Drobná změna stavebního zákona ušetří lidem měsíce čekání
17. září 2018

Martin Kupka: Drobná změna stavebního zákona ušetří lidem měsíce čekání

(www.ods.cz) Místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka dnes podal návrh novely stavebního zákona, která ruší povinnost stavebníka získat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Ruší více než sto tisíc zbytečných papírů a razítek ročně.

„Do konce roku 2017 bylo posouzení souladu s územním plánem součástí řízení u obecních stavebních úřadů, kterých je v zemi kolem 700. Nevznikaly při tom žádné zásadní problémy, přesto se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo pro přenesení takového posuzování na orgány územního plánování při obcích s rozšířenou působností, kterých je pouze kolem 200,“ říká ke svému návrhu Martin Kupka. Již během prvních měsíců po lednovém zavedení této nové povinnosti se jasně ukázalo, že zahlcené úřady nově požadovaná stanoviska nestíhají vydávat v přiměřeném čase, takže se stavební řízení zkomplikovalo a prodloužilo až o několik měsíců.
 
Ministerstvo si tohoto přešlapu bylo dobře vědomo, a tak urychleně prosadilo další novelizaci stavebního zákona, která zbavila povinnosti získat závazné stanovisko orgánu územního plánování při schvalování některých staveb, např. studní pro individuální zásobování vodou. „Vyřazena ale byla jen malá část staveb, takže většina stavebníků novou povinnost stále musí zvládat a místo kýženého zjednodušování logicky vnímají spíš další komplikaci na cestě k nezbytnému stavebnímu povolení,“ vysvětluje Martin Kupka.
 
Nově podaný návrh problematickou povinnost stavebníka získat závazné stanovisko orgánu územního plánování odstraňuje, a přitom zachová to přínosné, co úprava stavebního zákona účinná od počátku letošního roku přinesla – sloučení územního a stavebního řízení. K návrhu se připojili nejen poslanci ODS, ale i poslanci Starostů a nezávislých.
 
„Mohlo by se zdát, že je to jen malý krok, ale zrušením povinnosti získat toto zbytečné razítko v celé zemi ročně ušetříme přes sto tisíc zbytečných dokumentů. Lidem, kteří potřebují stavět, odpadne úplně zbytečná povinnost a dlouhé měsíce čekání,“ dodává Martin Kupka.

Martin Kupka
místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi