Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci statistických údajů o vedení trestního řízení policejními orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR z let 2014-2019
10. dubna 2019

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra spravedlnosti ve věci statistických údajů o vedení trestního řízení policejními orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR z let 2014-2019

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ve věci statistických údajů o vedení trestního řízení policejními orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR z let 2014-2019.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí statistických údajů o činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR (dále jen ÚDVZK) z let 2014–2019, které by umožnily vyhodnotit efektivitu jeho činnosti v oblasti odhalování a stíhání trestných činů spáchaných od 25. února 1948 do 29. prosincem 1989, tj. v době komunistického totalitního režimu, které nebyly z politických důvodů pravomocně rozhodnuty, zejména pak

1/ kolik přípravných či trestních řízení vedených ÚDVZK bylo zastaveno samotnými policejními orgány tohoto úřadu, v jakých kauzách a na základě jaké právní kvalifikace,

2/ kolik přípravných či trestních řízení vedených policejními orgány ÚDVZK bylo zastaveno státními zástupci, v jakých kauzách a na základě jaké právní kvalifikace,

3/ kolik trestních řízení se dostalo před soud, o jaké šlo kauzy a jak byly rozhodnuty (pravomocně i nepravomocně).

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi