29. března 2019

ODS odevzdala výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, ve které informuje o svém hospodaření za rok 2018

(www.ods.cz) ​​​​​​​Celkové výnosy ODS v roce 2018 dosáhly částky 156,989 mil. Kč a byly tvořeny zejména příjmy z darů ve výši 69,65 mil. Kč a státním příspěvkem na činnost (včetně příspěvku na činnost politického institutu) ve výši 69,658 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2018 částky 170,903 mil. Kč. Jejich největší část tvořily v roce 2018 náklady na volby, které dosáhly částky 15,6 mil. Kč pro senátní volby a 83,5 mil. Kč pro komunální volby.

Po 3 letech, kdy byl hospodářský výsledek ODS kladný, hospodařila ODS v roce 2018 se záporným výsledkem hospodaření ve výši -13,149 mil. Kč (před zdaněním). Důvodem byly výdaje oblastních a místních sdružení, která do svých kampaní v komunálních volbách investovala našetřené peníze z předchozích čtyř let.

Veškeré příjmy z darů a všechny výdaje na volební kampaň uvádí ODS průběžně na svých transparentních účtech zveřejněných na webové stránce ODS.

Nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“