20. září 2018

Jaroslav Kubera vyhlášen nejliberálnějším senátorem horní komory

Liberální institut dnes v Praze vyhlásil výsledky hodnocení liberálních postojů jednotlivých senátorů horní komory parlamentu. Výsledky sbíral LI šest let a kritériem bylo hlasování ve prospěch nebo v neprospěch zákonů podporujících liberalizaci společnosti a ekonomického prostředí.

 
Na absolutně prvním místě se umístil senátor Pavel Eybert (ODS), ten ale nesplnil kritérium šestiletého hodnocení, protože už dva roky senátorem není. Hned za ním skončil Jaroslav Kubera, dále se umístil Milan Pešák, Petr Bratský a Jiří Burian (všichni ODS). Senátoři zvolení za ODS nebo s její podporou obsadili všech deset prvních míst.
 
„Vážím si tohoto hodnocení, byť sám sebe označuji spíše za konzervativně liberálního politika. Ale podporuji vše, co omezuje moc státu, co posiluje práva občanů a co přispívá k osobní svobodě. Bohužel jsme v poslední době svědky nárůstu zákonů, které spíše tuto svobodu potlačují a omezují, často ve jménu bezpečnosti či spravedlnosti,“ uvedl při zveřejnění výsledků hodnocení Jaroslav Kubera.