace, že tato buňka může fungovat z Prahy a nebude odhalena po nějakou dobu, samozřejmě vždycky je to otázka té životnosti, tak se evidentně přepočítali. Co nevíme, na kolik to byla spolupráce, pravděpodobně to mohla být spolupráce právě, protože to bylo cíleno i ven s dalšími zpravodajskými službami a podle mého názoru posléze naše domácí zpravodajská služba ve spolupráci s Policí České republiky přistoupila až k tomu nejdražšímu aktu, to jest realizaci, to jest, že tu buňku pozatýkala. A jak jsme pochopili z dnešního komentáře pana ředitele Mazánka, šéfa NCOZ, že to nebude komentovat, tak je vidět, že se to šetří.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Stále je to ještě v běhu, centrála to moc nekomentuje. Ale jak si máme představit tu síť, tak to jsou různí lidé, kteří jsou různě po České republice, někde sedí u nějakých počítačů, něco tam dělají, když se k jednomu začnou bezpečnostní orgány blížit, tak budu to zlehčovat, ale zkusím, abychom si tu věc přiblížili, tak počítač vypne, začne pracovat jiný, to slovo síť mě na tom zajímá.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
No slovo síť. Je vidět, že to bylo více než dvě osoby, a když se veškerá pozornost i v důsledku jejich útoků před různými volbami, ať už se to týká Spojených států nebo Francie, vlastně odhalila taková ta centrála v Petrohradě nebo kde, nebo jedna z těch centrál, tak samozřejmě tam jde o to takticky přenést jako možnost operativně útočit nebo provádět různé tyto akce vlivové, takové ty útoky na instituce z jiné země. Ideální země samozřejmě je střední velikosti, jako je Česká republika, aby to byl stát EU a aby to bylo stát NATO. Kdyby vlastně nebylo odhaleno, že tyto útoky jaksi organizuje ruská buňka, no tak by to mohlo padnout například i na Českou republikou jako takovou, která by mohla být Německem, někým dalším v rámci NATO označena za útočníka, byť jsme spojenci a byť jsme vlastně spjati velmi silně to naší euroekonomickou vazbou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ono to logicky může vypadat jako nerozum, budovat, jestliže je tedy nějaká farma, která je některými západními médii popsána, nějaká hackerská farma v tom Petrohradě, kterou jste zmínil, tak proč budovat nějaké buňky na území cizího státu třeba v České republice, když se ta záležitost lidově řečeno, postaví pod nos domácí kontrarozvědce, není to nerozum dělat to a tudíž z toho vyplývá určitá nelogičnost té věci, proč to dělat na území cizího státu, když na území Ruska byli-li to Rusové, to asi nikdo neodhalí.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Samozřejmě spekulujeme, já nejsem úplně kompetentní odborník. Ale můžu říct svůj názor. Myslím si, že ty prostředky, které byly používány z přímo území Ruské federace, a byly natolik kompromitovány. Byly vlastně natolik známy západní zpravodajským službám tím spíše, že se na ně upřela pozornost, protože zde máme již informace, kde všude zasahovaly v kterých státech, takže evidentně se všichni snažili odhalit ty kanály v rámci toho obrovského kybernetického prostoru, a proto se logicky Rusové snažili vybudovat kanál nový a pod tím svícnem je tma, takže samozřejmě v jakém státě, asi to není ideální budovat to v nějakém velkém státě typu Německo, Velká Británie, Francie, musíme si vybrat nějaký střední stát, kde máme sociální vazby, který nám je do určité míry nakloněn, nebo zde máme nějaké pomocníky, kteří by třeba ty věci neprozradili. Takže to může být, možná tam hrálo roli i třeba to, že bylo poměrně jednoduché sem vyslat své občany s tím, s tou ambicí, aby se stali občanem České republiky, potažmo EU. Čili tam může být celá řada těchto faktorů, ale myslím si, že oni nás mohli vnímat jako určitou slabinu v celém tom systému a jak je vidět, tak se přepočítali.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ředitel Bezpečnostní informační služby to na zmíněné konferenci v
Poslanecké sněmovně dnes řekl velmi jasně, jak bylo zasáhnuto.

