Vláda dnes projedná digitální technickou mapu. Ta výrazně usnadní stavební řízení
22. července 2019

Martin Kupka: Vláda dnes projedná digitální technickou mapu. Ta výrazně usnadní stavební řízení

(www.ods.cz) Skupina poslanců napříč Sněmovnou předložila novelu zákona, která zavádí digitální technickou mapu. Takový nástroj je podle iniciátora přípravy zákona Martina Kupky podstatnou podmínkou pro zjednodušení a urychlení a snížení administrativní náročnosti činností stavebního řízení. Nástroj by měl fungovat od roku 2023.

„Digitální technická mapa mimo jiné usnadní každému občanovi přístup k důležitým informacím o tom, k jakým sítím se bude moci na svém pozemku připojit. Urychlí se proces stavebního řízení a usnadní údržba a rozvoj technických sítí,“ říká předkladatel návrhu, poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka.

Digitální technická mapa sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. Mapa shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem.

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi