17. dubna 2019

Agentura pro Galileo v Praze posílí, program Horizont podpoří české postuhelné regiony

(www.ods.cz) Agentura EU pro vesmírný program (dříve Evropská agentura pro Galileo) sídlící v Praze bude výrazně posílena, a speciální finanční podpora pro výzkumné projekty poputuje do tzv. postuhelných regionů. V České republice jde o Ostravsko, Ústecko a Karlovarsko.

Evropský parlament dnes ve Štrasburku potvrdil dohodu mezi institucemi EU ohledně Kosmického programu a programu pro výzkum Horizont Evropa. Europoslanec za ODS Evžen Tošenovský se podílel na vyjednávání obou návrhů. „Jsem rád, že jsem mou dlouholetou snahu o rozšíření agentury GSA dotáhl do úspěšného konce. Nové kompetence a desítky, možná i stovky nových zaměstnanců přinášejí možnosti a prestiž pro celou Českou republiku,” uvedl po hlasování Evžen Tošenovský. „Pražská agentura by nad rámec satelitní navigace Galileo měla řešit i program pro pozorování Země Copernicus. Jde o zúročení zkušeností GSA v oblasti marketingu a komunikace a bezpečnosti vesmírných systémů.“

K programu Horizont Evropa Tošenovský uvedl: „Těší mě, že se mi podařilo prosadit zahrnutí podpory pro výzkum v postuhelných regionech. I díky Horizontu bude snazší sdílení zkušeností s ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty útlumu těžby uhlí a těžkého průmyslu.“

Na Vesmírný program EU je předběžně vyčleněno 16 miliard, kromě fungujících projektů pro satelitní navigaci Galileo a pro pozorování Země Copernicus bude nově zahrnovat monitoring orbitu SSA a satelitní komunikační systém GOVSATCOM. Horizont Evropa, kde EP počítá se 120 miliardami eur, pak navazuje na dnešní úspěšný rámcový program pro podporu výzkumu a inovací a spolupráce členských států EU Horizont 2020. Finální rozpočet obou programů bude stanoven na podzim v rámci víceletého finančního rozvrhu Unie na léta 2021–2027.

Evžen Tošenovský se vesmírným programům EU dlouhodobě věnuje. Jako zpravodaj dohodl stávající pravidla pro fungování Agentury pro Galileo (GSA) a napomohl tak jeho přemístění do Prahy. V oblasti vědy a výzkumu byl v Evropském parlamentu aktivní jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, ale také jako místopředseda STOA – panelu pro posuzování vědeckých a výzkumných možností.

Evžen Tošenovský

místopředseda strany
poslanec EP