Michal KOUDELKA, ředitel BIS:
Síť byla totálně rozbita a zdecimována díky výborné práci NCOZ. Vyšetřování dále pokračuje. Zabránili jsme této aktivitě z území České republiky, která byla součástí dalšího řetězce, který Rusové využívali a připravovali k využití v jiných zemích Evropy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co to znamená totálně rozbita a zdecimována tak, co se, úplně konec všeho?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Pan ředitel si asi musí být jistý, že teda se podařilo odhalit veškeré ty články té buňky, té operativy.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je to velmi razantní prohlášení.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Určitě souhlasím. Čili musí si být jistý, protože jinak by to neříkal. Pochopitelně tím není řečeno, že veškeré aktivity zpravodajské ruské, které jsou směrovány buď proti naší národní bezpečnosti nebo proti národní bezpečnosti našich partnerů, tak že jsou odhaleny. Já si myslím, že Rusové to mají jako součást své praxe, ovlivňování, získávání informací, že to je věc, která jaksi neskončí tím jedním neúspěchem. Na druhou stranu já myslím, že to může být tvrdá rána. Oni musejí řešit, jak tu věc nahradit. Když si vezmeme, tak určitě v Polsku tyto aktivity nejsou vítány, domnívám se, že v Německu také ne. Nyní i v Česku, v České republice, takže musejí hledat jinde a musí změnit operační modus.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A s těmi lidmi, jste místopředseda bezpečnostního výboru, byť teď tedy národní centrála to nechce moc komentovat, ale jakožto člověk kontrolující z bezpečnostního hlediska výkon exekutivy v České republice, tak co s těmi lidmi je, ti jsou ve vězení nebo se jim třeba podařilo utéct, měli to být nějací ruští občané, měli to být Rusové, kteří už získali české občanství, alespoň tak informuje Respekt, tak co s těmi lidmi, jsou ve vězení?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Takhle konkrétně to nevím. S největší pravděpodobností se na to samozřejmě budeme ptát, protože to je závažná aktivita. To rozbití může znamenat i to, že se zabrání těm lidem v aktivitě na území České republiky a nutně nemusí být ve vazbě nebo nemusí být nutně oni osobně jaksi vyšetřováni. Může to být zpřetrhání vazeb, může to být nastaveno tak, že už se nedostanu nikdy ne jenom do České republika, ale do celého systému EU nebo Schengenském prostoru. Takže těch možností samozřejmě je víc a v tomto smyslu zpravodajská služba musí volit velmi pečlivě a velmi jemně, řekl bych tu škálu těch prostředků, aby té aktivitě zabránila, a aby v případě a tady z těch slov evidentně vidíme, že tam byla vazba na další státy, tak aby případně ty další státy, do kterých byla ta aktivita zpravodajská směřována, tak aby se mohly taky efektivně bránit, to znamená nějaké kurýry nebo nějaké informace nebo nějaké kanály informační, aby byly pod kontrolou a aby vlastně se ta aktivita absolutně vyhnula například Evropské unii nebo říkám států NATO.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Financovat to měla ruská ambasáda podle těch informací, které jsou k dispozici, čím se to dokládá, jak se na to může přijít, že ruská ambasáda to financuje, která to samozřejmě popírá, že s jakousi agenturní sítí nemá vůbec nic společného. Tak jaká je míra jistoty, že to financovalo Rusko prostřednictvím ambasády v Praze, jak se to dokládá, jaké informace k tomu mohou být k dispozici?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Standardní činností, kterou musíme očekávat od naší domácí zpravodajské služby, ale v případě i v kombinaci s dalšími bezpečnostními součástmi, tak je samozřejmě monitorování zpravodajských důstojníků, kteří jsou v rámci takzvané legální rezidentury pod krytím diplomatů nebo dalšího aparátu, zastupitelského úřadu, prostě funguje ta rezidentura. A pokud vykonávají zpravodajské operace, to znamená předání, přebírání informací, předávání finančních prostředků, tajná komunikace a tak dále těchto zpravodajských operací je celá škála a profesionálové z řad například bezpečnostní finanční služby je musí to odhalovat, tak pak je to úplně jasné, když ten diplomat nekoná to, co má v rámci svého statusu konat, ale dělá úplně jiné věci, tak pak je to přesně ta situace, když se musí zpravodajská služba rozmýšlet ve spolupráci s dalšími subjekty, například i Policie České republiky nebo zahraniční partnery co s tím dál, kam to až zasahuje. A v případě, když si pak je jistá, že může celou tu buňku vlastně zlikvidovat, to znamená z části zatknout, začít vyšetřovat, vzít do vazby, anebo jí zabránit opakování té činnosti tím, že jí dostane z republiky, tak samozřejmě koná. Je to věc, která je do určité míry výjimečná, jsou to opravdu až nějaké hraniční prostředky, protože mnohdy se vlastně pracuje mnohem jemněji a snaží se třeba získat tu aktivitu pod kontrolu v případě dokonce ji dezinformovat a tak dále.