26. října 2011

Radiofórum

Ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil hovořil v diskusním pořadu Radiožurnálu o novele trestního zákoníku o rozkrytí korupce.

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Poslanci dnes odmítli novelu trestního zákoníku zaručující lidem, kteří pomůžou rozkrýt korupci, že uniknou trestu. S návrhem přišli komunističtí zákonodárci, vláda ale připravuje vlastní normu, která počítá s institutem spolupracujícího obviněného. S námitkou, že podle komunistické předlohy by se stal beztrestným i člověk, který úplatek prokazatelně dal nebo přijal. Do našeho sněmovního studia zdravím místopředsedu KSČM a ústavněprávního výboru Stanislava Grospiče. Dobrý večer.

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

Dobrý večer.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Na telefonu je ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Dobrý večer.

 

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobrý večer.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane poslanče, můžete, prosím, stručně popsat, co obsahoval váš návrh, který dnes Poslanecká sněmovna (PS) zamítla. Za jakých okolností by se tedy pachatel trestného činu mohl spolehnout, že trestu unikne?

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

My jsme předložili do PS velice stručnou novelu trestního zákona, která vrací zpátky do trestního zákona institut, který tam byl do roku 2009, tedy do přijetí nového trestního zákona, účinné lítosti. Chtěl bych říci, že my ho vracíme v souvislosti s trestným činem úplatkářství. Vraceli jsme ho tedy ve spojitosti s doplněním nových paragrafů § 258a a § 334a, kdy jsme reagovali na trestné činy, které se týkají zneužití informace o postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pletich a …

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Tedy, pane poslanče, abychom nebyli tak úplně přesní, protože to možná posluchači nepostřehnou. Jde prostě o to, že to je korupční jednání, čeho se týká.

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

A v této souvislosti jsme navrhovali, aby člověk, který prokáže účinnou lítost, tak by v podstatě pomohl rozkrýt svým přiznáním korupci, která se děje právě v té rovině úplatkářství a proplouvání s politickou lobby, s lobby vlastně veřejné správy a která je závažným společenským problémem v současné době.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane ministře, proč jste nepodpořil a spolu s Vámi i koaliční poslanci ten návrh KSČM, který počítá s účinnou lítostí? Protože může se zdát, že při potlačování nebo boji v boji s organizovaným zločinem to může být určitý nástroj, který zafunguje?

 

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Je celá řada důvodů, proč jsme zůstali opatrní ve vztahu ke komunistickému návrhu. Tím hlavním důvodem je to, že v tuto chvíli mezinárodní společenství, jako je Rada Evropy nebo OECD, tyto mezinárodní organizace, nedoporučí svým členům řešit otázku korupce takzvanou účinnou lítostí. Protože je třeba si uvědomit, že účinná lítost znamená, že někdo spáchá trestný čin korupce, může to slýchat i opakovaně, pak si to rozmyslí, nahlásí to policii. Udá toho druhého a sám zůstane beztrestný. To mně připadá, že úplně není správné. Pokud někdo páchá úmyslný trestný čin, měl by být podle našeho názoru potrestán anebo by měl být vyviněn pouze při zákonem splněných jasných podmínek. A jak říkal pan poslanec, komunisté předložili velmi jednoduchou novelu, kde žádné podmínky pro takovouto beztrestnost nebyly stanovené. A to nám připadá jako velký zásah do principu, že na spáchaný trestný čin má přijít trest.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane poslanče, nebyl by přeci jen účinnější ten institut spolupracujícího obviněného, na kterém teď pracuje vláda? Který by chtěli do novely trestního zákoníku právě z těch důvodů, které popsal pan ministr Pospíšil.

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

My se samozřejmě nebráníme diskusi na institut spolupracujícího obviněného, ale chci tady upozornit, že takto ten zákon není postaven a nebyl postaven, jak říká pan ministr. Jednak v trestním zákoně dneska existují určité instituty účinné lítosti ve vztahu k organizovanému zločinu nebo například ke krácení daně, i v jiných případech. A my jsme navrhovali účinnou lítost pouze u osob, které by o úplatek či o výhodu nebo prospěch byly požádány, přičemž by musely oznámení v tomto směru podat bez odkladně a dobrovolně a institut spolupracujícího obviněného předpokládá, že taková osoba bude odhalena, bude obviněna a bude s ní již zahájeno trestní řízení. Čili to je určitý moment, který, si myslím, neřeší ten aktuální stav korupce a jejího prorůstání do veřejné správy.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane ministře, tato výhrada pana poslance Grospiče je podle Vás správná? Uvažujete ještě o tom, že byste ten institut, o kterém mluvíme, tedy spolupracujícího obviněného, nějak doplnili?

 

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

My jsme i dneska na plénu řekli, že koalice je připravena se bavit o účinné lítosti, ale nejprve chceme vyjádření mezinárodních organizací, jako je OECD a Rady Evropy, že v rámci mezinárodního společenství nebude na Českou republiku ohlíženo jako na zemi třetího světa, která zavádí podivné instituty do svého právního řádu. Já si myslím, že kvůli účinné lítosti si nemůžeme dovolit izolovat Českou republiku v mezinárodním společenství. Poté, co budeme mít vyjádření například od pana velvyslance Dyby, který je naším zástupcem u OECD, jsme připraveni, pokud to vyjádření bude pozitivní, že to můžeme zavést, tak jsme připraveni se o tomto dále bavit. Ale chcete-li můj osobní odborný názor, já jsem přesvědčen, že mnohem lepší je institutu spolupracujícího obviněného, kde jsou jasné zákonné podmínky, za kterých může být člověk neodsouzen k trestu. Je uznán pouze vinným a může být takovéto jednání vztaženo i ke korupci. Jsou tam jasné zákonné podmínky. Není to jednoduchá novela, jak říká pan poslanec. A ještě k tomu, když on říká, že například účinná lítost je u krácení daně. No to má pravdu. Právní teorie ovšem říká, že účinná lítost má být u takových trestních činů, kde vzniká škodlivý následek, který je možné následně odčinit. Tedy jde-li o krácení daně jako trestný čin, daň není zaplacena a je-li daň následně doplacena, pak má smysl, aby na základě účinné lítosti byl pachatel vyviněn. Já se omlouvám, je to trošku složité …

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

… Hm, to asi …

 

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

… ale snažím se vysvětlit, že v zásadě mít účinnou lítost u korupce je v rámci jiných států Evropské unie a jejich právních řádů, Česká republika by byla výjimkou.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane poslanče, prosím, už jen o krátkou reakci.

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

Ano. Velice krátce na to zareaguji. V tom našem návrhu je rovněž napsáno, že takový případný prospěch musí ten člověk, který chce využít institut účinné lítosti, také dobrovolně vydat. V opačném případě by byl vystaven trestnímu stíhání. Čili není to tak, že bychom chtěli korupci přikrývat. A myslím si, že oba instituty, jak spolupracující obviněný, tak účinná lítost, mají své místo v našem právním řádu a myslím si, že by Česká republika v boji proti korupci neměla vlastně se zbavovat své určité suverenity a svéprávnosti …

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

Pane …

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

… rozhodovat …

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

… poslanče, to už jsme opravdu …

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

a řešit tuto otázku.

 

Moderátor (Veronika Sedláčková):

… trochu někde jinde. V tuto chvíli děkuji místopředsedovi KSČM a sněmovního a ústavněprávního výboru Stanislavu Grospičovi. Děkuji taky ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Na shledanou, pánové.

 

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Také děkuji a přeji krásný večer.

 

Stanislav Grospič, místopředseda KSČM:

Také, na shledanou.

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr spravedlnosti