ODS: Opakované výpadky části systému NEN ohrožují veřejné zakázky. MMR by mělo problém aktivně řešit
20. února 2019

ODS: Opakované výpadky části systému NEN ohrožují veřejné zakázky. MMR by mělo problém aktivně řešit

(www.ods.cz)

„V minulých dnech a týdnech měla výpadky část Národního elektronického nástroje (tzv. NEN), což je státní systém na administraci veřejných zakázek. Jak je patrné z přehledu zakázek na webových stránkách NEN, u některých zakázek zadaných v lednu letošního roku nelze stále zobrazit zadávací dokumentaci. Tento fakt v důsledku brání realizaci zakázky a může vést i k finančním ztrátám zadavatele. Problém se týká zejména obcí (např. Týniště nad Orlicí https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-475443642/ZadavaciDokumentace-499032653-475443642/). V některých případech musely obce zadat zadávací dokumentaci opakovaně, čímž se veřejná zakázka o několik týdnů odložila (např. Město Lysice https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-496721803-0/ZadavaciDokumentace-496721803-0/).

Chtěl bych vyzvat ministryni pro místní rozvoj, aby veřejnost informovala o rozsahu problémů, nápravných krocích a zejména datu, kdy budou problémy odstraněny. Dále považuji za nezbytné, aby všichni postižení zadavatelé byli informováni, zda a případně jakým způsobem s nimi budou řešeny zvýšené náklady a případné újmy a škody vzniklé omezením funkčnosti NENu, uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

„Od začátku provázejí NEN problémy. Současná vážná havárie v průběhu ostrého provozu dělá z NENu vážného strašáka i do budoucna. Jakoby nestačilo, že dobře systém funguje jen s jedním typem internetového prohlížeče a nesplňuje základní pravidla přístupnosti. Teď je zásadně ohrožena elementární důvěra, že systém umožní bezproblémové soutěžení veřejných zakázek. Už dnes jdou způsobené škody do miliónů. Mnoha set milionové náklady na pořízení vadného systému. Očekávám, že MMR uplatní vůči dodavateli tvrdé sankce a hlavně si vynutí funkční nápravná opatření. Pořád slyšíme, jak vláda ANO zajistí skvělé fungování státu. Místo toho ale kolabují dálnice, stát špatně investuje a kvůli nefunkčnímu NENu se situace ještě zhoršuje. Takže není líp,“ doplnil místopředseda ODS Martin Kupka.