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nemůže ambasáda být mimo, je možné, že je mimo, že o tom ruská ambasáda o tom nemusí vůbec vědět?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že neznáme žádný případ, že by se Rusové přiznali nějaké zpravodajské aktivitě, kterou konají, samozřejmě ten neodpovídá, ta zpravodajská služba tady byla jednoznačně identifikována. Odpovídá diplomatický aparát Ministerstva zahraničí Ruské federace a ten samozřejmě řekne, že o tom nic nevěděl. Čili z jejich pohledu je to pravdivá odpověď, na druhou stranu ministerstvo zahraničních věcí rozhodně nemůže vědět, co dělá jejich zpravodajská služba, byť funguje pod jejich krytím, to jsou dvě věci, které jsou naprosto odlišné. A myslím si, že při té praxi, při tom na co vlastně Rusko navazuje na tu sféru sovětských tajných služeb, nečekejme, že oni budou tak naivní a řeknou, ano stala se chyba, my se omlouváme, už to příště neuděláme, to je, to by bylo úplně naivní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Mají podobné aktivity i Číňani v České republice nebo i v celé Evropské unii, má jí někdo další?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, bylo několik příspěvků na té konferenci dneska, ne jenom z úst pana ředitele Koudelky, ale také například z úst zástupce vlastně z Tchaj-wanu, který velmi zajímavě prezentoval vlastně pronikání českého vlivu a různé nástroje do okolního světa. Měl tam i část drobnou i o České republice a když mohu jako citovat to, co říkal pan ředitel BIS, tak upozorňoval na určité odlišnosti jednak mezi činností těch ruských služeb a čínských služeb a také to, že oni působí trošku jinak, podle mého názoru tady je jeden velký rozdíl, kdy vlastně Rusové jako nástupci sovětských, státních a bezpečnostních a zpravodajských služeb vlastně vstupují nebo fungují u nás a berou to tak, že to je pole, které v minulosti měli perfektně jaksi informačně pokryté, že zde vytvořili různé sociální vazby, vztahy, že zde měli garnitury příslušníků státní bezpečnosti, zpravodajců, komunistického aparátu, dalších mocenských složek, lidových milicí, kteří jim nikdy nic neodmítli, kteří asi dneska i na důchod jsou schopni jim nějaké služby prostě vyjít vstříc. Kdežto Číňané, tak jak to bylo dneska prezentováno, spíše zvou naše státní občany do Číny a tam mohou vlastně na ně působit a mohou je získávat a mohou je ovlivňovat a samozřejmě jim jde zejména o asi jejich politické informace, případně bezpečnostní, ale zejména o tu, působí tady ta vědeckotechnická rozvědka, čili o nějaké věci, které oni mohou posléze využít, což zase není to tak netypické pro Evropu, pro Českou republiku, dokonce tam padl vlastně názor nebo informace byly prezentovány ze strany amerického experta, který řekl, že nad 50 % všech aktivit, které se týkají právě vědeckotechnické rozvědky, to znamená získávání touto nekalou činností informací z průmyslu ze všech možných odvětví, různé výsledky výzkumu, tak je ve Spojených státech nad 50 procent je Čína a všechny ostatní služby, které toto konají na území Spojených států, tvoří ten, ten, ten zbytek těch necelých 50 procent, čili je vidět, že to je obrovský objem, obrovské aktivity, které čínské tajné služby organizují.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak robustní systém na, zpátky ke kyberútoku, jak robustní systém na jejich odhalování a likvidaci Česká republika má?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že by měla být ještě robustnější pochopitelně, je to…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tam jsem chtěl mířit, jestli se na to pamatuje v rozpočtu, jestli by se mělo přidat, jestli je dost odborníků, jestli jsou dobře zaplaceni, aby nehledali práci v soukromém sektoru?