15. října 2018

Chci řešit problémy regionů

(Právo)


Co rozhodlo o vašem vítězství nad Pavlem Havířem (ČSSD)?

Nevím, co konkrétně, ale věřím, že jsme předvolební kampani dali duši. Snažil jsem se představit se lidem tak, aby věděli, koho volí.

Z celorepublikových výsledků je patrný příklon voličů zpět k ODS.

Ukazuje se správná cesta. To, jak jsme se po hlubokém pádu očistili, zvolili předsedu, s nímž mají někteří problém, že není takový guru. Ale je to politolog, profesor a slušný člověk.

Jaké oblasti se hodláte v Senátu věnovat?

Vzhledem ke zkušenostem z doby, kdy jsem byl starostou, bych rád přenesl do Senátu témata a problémy trápící regiony. Aby tvořící se zákony odrážely konkrétní zkušenosti a poznatky. Aby nezatěžovaly občany ani úřad tak, jak tomu je dnes.

Jste náměstkem hejtmana Pardubického kraje. Budete vykonávat obě funkce?

Už před volbami jsem řekl, že bych rád dokončil mandát na kraji, respektive chci dokončit výběrové řízení na vlakového i autobusového dopravce. Ano, mohu to předat někomu jinému, ale ten půlmetrový stoh papírů… Než by se jím probral, určitě by to celý proces zbrzdilo. Ale pokud bude práce dokončena dřív, nemám problém odejít i před koncem volebního období.

Michal Kortyš

kandidát do Senátu, volební obvod č. 50 – Svitavy