4. dubna 2019

K menšímu využívání chemických látek v zemědělství může pomoci věda

(www.ods.cz) Místopředsedkyně zemědělského výboru Veronika Vrecionová společně s ředitelem institutu CEITEC Jiřím Nantlem uspořádala v Poslanecké sněmovně seminář na téma „Rizika a potenciál genového editování v zemědělství“.

Genová editace, neboli nová forma „genetické modifikace organizmů“, pomáhá vyšlechtit plodiny odolné proti škůdcům nebo umožňuje pěstování rostlin v sušších oblastech. V Evropské unii je pěstování takových plodin na rozdíl např. od USA zakázáno. Tato metoda spočívá v úpravě genetického kódu rostlin, aniž by se do něj přidávaly části genetických kódů jiných organizmů, jak tomu bylo v minulosti.

„S růstem světové populace a změnami klimatu brzy narazíme na strop v produkci potravin. Budeme se muset rozhodnout, zda pokračovat v intenzivním využívání chemických látek, nebo naopak využijeme moderní metody zvyšující produkci. Genová editace rostlin je metoda, která nás může zbavit přehnaného využívání chemie v zemědělství. Tam, kde byl dříve potřeba silný postřik, bude stačit výsadba odolnějších, což znamená upravených, plodin,“ uvedla Veronika Vrecionová.

„Vědecké poznání v oblasti biotechnologií se dynamicky vyvíjí a dává nám možnosti, které předcházející generace neměly. Fakticky jde o otázku konkurenceschopnosti našeho českého i evropského zemědělství v měřítku celého světa. Je obrovský prostor pro zvýšení produktivity zemědělství i zlepšení stavu přírody. Vědu a výzkum bychom se neměli bát používat ani v zemědělství,“ dodal ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity Jiří Nantl.

Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expertka pro zemědělství a venkov