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Toto mimochodem náš výbor řeší kontinuálně, podporujeme veškeré posilování, protože máme možnost získat vlastně od šéfů těchto našich institucí, tu myslíme si objektivní informaci, že je problém pro stát, byť je to velmi zajímavé zaměstnání, které se dostává k novým technologiím, reaguje na nové technologie, že to je opravdu jednak o vzdělání, jednak o speciální kvalifikaci, jednak o IQ. Takže je to zajímavé, na druhou stranu, když pak přijde nějaká soukromá firma, tak je schopna samozřejmě ty lidi přeplatit. Takže tady je nutné postupovat tak, že by byly účinné způsobem možné nějaké výjimky v případě těchto expertů, protože to kybernetické prostředí, které nemá hranic a může ovlivnit kritickou infrastrukturu a může ovlivnit naše životy zcela, zcela bezprostředně, tak je nutné, abychom my pod kontrolu měli, souvisí to velmi.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To znamená, že nemají nějaké mimořádné, příslušní odborníci nějaké mimořádné platy?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
No, nemají asi průměrné, nemají nějaké nadstandardní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nejsou to násobky?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Ale nejsou to násobky. A myslím si, že tady prostě trošku škodí to, že stát má na všechno tabulku a máte to podle tabulky a ta tabulka se váže jednak na tu funkci, to je pravda, ale taky na to, jak máte dlouho odslouženo a tak dále. To prostě je problém, který je nutný řešit nějakou speciální, to znamená, že musíte ze strany vlády akceptovat, pochopit to, že to je tak speciální oblast, která může zasahovat do našich životů tak dramaticky, že je nutné mít na své straně ty experty a ne je mít... Třeba v Izraeli to je součást armády a vlastně ti lidé se učí v rámci armády a když vlastně skončí ten svůj závazek, tak pak si budují vlastní firmy a svým způsobem spolupracují nadále se státem, ale můžou to know how využívat, tady u nás musíme zajistit, že když už třeba investujeme do těch lidí, když už opravdu jsou tyto osoby, studenti, vytipování, dejme tomu na školách tak, pak by jim ty jakési výhody, které můžou od státu získat od institucí typu zpravodajské služby, ale i NÚKIP tak, aby jim to prostě nějakou dobu vydrželo a opravdu odsloužili to, co mají a byli schopni se účastnit na té, řekl bych kybernetické obraně v rámci národní bezpečnost Česka republiky.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ta je na té nejšpičkovější úrovni?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Asi se ty peníze dají lépe dát. Dávají se?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že to by asi problém zásadní nebyl, jednak je možné je využívat samozřejmě nějaký speciální vývoj, myslím si, že na to máme taky podhoubí na našich školách, to je jedna rovina. Druhá rovina je samozřejmě, něco jsou otázky, které lze řešit komerčně, a pak je zde speciální oblast a spolupráce třeba s partnery, kteří jsou na tom lépe a kteří zase jsou schopni za určitých podmínek s námi sdílet některé tyto technologie, Izrael, ale Spojené státy a tak dále. Takže to si myslím že, že by bylo, velkým problém prostě je určitě, jsou ty, jsou ti lidé a další věc je, podle mě musí to vzít vláda jako vážný problém, musí to prostě prezentovat navenek a jedině tím, že budeme systematicky toto řešit, že to nebude třeba jenom náhodná prostě reakce bezpečnostního výboru, když my to teda kontinuálně napříč, myslím si politickým spektrem podporujeme, tak pak to třeba neprotlačíme u té vlády, že by vlastně toto...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Podtrženo, sečteno v rozpočtu pro příští rok nějaké mimořádné peníze pro tyto experty a nějaké zákonné úpravy...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Myslím si, že nějaké mírné navýšení tam je. Ale nezmínili jsme ještě jednu věc, která je naším plusem a mimochodem ukázalo se to zase dneska na té konferenci, a to že máme relativně slušně nastavený systém, velkou naší devizou je NÚKIB jako takový, protože to byla pochvala i ze strany dalších těch partnerů, účastníků ze Spojených států a dalších Izraele, kteří prostě chápou jedinečnost naší instituce tím, že nemáme vlastně jaksi pod kontrolu, stát nemá například páteřní sítě, že vlastně každý, zde máme jednak soukromé subjekty, které do toho vstupují jednak, že si to každá instituce vlastně v minulosti dělala sama, kupovala