19. února 2019

Už mi neříkej mami aneb rodina na odpis?

(INFO.cz) Říká se, že rodina je základ státu. Takové tvrzení je trochu zavádějící. Rodina v podobě otec, matka a děti tady totiž existuje mnohem déle než nějaký stát. Rodina je tedy především nejpevnějším základem společnosti. Kromě lidské přirozenosti přivést na svět děti, máme v rodině také nelehký úkol děti vychovat, předat jim jistotu a důvěru v sebe sama, správně je socializovat a přenechat jim kulturní vzorce a hodnoty. Jedině tehdy, když rodina alespoň nějak plní všechny tyto úlohy, může daná civilizace přežít. Alespoň já to tak cítím. Co vy? A chováme se vůbec podle toho?

K dnešnímu krátkému zamyšlení mě přivedl neustálý veřejný tlak na destrukci tradiční rodiny. Minulý týden ve Francii například tamní Národní shromáždění schválilo novelu školského zákona, který kromě jiného zavádí pro školy zákaz používání oslovení „matka“ a „otec“. Místo nich školy musí používat „rodič 1“ a „rodič 2“. Matka a otec totiž dle francouzských zákonodárců neodráží dostatečně diverzitu tzv. současné rodiny. Jakou diverzitu? Jaké „současné” rodiny proboha?!

Matka a otec mají představovat v životě dítěte pevný a neměnný bod. Na tom nemůže změnit nic ani fakt, že existují děti, které takové štěstí nemají, ať už z jakýchkoliv důvodů. Ale to přece nemůže být ospravedlněním k destrukci rodiny. Neexistuje žádný vygenerovaný „rodič 1“! Existuje máma, táta, babička, děda, strýc, atd., atd. Existují živí lidé, ke kterým má dítě specifický a intimní vztah, který je natolik pevný, že odráží emoce a celou podstatu života už v samotném oslovení. Ideologická snaha o zničení této intimity je zatím to nejnebezpečnější, s čím někteří blázni z tzv. moderní levice přicházejí. Pro mě je to už na hraně nejakého robotického autismu. Jedničky a nuly a pak už jen... nic. Kdo tohle vlastně vůbec chce?

Tradiční rodina není jedna z mnoha menšin!

Pro nás konzervativce je rodina velmi specifickou institucí. Chceme ji chránit jako takovou, ale zároveň se jí pokud možno neplést do života. Odmítáme narušovat již zmíněnou intimitu vztahů uvnitř rodiny. Všichni asi tušíme, co se stane s domem, kterému naruším základy – zbortí se. U rodiny to nebude jinak.

Odmítám neustálé pokusy jedinců, kteří se neustále snaží o přisuzování „stejné hodnoty“ každé nekonečně malé menšině na planetě. Chápu jejich strasti, každý zažíváme něco, takový je svět, ale problémy a frustrace lidí nevyřešíme destrukcí všeho tradičního a nahrazením nějakých robotických pravidel bez emocí. Popíráním emocí se emocí nikdo nezbaví.

Odmítám se tvářit, že tradiční rodina v podobě muž, žena a dítě si snad nezaslouží zvýšenou ochranu a výjimečné společenské postavení. Odmítám tuhle hru na negaci všeho, na čem naše civilizace stojí. Rodina musí zůstat základem nás samotných. Pokud si neochráníme vlastní základy, zbortíme se. Všichni!


Komentář vyšel na serveru Info.cz.

Alexandra Udženija

1. místopředsedkyně strany
expertka pro rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí
předsedkyně klubu zastupitelů za ODS při ZHMP

Štítky:
komentář