Raději domy pro seniory než dopravu zadarmo
29. září 2018

Martin Baxa: Raději domy pro seniory než dopravu zadarmo

(MF DNES ) Po čtyřech letech v roli náměstka primátora Plzně se volební lídr ODS Martin Baxa pokusí vrátit do nejvyšší pozice v samosprávě města. Upozorňuje, že letos se ve volební kampani objevuje nebývalé množství slibů, že se něco zlevní nebo dokonce bude zadarmo. Domnívá se, že se jedná o projev směřování politiky k populistickým řešením. „Tyto zdánlivě jednoduché a rázné kroky ale mohou mít pro hospodaření města zásadní dopady,“ říká. Místo provozně nákladného akvaparku nabízíme vyčištění přehrady, říká lídr ODS v Plzni.


Vaše hlavní předvolební heslo je: Věříme v Plzeň. Co tím chcete říct? Myslíte, že takové sdělení lidem stačí?

Heslo vychází z toho, že se ODS na správě města podílí více než 20 let a lidé, kteří stáli ve vedení města za naši stranu, přispěli k tomu, jak se Plzeň změnila ze šedivého průmyslového města v moderní metropoli.

Nicméně výkony reprezentantů plzeňské ODS na radnici nebyly vždy jen dobré.

Myslím, že určitě nebyly špatné a že vedly ke změnám k lepšímu. Naše heslo je ale také projev víry, že díky patriotismu Plzeňanů je možné město posouvat dál. Další změny jsou zapotřebí, bez nich hrozí městu zaostávání.

Ve své předvolební prezentaci se trochu distancujete od toho, jak si radnice v posledním období počínala v oblasti bezpečnosti. Proč?

Za poslední čtyři roky se výrazně zvýšil rozpočet strážníků městské policie, ale celková bezpečnostní situace ve městě se podle vnímání lidí nevylepšila a možná v něčem i zhoršila. Podle mě je k tomu, aby se tento stav změnil, zapotřebí posílit činnost městské policie v ulicích. Chceme, aby zvláštní jednotka městské policie pomáhala odstraňovat problémy, které vznikají třeba při velkých akcích v centru. Ale kritizujeme hlavně to, že se vláda nedokázala vypořádat s problematikou agenturních zaměstnanců. Řešíme problémy například s tím, že pokud ti lidé ztratí práci, pohybují se bezprizorně po městě. Chceme, aby k problematice vznikl specializovaný útvar městské policie a s jeho pomocí se úřady víc zaměřily na situaci na ubytovnách. Je třeba víc dohlížet na provozovatele ubytoven i agentur například z hlediska požární bezpečnosti, hygieny nebo bezpečnosti práce.

Jedním z témat komunálních voleb je letos akvapark. ODS jeho vybudování v programu nemá, ale prosazuje vyčištění přehrady v Českém údolí. Proč nechcete akvapark?

Pokud by akvapark za své peníze postavila a provozovala soukromá firma, město tomu bránit nebude a může tomu pomoci třeba nabídkou pozemku. Jestliže by ale akvapark měl být městský, byl by jen černou dírou na peníze, protože jeho provoz je extrémně drahý. Například v akvaparku u Prahy stojí vstupné pro rodinu kolem dvou tisíc korun a něco takového nemůže být městská služba. My místo toho chceme nabídnout projekt vyčištění Borské přehrady, kde se nyní nedá kvůli špatné kvalitě vody koupat. To by nebyl projekt placený přímo z prostředků města. Přehrada patří státu – Povodí Vltavy. Byl by to tedy společný projekt města a státu. Vyčistěním přehrady by Plzeňané získali další zónu pro trávení volného času a mohli by ji využívat zadarmo.

V programu slibujete zklidnění Klatovské třídy po vybudování nové silnice mezi Sukovou a Borskou ulicí. Jedná se tedy zřejmě o zklidnění horní části Klatovské třídy. Myslíte, že jste schopní to dotáhnout do konce?

Pokud by po volbách samosprávu v Plzni vedla ODS, pak by se věnovala i problémům, které jsme zdědili z dob komunismu, což je určitě případ dopravní sítě ve městě. Proto tlačíme na to, aby se dobudovaly západní a východní části silničního okruhu a tranzitní doprava se z Plzně odvedla. Pak by se mohlo přistoupit k revitalizaci Klatovské třídy. To, že Klatovská a Karlovarská třída bývají ucpané, je vážný problém a je to záležitost, která se vyřešit musí. Čas k tomu nadchází v příštím volebním období, kdy se mají dobudovat objízdné trasy.

Podobně jako další strany mluvíte o podpoře výstavby nových nájemních bytů. Jak si to představujete? Postavíte novou čtvrť, jakou v minulosti vybudovalo město na Sylvánu?

Projekt nájemního bydlení, který se už rozjel, je zaměřený na to, aby se pomohlo těm, kteří v tržním prostředí nemají šanci bydlení získat. Na prvním místě je nyní zóna v Zátiší, kde má být vybudováno téměř dvě stě bytů. Plán směřuje k tomu, aby k bydlení přišli ti, kteří jsou sociálně potřební. Město nemá podnikat v oblasti bydlení, ale má pomoci těm, kteří na něj nemohou bez pomoci dosáhnout.

