Komentář ke jmenování Tomáše Petříčka ministrem zahraničí
16. října 2018

Petr Fiala: Komentář ke jmenování Tomáše Petříčka ministrem zahraničí

(www.ods.cz)

Petr Fiala: Jmenováním Tomáše Petříčka končí zvláštní situace, kdy ČR neměla ministra zahraničí. Přejme T. Petříčkovi úspěch, ale bude to mít obtížné. Ministr zahraničí by měl být silnou politickou osobností s jasnými názory a odpovídajícími zkušenostmi. To ministr Petříček není a těžko tedy věřit, že může účinně prosazovat v zahraničí zájmy ČR. Zahraniční politika tak do značné míry zůstane v rukou premiéra, který ji bohužel často redukuje na pouhý marketingový nástroj. Ke škodě České republiky, která dobrou, konzistentní a účinnou zahraniční politiku potřebuje.

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda ODS

Více o autorovi