Interpelace na premiéra ve věci rodina Michalákových Norsko
31. ledna 2019

Jan Bauer: Interpelace na premiéra ve věci rodina Michalákových Norsko

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Bauera na premiéra Andreje Babiše ve věci rodina Michalákových Norsko.

Jan Bauer:
Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane premiére, jako člen výboru pro sociální politiku, ale také jako občan této země, dlouhodobě sleduji vývoj případu dětí Michalákových a bezzubou snahu české vlády a úřadů zasáhnout a domoci se po norské straně jakýchkoliv ústupků a dodržování mezinárodních úmluv. Navíc dávno už nejde jen o kauzu, ale o obecnější a zásadní spor o to, jak bude v budoucnu v Evropě chápána rodina.
 
Chtěl bych říci, že mě proto mile překvapil rázný postup sousedního Polska, které se nedávno odvážilo udělit azyl norské občance, která do Polska uprchla spolu s dítětem ze strachu před jeho odebráním. Nyní vyšlo prostřednictvím médií najevo, že v reakci na to Norsko zažádalo o stažení polského konzula, který se skutečně v souladu se svým posláním snaží pomáhat polským rodinám ve sporech s kritizovaným úřadem Barnevernet a trvá na dodržování Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, kterou norští úředníci v praxi ignorují.
 
Proto můj dotaz je velmi jednoduchý. Zvážíte, že jako předseda české vlády, která má vlastní zkušenosti s Barnevernetem a přístupem norských úřadů, vystoupíte na podporu Polska? A druhý dotaz. Budete se snažit navázat bližší spolupráci právě s Polskem a Slovenskem a dalšími státy, jejichž bilaterální vztahy s Norskem byly ze stejného důvodu narušeny, to vše s cílem zvýšit politický tlak na Norsko?
 
Děkuji za odpověď.
 
Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Takže ve věci kauzy Michalákových konstatuji, že s rodinou spolupracují jednotlivé státní orgány napříč různými resorty. Po zevrubné konzultaci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí mohu konstatovat, že zmíněné orgány jsou stejně jako doposud i nadále připraveny činit kroky motivované ochranou nejlepšího zájmu dětí, v souladu s mezinárodněprávními závazky, ke kterým se jak Norsko, tak Česká republika hlásí.
 
Za nejpodstatnější považuji fakt, že paní Michaláková podala v červenci 2017 stížnost Evropskému soudu pro lidská práva. To řízení stále probíhá, a tudíž živý soudní spor není možné vzhledem k citlivosti věcí ani vhodné komentovat. Já jsem se mimochodem i s paní senátorkou setkal a domníval jsem se, že se to dá řešit nějakou větší aktivitou, ale na základě právních stanovisek lidí, kteří to mají na starosti, jsem od toho upustil. Takže já si uvědomuji, že se jedná o mimořádně citlivou záležitost, a ujišťuji vás, že zodpovědné orgány, jakož i já osobně jí věnujeme maximální pozornost a činíme veškeré kroky, ke kterým jsme v dané situaci oprávněni a které jsou v dané situaci smysluplné. Rád bych vás na tomto místě také požádal o mediální zdrženlivost k případu. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že medializace či intervence politického charakteru nevedou k pozitivním výsledkům a případu spíše škodí. Ale já určitě beru na vědomí vaše doporučení a budu se snažit oslovit polského premiéra i slovenského premiéra na základě vašich informací.
Ing. Jan Bauer

Ing. Jan Bauer

poslanec PČR
zastupitel
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi