2. srpna 2018

Rozvoj venkova není možný bez existence živnostníků, rodinných farem, služeb a potřebné infrastruktury

(www.ods.cz) Největší výzvou pro Spolek pro obnovu venkova (SPOV) je bránit vylidňování našeho venkova. V průběhu sympozia „Venkov v proměnách času 1918-2018“, které SPOV ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Praze a dalšími partnery zorganizoval k výročí 100 let existence naší země, to uvedla předsedkyně spolku a místopředsedkyně zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Veronika Vrecionová.

 
Naplnění tohoto cíle patří také podle předsedkyně SPOV k prioritám ODS. „Toho však nebude možné dosáhnout bez podpory aktivních obyvatel venkova se vztahem ke své obci a místnímu prostředí, především z řad menších a drobných živnostníků nebo zemědělců,“ zdůrazňuje Veronika Vrecionová.
 
Venkov se podle ní stále ještě potýká s nedostatečnou nebo zastaralou infrastrukturou a absencí základních služeb. Tíží jej i nadměrná byrokracie, centrální rozhodování na úrovni ministerstev a nedostatek peněz k zajištění základních potřeb obcí. Řešením je podle Veroniky Vrecionové změna zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch zvýšení příjmů především nejmenších obcí do 500 obyvatel. „Avšak za podmínky, aby o využití těchto finančních prostředků mohli v maximálně možné míře rozhodovat obecní zastupitelstva a lidé z místa,“ upozorňuje Veronika Vrecionová.
 
Velice by pomohlo podle předsedkyně SPOV například i systémové zavádění vysokorychlostního internetu jako moderního komunikačního prostředku, který může obyvatelům venkova pomoci operativně řešit jejich potřeby a požadavky.
Veronika Vrecionová

poslankyně PČR
expert pro zemědělství a venkov