Senátorský klub ODS: Vláda ignoruje doporučení NKÚ a nadále hazarduje s budoucností země
14. srpna 2019

Senátorský klub ODS: Vláda ignoruje doporučení NKÚ a nadále hazarduje s budoucností země

(www.ods.cz) Vláda podle NKÚ nakládá s veřejnými penězi neefektivně a neodpovědně, řekl na tiskové konferenci předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Podle něj se má v době ekonomického růstu investovat nebo splácet státní dluh, vláda místo toho peníze dosud projídala a obdobě postupuje i při sestavování rozpočtu na příští rok. Problémy hrozí podle ODS především v sociálních službách a vnitřní bezpečnosti.

„Ze zprávy NKÚ vyplývá, že vláda nakládá s penězi daňových poplatníků neefektivně a neodpovědně. Příjmy státního rozpočtu narostly v minulém roce o 87 miliard Kč, o stejnou částku vzrostly běžné státní výdaje. Vláda tedy nic z peněz navíc nevyužila na důležité investice nebo nutné reformy. Stát selhává také v dotační politice. Ministerstva zvýhodňují větší příjemce zemědělských dotací a v dalších dotačních oblastech nekontrolují, zda byly dotace využity efektivně, a zda skutečně naplnily svůj účel. Bohužel, v přípravě rozpočtu na rok 2020 vláda postupuje úplně stejně,“ uvedl předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

„Problémy hrozí především ve financování poskytování sociálních služeb. Na neschopnost vlády doplatí domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a další. Jediným řešením této situace je reforma financování sociálních služeb za účasti všech dotčených stran. Vláda ale tento problém řešit nechce, nebo se ho řešit bojí,“ řekla senátorka Jitka Chalánková.

„Podporujeme usnesení Senátu, které ukládá vládě vydávat do roku 2024 na obranu 2 % HDP a plnit tak závazek NATO, ke kterému jsme se opakovaně přihlásili,“ uvedl místopředseda senátorského klubu Martin Červíček, který se na tiskové konferenci pozastavil také nad požadavky o navýšení rozpočtu ministerstva vnitra, které představila sociální demokracie. „Klíčové je také zajištění strategického financování vnitřní bezpečnosti, tedy především policie a hasičů. ČSSD v tomto směru ale selhává. Sociální demokraté vedou resort vnitra už pět let. Za tu dobu vzrostly rozpočty Policie ČR o 14 miliard Kč a Hasičského záchranného sboru ČR o 3 miliardy Kč. Představitelé ministerstva vnitra dosud bohužel nezajistili smysluplné investice, a proto nabývám podezření, že se tyto prostředky projedly,“ doplnil Červíček.

Senát se bude na dnešní schůzi zabývat také matrikami. „Podpoříme návrhy, které usnadní práci matrikářkám na obecních úřadech. Tyto návrhy zkracují dobu uložení matričních knih ze 75 na 50 let, to znamená, že tyto knihy mohou být dříve převedeny do archivů. Chceme také umožnit vydávání úplných přepisů z matričních knih. To usnadní práci nejen zaměstnancům matrik, ale také badatelům a lidem, kteří sestavují rodokmeny,“ řekl senátor Zdeněk Nytra.