13. listopadu 2018

Jan Zahradil zvolen kandidátem frakce ECR na příštího předsedu Evropské komise

(www.ods.cz) ​​​​​​​Český europoslanec Jan Zahradil byl dnes potvrzen jako volební lídr (tzv. Spitzenkandidat) frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), třetí nejpočetnější v Evropském parlamentu. Zařadil se tak mezi možné kandidáty na příštího předsedu Evropské komise.

„Je to pozitivní krok, jak pro Českou republiku, tak pro ODS,“ řekl po svém zvolení Zahradil. „Ve hře jsou zatím dvě jména, německý lidovec a holandský socialista. Nejsou od sebe téměř k rozeznání, oba chtějí dále posilovat moc Bruselu na úkor členských států. Proto je dobré nabídnout jinou, konzervativní perspektivu, navíc z pohledu jedné z tzv. nových členských zemí EU. Budeme prosazovat sebevědomý, proevropský a reformní program.“

„Kampaň oficiálně zahájím 28. listopadu v Bruselu, ale už dnes mohu zdůraznit tři priority:
Za prvé, Evropská unie potřebuje Velký právní úklid. Musí udělat revizi celého balíku komunitárního práva, zjednodušit jej, odstranit nadbytečné, zastaralé a nepoužívané předpisy, přestat zatěžovat podnikatelský sektor.
Za druhé, v době rostoucího protekcionismu má Evropská unie jedinečnou šanci stát se naopak globálním lídrem v oblasti volného obchodu, odstraňování překážek, otevírání a propojování trhů. Příkladem budiž obchodní smlouva EU-Japonsko, která vytvoří největší zónu volného obchodu na světě.
Za třetí, pokud EU myslí vážně boj s nelegální migrací a ochranu vnějších hranic, musí přestrukturovat rozpočet tak, aby byla schopna pomoci hraničním státům – Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku – a ne jen dále nafukovat agentury typu Frontex, jak to chce pan Juncker,“
uvedl Jan Zahradil.

Janu Zahradilovi poblahopřál k jeho zvolení i šéf občanských demokratů Petr Fiala: „Gratuluji Janu Zahradilovi, kterého frakce Evropských konzervativců a reformistů potvrdila jako svého spitzenkandidáta do nacházejících voleb do EP. Jan Zahradil je historicky prvním a jediným spitzenkandidátem ze zemí střední a východní Evropy. Je to úspěch nejen pro ODS, ale i pro ČR, protože jeho kandidatura přispěje ke zviditelnění naší země na evropské a mezinárodní úrovni. Jan Zahradil je v oblasti evropské politiky a agendy zkušeným politikem, ale především odborníkem, který prosazuje proevropskou, pozitivní a reformní politiku.“


Jan Zahradil je v oblasti evropské a zahraniční politiky jedním z nejzkušenějších odborníků, problematice se věnuje více než dvacet let. Již před naším vstupem do EU spolupředsedal v letech 1998-2004 Společnému parlamentnímu výboru přidružení EU - ČR. Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen roku 2004, poté dvakrát znovuzvolen. Je místopředsedou europarlamentního výboru pro zahraniční obchod. Jako zatím jediný Čech působil ve funkci předsedy jedné z europarlamentních politických frakcí (ECR) a od roku 2010 je i předsedou celoevropské politické strany ACRE (Aliance evropských konzervativců).