komponenty tu z Číny, tu z Evropy, tu ze Spojených států a dneska vlastně teprve po vzniku NÚKIB jsme, respektive jejich zaměstnanci začali zjišťovat, jak je to sestaveno, zda je možné uhájit tu třeba proti Číně, když bude mít nějaké agresivní choutky, tak zda je možné prostě to uhájit, tak tady najednou byl nastaven systém, byla vytvořena jakási struktura. Byla ta struktura sdělena všem těm partnerům, kteří se podílejí na té kritické infrastruktuře, svým způsobem ať chtěli nebo nechtěli, a pak to vyvřelo až v to loňského prosince, v to známé prohlášení, o které se dneska opírají i některé zahraniční subjekty, které se touto problematikou zabývají. Takže to si myslím, že je velmi pozitivní, ale nestačí to, to že máme dobře stanovený systém, to že budeme schopni říci, jestli opravdu ten systém v této části třeba nemocnic nebo, nebo bezpečnosti nějaké části, to je neprůstřelné, to nebude stačit a blíží se.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Prohlášení máte na mysli Huawei? Rozumím tomu?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Přesně tak, ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
K tomu se chci ostatně dostat, protože prezident republiky tohle prohlášení se tedy netýkalo BIS, to se týkalo Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, nicméně prezident i v souvislosti s tím, co se dělo kolem tohohle toho, kritizuje BIS, mluví o tom, že ve zprávách této tajné služby nejsou žádné důkazy o špionech z Ruska nebo mluví o špionománii dokonce, to se týká tedy v souvislosti právě s Čínou a s firmou Huawei, tak když hlava státu prohlásí takovou věc, tak neznamená to, že skutečně tajné služby vydávají nerelevantní informace?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já to někdy mívám, já se omlouvám, ale někdy to vnímám, jako kdyby pan prezident Zeman byl někdy tiskový mluvčím ambasády Čínské lidové republiky. On by některé věci měl by asi.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nebo říká, co v těch zprávách je?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Měl by víc věřit asi svému vlastnímu státním aparátu, on je v čele státu a podle mě byl měl hájit ten český stát, a nikoliv nějaké cizí zájmy. Druhá věc je. On využívá nebo zneužívá, jak kdo chce to, že dostává samozřejmě, i když asi dneska v jiné míře než v minulosti utajované zprávy, které veřejnost prostě nezná a anebo z nich vypustí nějaký svůj balonek, využívá toho, že vlastně není zodpovědný za to a pak teda s tím jakoby pinká, hraje viz aféra, viz aféra Novičok, kde se snažil postavit do zpravodajské služby proti sobě. Věc naprosto nebývalá v žádném, ať už
parlamentním nebo prezidentském systému. Čili já si myslím, že to tak není. Já si myslím, že díky tomu, že z části příjemci těch informací v podstatě jsme i my zástupci parlamentu příslušných bodů nebo komisí, tak můžeme toto rozhodně vyvrátit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili důkazy v těch zprávách jsou /souzvuk zvuků/. Prezident říká, že ve zprávách nejsou žádné důkazy o špionech.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já bych se potom, co všechno on těm službám provedl, nedivil, že by tam některé ty věci prostě nedávaly. Je to věc, zpravodajské služby jsou ve složitém systému, který je navázán na zahraničí. Jakmile váš prezident něco prozradí, co, co by říci neměl a nepracuje s ním standardně jako klasický ústavní činitel, tak vlastně ty služby vám řeknou, no ale to vám příště dávat nebudeme...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ten systém nefunguje moc dobře.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Jako já si myslím, že to není úplně systémem, spíš bych řekl, že to je osobností prezidenta. A co je úkolem zpravodajských služeb? Odhalovat aktivity proti státu, proti národní bezpečnosti cizích zpravodajských služeb, které prostě škodí, které se snaží manipulovat našimi občany, snaží se ukrást nějaké státní tajemství a tak dále a samozřejmě jejich úkolem je monitorovat zpravodajské aktivity a až překročí nějakou únosnou míru, to byla ta kauza, o které jsme se před chvilkou bavili, tak prostě mají zasáhnout, to prostě je jejich úkolem. Kdyby to jejich úkolem nebylo, tak je nemusíme vůbec mít a můžeme tady nechat, v uvozovkách řádit každého.