Tvrdíte, že v příštím volebním období by se měl rekonstruovat areál DEPO2015. Co se s ním podle vás má dít?

DEPO2015 je ukázkou revitalizace areálu, pro který by se jinak obtížně hledalo využití. Je to místo, kde se kombinují různé funkce, slouží kultuře nebo pro kreativní podnikání. Cením si na DEPO2015 také toho, že v něm najdou něco pro své vyžití všechny sociální i věkové skupiny od rodin s dětmi až po seniory.

Ale neřekl jste, jak se má areál změnit.

Revitalizace by měla posunout technicky areál i okolní plochy do 21. století s citlivým přístupem k industriální architektuře. Výstavní areál, interaktivní výstavy pro děti i rodinu, obchůdky, slušně vybavené dílny a kvalitní oddychové zóny nejen pro obyvatele budoucí bytové výstavby. Budovy je třeba vyřešit z pohledu energetické náročnosti i komfortu pro návštěvníky. Prostě spousta práce, o které jsem ale přesvědčen, že je smysluplná, protože depo má výsledky a dobře funguje.

ODS před volbami deklaruje podporu projektu Sloni na Mži, který má souviset s rozšířením zoo. Není to už ale jen příslovečná třešeň na dortu? Nejsou tady podstatně důležitější záležitosti, kterým by se politici měli věnovat?

Projekt Sloni na Mži by znamenal rozšíření zoologické zahrady skoro o polovinu současné plochy, na které by měla vzniknout komplexní tropická expozice. Máme ale v programu také napsáno, že se projekt uskuteční, pokud se na něj podaří získat evropskou dotaci. Myslím, že by projekt mohl posunout zoo o velký kus dopředu, ale půjdeme do něj jen s dotací.

Slibujete, že zavedete specializaci základních škol. Proč? Není lepší, když je základní škola naopak nespecializovaná a maximálně všestranná?

V posledních letech se část rodičů začíná mnohem víc zajímat o obsah vzdělávání ve školách. Už jim nejde jen o to, zda a jak dítě zvládá výuku, ale zajímá je, co se děti učí, jaký je obsah výuky, co dalšího škola nabízí. Specializace je toho logickým pokračováním. Některé školy už specializované máme, například na sport nebo na kulturu. Chceme ale ještě dál vyjít vstříc poptávce rodičů, kteří mají zájem, aby děti získávaly co nejširší dovednosti.

Zdá se, že jste po letošním extrémně horkém létu zapomněli v programu na problematiku nedostatku vody. V hlavních bodech se o ní vůbec nezmiňujete.

Chceme se tomu tématu věnovat. Město v souvislosti s vývojem klimatu čelí problémům, které dřív byly okrajové. Ukazuje to například nedostatek vody v Boleveckých rybnících. Prostředků, jak to řešit, je více – ať již zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Ale jsou to často složité a nákladné projekty, se kterými není moc zkušeností. Chtěli bychom zkušenosti hledat u expertů a třeba i v zahraničí. Chceme se ptát, jak postupují ve městech, kde takové problémy trvají delší dobu.

Berete to téma vy politici už opravdu vážně? O tom, že Bolevák na tom není dobře s vodou, se mluvilo už asi před deseti roky a upozorňovali na to správci rybniční soustavy. Neudělalo se s tím zatím vůbec nic.

Nedostatek vody je to téma, které začnou lidi silněji vnímat až ve chvíli, kdy je v nějaké delší zkušenosti začnou sami pociťovat. My tu problematiku vážně bereme. Už dnes jsou města, kde je zásobování vodou vážným problémem. Řešení ovšem má zpoždění, jak už to bývá u problémů, které přesahují hranice měst.

Upozornil jste na skutečnost, že letos se před volbami objevuje hodně slibů, co všechno se zlevní nebo bude zadarmo. Tvrdil jste, že po volbách proto bude při vzniku koalice, která povede město, víc než jindy důležité najít programovou shodu. Znamená to, že se nebudete chtít spojit například s ČSSD, která chce prosadit, aby měli lidi svoz odpadu zadarmo?

Říkáme, že pro budoucí koaliční spolupráci na radnici bude důležité, abychom se shodli na principiálních věcech. Pohybuji se v komunální politice od roku 2002 a nepamatuji si, že by někdo z relevantních politických hráčů požadoval například veřejnou dopravu zdarma nebo další snížení jízdného o polovinu nebo svoz odpadu zadarmo. Je to produkt současné politiky, která směřuje k populistickým řešením. Ta ale mohou mít pro hospodaření města zásadní dopady. Například veřejná doprava zadarmo znamená nový výdaj města zhruba 300 milionů korun ročně. Za to je možné postavit třeba dva nové moderní domovy se zvláštním režimem pro seniory, kteří potřebují celodenní asistenci. My říkáme, že raději postavíme ty dva domy pro seniory, než abychom populisticky dali dopravu zadarmo v době, kdy je tarifní politika dopravních podniků nastavena dobře. Máme kvalitní veřejnou dopravu a to něco stojí. Není důvod, aby byla zdarma, což by vedlo k omezení investic. Za volební období by se jednalo o víc než miliardu korun, která by se dala použít na smysluplné projekty.

(Autor: Jaroslav Nedvěd)

Martin Baxa

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR za ODS
1. náměstek primátora města Plzně

Více o autorovi