Digitální technická mapa zjednoduší přípravu staveb
21. června 2019

Digitální technická mapa zjednoduší přípravu staveb

(www.ods.cz) ​​​​​​​Skupina poslanců vedená místopředsedou ODS Martinem Kupkou dnes podala v Poslanecké sněmovně návrh, který zajistí vznik digitální technické mapy (DTM) všech krajů. Za předložením návrhu se skrývá několikaměsíční práce zákonodárců napříč politickým spektrem, zástupců Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajů a také správců sítí. Významný podíl na vzniku novely zákonů má ICT unie v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem.

DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré technické infrastruktuře pro území celé ČR, tedy např. o pozemních komunikacích, železničních tratích, elektrických vedeních, vodovodech, plynovodech, kanalizacích nebo datových sítích. DTM shrne informace o tom, jaké sítě v konkrétním místě vedou a kdo je jejich správcem.

„Je to důležitý a zcela konkrétní krok pro zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Podle údajů technické mapy bude možné například přesně a rychle stanovit okruh správců infrastruktury, kterých se dotýká jakýkoli nový stavební záměr. Digitální technická mapa dále umožní lepší koordinaci údržby a rozvoje technických sítí, aby se minimalizoval počet případů, kdy se kvůli různým účelům opakovaně rozkopávají stejné ulice a chodníky,“ říká k návrhu jeho předkladatel Martin Kupka a doplňuje: „Pro každého, kdo hledá například pozemek pro stavbu rodinného domu, bude mnohem snazší se na internetu podívat, jaké možnosti dané místo nabízí pro připojení plynu, vody, kanalizace, elektřiny či rychlého internetu.“

„Na prvotní fázi přípravy digitální technické mapy se podařilo zajistit prostředky z operačních programů, které by zůstaly nevyužity. Vytvoření takové mapy představuje samozřejmě významnou hodnotu pro budoucnost. Státy, kde takové mapy fungují, šetří veřejným rozpočtům, občanům i podnikatelům v úhrnu stovky miliónů korun ročně,“ vysvětluje prezident ICT unie Zdeněk Zajíček.

Návrh, který je novelou zákona o zeměměřičství a stavebního zákona, nahrazuje v těchto zákonech dosavadní stručnou úpravu technických map. Ta umožňuje, aby samosprávy technické mapy z vlastního rozhodnutí zakládaly a vedly. Řada měst i některé menší obce a 6 krajů technické mapy založily a používají, plnému využití všech výhod však brání skutečnost, že chybí podrobnější úprava povinností správců infrastruktury při předávání nových údajů pro aktualizaci map. To by mělo navržené nové znění napravit.

Opomenout nelze ani přínos, že správně vedená a aktuální DTM usnadňuje rychlé a přesné zásahy v případě havárie či poškození některé části technické infrastruktury v území. Současně obce a města získají možnost zkvalitnit evidenci a správu vlastního majetku, např. veřejného osvětlení, kanalizace nebo obecního vodovodu.