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Když už padlo slovo Huawei, tak tahle firma i nadále získává kontrakty v Evropě na sítě páté generace, přibývají podle Reuters, sama firma tedy tvrdí, že asi polovinu z 65 kontraktů uzavřela s evropskými zákazníky, Němci nevylučují Huawei, Britové váhají, jak se k tomu postaví, Amerika ta je tedy vyloučila.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Samozřejmě to všechno uvidí, já si myslím, že...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Není to skutečně pseudoproblém, když řada států nevylučuje Huawei?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já se domnívám, že není to propojení s čínským státem a čínskou komunistickou stranu tu prostě objektivně je. Není možné v případě nějakého problému se dovolat spravedlnosti, že by to třeba spadalo pod nějaký nezávislé soudy v Číně, takové prostě v Číně neexistují. Čili já si myslím, že to problémem je. Já si myslím, že právě, jak jsme zmiňovali to varování NÚKIB, to hrálo i v tom evropském kontextu a nakonec ve Spojených státech určitou roli, protože se tím začali jaksi zabývat, začali tím argumentovat i kolegové partneři v Německu, ve Velké Británii. Čili každý stát vlastně má svoji cestu, může být, že někdo bude akceptovat čínské ujišťování, může být, že někdy ta pozice Číňanů se mimochodem odkazuju na tu dnešní konferenci, tam byly vlastně diagramy toho čínského vlivu, těch čínských financí, kde vlastně se snaží prosadit ruku v ruce peníze zpravodajské služby, čínský vliv a zasahuje to pochopitelně i do Evropy, neřkuli o Africe, brání se tomu relativně úspěšně Spojené státy. Čili to je fenomén dnešní doby, to je ten souboj, když Čína chce předstihnout Spojené státy a vlastně nás používá, já jsem to tam říkal dneska na té konferenci, jednoznačně jako bránu do Evropy a my bychom měli zvážit, jestli tou branou chceme být, nebo ne.Tta druhá věc je, až by tady, kdyby tady bylo jednou, kdybychom stoprocentně byli závislí na čínských technologiích, tak jen se můžete zeptat vlastně těch našich kolegů z naší zpravodajské komunity, co by to vlastně znamenalo, bylo by možné naplňovat zákony, to znamená hájit zájmy například prostřednictvím na sledování zpravodajské techniky a tak dále, v rámci, v rámci těch, těch čínských technologií G5. Já si myslím, že ne, respektive vycházím z jejich informací.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Poslední věc k tomuto tématu vláda už počtvrté navrhuje Michala Koudelku na povýšení do hodnosti generála, prezident republiky to třikrát odmítl, teď se neví ještě. Je to, podporujete v tomto vládu, má být Michal Koudelka povýšen.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já s myslím, že by měl být, podívejme se, kdo vlastně je dneska navrhován na generála, za jak dlouhé období, za jakou funkční činnost, máte poměrně krátké období a ta činnost pana ředitele ve funkci a předtím ještě v dalších funkcích vysokých na BIS, je i prostě dlouhodobá, kontinuální, výborně ohodnocován, naposledy dostal medaili ve Spojených státech. Já si myslím, že by si to zasloužil. Protože to není podle mého názoru ocenění jenom jeho, ale celé služby za její skvělou práci, jejíž výsledkem mimo jiné je třeba mimo jiné odhalení té ruské buňky.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Velice krátce, prosím, v jakém stavu si česká společnost připomene 30 let od pádu komunismu v Československu?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To si myslím, že je nejsložitější otázka, kterou jste mi dneska položil. Protože po třech dekádách, které máme od Sametové revoluce, od té změny, kterou jsme všichni chtěli a po které jsme prostě něco dělali, tak je zvláštním stavu, kdy diskutuje o věcech, které jsme si mysleli, že máme vyřešené. Zpochybňují se i věci, které jsme si mysleli, že jsou jasně dané. Čili jsme v takovém zvláštním stavu, nicméně já se těším na ten listopad, já si to rád připomenu s přáteli, s kamarády, určitě na Národní třídě budu, protože je co připomínat, 17. listopad odstartoval novou část našich dějin a v tomto smyslu je to den, kdy bychom měli všichni jaksi zavzpomínat a měli bychom se k němu přihlásit.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane
poslanče, děkuji, že jste přišel do Interview ČT24, děkuju za rozhovor, na shledanou.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Děkuji za pozvání, děkuji.


 

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek