ODS: Jaderná energetika je pro nás jediným řešením energetické soběstačnosti, vláda musí zajistit dostavbu nových bloků
21. února 2019

ODS: Jaderná energetika je pro nás jediným řešením energetické soběstačnosti, vláda musí zajistit dostavbu nových bloků

(www.ods.cz ) ​​​​​​​Podle občanských demokratů musí být dostavba nových bloků pro vládu prioritou. Jiným způsobem totiž nelze zajistit energetickou soběstačnost ČR. Dostavbu jaderných bloků podle ODS nelze brát jako podnikatelský projekt ČEZ, ale jako strategickou stavbu státu.

„Rozhodnutí o výstavbě nových bloků je v prvé řadě politické rozhodnutí vlády a musí být co nejvíc konsenzuální napříč politickým spektrem. Protože je to projekt na desítku let dopředu. Tato vláda, i když něco rozhodne, určitě nebude zařízení uvádět do provozu. Vláda nejen musí nalézt nejlepší ekonomické a technické řešení, ale zároveň musí diplomaticky zvládnout projednání v EU, a to hlavně s nejbližšími sousedy. V tom tato vláda ještě nic neudělala. Je naivní si myslet, že si jen tak doma něco rozhodneme. A to za situace, kdy je jádro pod velkým negativním tlakem v okolních členských zemích. Jaderná energetika je pro nás asi skutečné jediné řešení energetické soběstačnosti a bezpečnosti dodávek energie ČR,“ uvedl místopředseda strany Evžen Tošenovský.

„Výstavba nových bloků jaderné elektrárny je jediným racionálním krokem jak v českých klimatických podmínkách snižovat závislost na uhlí, snižování emisí CO2 a zachování maximální energetické nezávislosti. Tento fakt je opakovaně uveden v energetické koncepci státu. Navíc v letošním roce EU projednává v Bruselu v rámci energetického balíčku další kroky, které budou muset státy udělat k naplnění cílů snižování emisí a energetických úspor do roku 2030. Je naprosto zjevné, že stavba, jakou je jaderná elektrárna, nejde posuzovat z pohledu, zda se ‚ekonomicky vyplácí, nebo ne‘ podle cen elektřiny v daném roce. Už jen vývoj cen elektřiny za poslední dva roky ukazuje výrazný vzestup a u jaderné elektrárny se bavíme o predikci na 50-60 let. Z našeho pohledu se jedná o infrastrukturní stavbu, kterou stát zajišťuje páteřní energetickou infrastrukturu. Nejen z tohoto důvodu jsme jako ODS přesvědčeni, že investorem musí být stát, také proto, že takový investiční model nakonec přináší nejnižší cenu elektrické energie, která by byla v jaderné elektrárně vyráběna. Navíc podle nás není možné po minoritních akcionářích ČEZ požadovat, aby se podíleli na výstavbě energetického projektu, u kterého opravdu nelze z predikcí na 60 let určit ekonomickou výhodnost a jedná se skutečně spíše o strategickou státní energetickou stavbu,“ doplnil expert ODS pro průmysl a obchod Martin Kuba.