Interview ČT24
4. července 2018

Martin Baxa: Interview ČT24

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl místopředseda ODS a poslanec Martin Baxa.

Celý rozhovor s Martinem Baxou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Politika v kultuře. Skončilo jednání zemí UNESCO, tedy organizace, která se snaží udržovat smír a společenství států sdílením kulturního dědictví. Po sporu s Izraelem to ale tak nevypadá. Kam až sahá politika a může přepisovat kulturní dějiny? A jak vypadá památková péče v Česku? Čemu podléhá a kdy má šanci stavba získat ochranu v podobě oficiální nálepky kulturní památka. O tom bude dnešní interview, přišel poslanec ODS Martin Baxa a hostem bude také starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Dobrý podvečer, pane poslanče.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Dobrý podvečer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jednání v Bahrajnu skončilo v době, kdy se v UNESCU rozhodli pozastavit své příspěvky Spojené státy, Kanada a také stát Izrael. Oslabuje to nějak sílu a význam celé organizace?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já si myslím, že to hlavně oslabuje étos té organizace. Ta vznikla za účelem podporovat kulturní hodnoty, vzdělávací hodnoty, seznam kulturního dědictví, je velmi prestižní. Ale já považuju za nepřijatelné, aby se do těchto opravdu správných úmyslů míchala politika. A postoj UNESCA například k Izraeli, který v oficiálních dokumentech nazývá UNESCO okupační mocností, podle mě devalvuje hodnotu toho, co tato organizace dělá. Kritizuju to. Myslím si, že je to špatné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A vy to považujete, promiňte, za nějaké systematické útoky a nebo je to prostě ovlivněno složením zástupci, kteří vystupují.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Je to vlastně obojí dohromady.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A tím se tedy respektuje i nějaký přístup většiny nějakého koncensu.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Je to obojí dohromady, jak jste říkala, protože ten systém hlasování umožňuje řadě států přehlasovat například západní demokratické země. Mimochodem proti izraelské deklarace prosazují státy, které zdaleka nenaplňují demokratické standardy. Izrael je jedinou demokratickou zemí na Blízkém východě. A z druhé strany, já jsem přesvědčený o tom, že tím, že UNESCO nedělá, v uvozovkách, to, co by mělo, nebo míchá se do mezinárodní politiky, oslabuje hodnotu toho, co je jeho základem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Generální tajemnice UNESCA v minulosti řekla, že ale spory mezi státy se dají spíše řešit uvnitř UNESCO a nikoliv vně. Není na tom něco pravdy?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Je to podle mého názoru absurdní argumentace, protože Organizace spojených národů má svoje valné shromáždění, radu bezpečnosti. UNESCO je organizace, která se má zabývat kulturou, vzděláváním a ne tím, aby...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A ty spory o kulturní, dejme tomu dědictví.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
No, to ano, ale...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A tyto otázky?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Pokud UNESCO řeší to, že Izrael je okupační mocnost, byla v roce 2011 přijata Palestina, která dodneška není řádným členem OSN, tak já v tom vidím prostě politický vliv zemí, které často ani demokratické nejsou a které jenom využívají té prosté většiny k tomu, aby přehlasovaly, které s tím nesouhlasí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Česko, jakožto hlasitý politický spojenec Izraele mělo podle vás reagovat jak?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já jsem moc rád, že v loňském roce Poslanecká sněmovna, nejvyšší orgán země, přijala usnesení, kterým vyzývá k tomu, aby se nerespektoval tento postoj UNESCO, například vůči Izraeli. Já věřím, že i současná vláda, která nijak nemění postoj vůči Izraeli, nebo alespoň pevně v to doufám, bude jasně slyšet a dál v orgánech UNESCO najevo, že Česko nesouhlasí s tímto například razantně protiizraelským postojem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Nemělo zvažovat podobné kroky, jako Spojené státy? Mělo by to nějaký smysl vůbec, takový manévr?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Spojené státy mimochodem přestaly platit členské příspěvky na základě svého zákona, to bylo trošku jiné rozhodnutí, ale já si myslím, že dnes by Česká republika měla jasně na orgánech UNESCO, a bude to taky úkol pana ministra Staňka, jasně říct nesouhlasíme s tím, že UNESCO tahá politiku do záležitostí kultury a vzdělávání, a pokud ten hlas by vyzněl do ztracena, pak by mělo zvážit například pozastavení členských příspěvků do organizace UNESCO.


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A myslíte si, že se dá politika úplně od té kultury oddělit, když i víme, za jakých okolností v poválečné době, právě tato organizace vznikala?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Ale UNESCO přece vznikalo v poválečné době proto, aby pomáhalo odstraňovat rozdíly a příčiny toho, proč vznikla druhá světová válka.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ne, ptám se na to rozlišení politiky a kultury, jestli je to vůbec možné a že samozřejmě dějiny se mění v historické události.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
To určitě, ale pak je teda otázkou, proč se UNESCO zaměřuje třeba na Izrael, proč většina těch politických rezolucí směřuje vůči jediné demokratické zemi na Blízkém východě. To si myslím, že je politika, která do UNESCA nepatří.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jaký tedy podle vás je ten zásadní význam současnosti?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Zásadní význam současnosti, myslíte UNESCO. Seznam kulturního dědictví a přírodního dědictví, který UNESCO vede, je opravdu prestižní záležitostí a poukazuje-li se skrz ocenění různých hmotných památek, přírodních jevů a tak dále, na jejich význam, tak si myslím, že je to důležité. Ukazuje to to, co je společné v řadě různých míst na celém světě a v tom já vidím význam UNESCA a není zapotřebí k tomu přímo politické deklarace.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Město Žatec nakonec se svou přihláškou letos neuspělo. Jak se dá podle vás vůbec lobbovat tak, aby to dopadlo obráceně. Je to vůbec možné?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Žatec sice letos neuspěl, ale ta jeho přihláška nebyla odmítnuta. Žatec jí měl připravenou velmi dobře a bylo doporučeno, aby se rozšířila a přepracovala snad má dobré šance, stejně jako projekt montánní krajiny v Podkrušnohoří. Česko mimochodem svými 12 UNESCO památkami je opravdu jedním z rekordmanů v rámci UNESCA. A já mám z toho velikou radost, protože je to dokladem toho, že se naplňuje význam kulturního dědictví, který na našem území je.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ptala jsem se ještě i nato, jak se dá lobbovat za to, aby ta přihláška byla třeba jednoho dne úspěšná. Děje se to na těch nejvyšších úrovních nebo jsou to starostové, zástupci obcí?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Tady musím přiznat, že já jsem se nikdy lobbingu za prohlášení nějaké UNESCO památky nezúčastnil, ale předpokládám, že základem je opravdu precizní zpracování té přihlášky a také určitě to, jakým způsobem tam pracují zástupci České republiky.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Pane poslanče, jak se podle vás Česko obecně umí starat o své vlastní památky. Když se podíváme na mnohá místa v kompetenci obcí, je třeba znát, že je to pro ně někdy příliš velké sousto?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já musím říct, že po desetiletích komunistické vlády, docházelo k úplně devastujícímu dopadu na památkový fond, zejména třeba církevních památek, je po roce 1989 vidět obrovský pokrok. A je to taky do značné míry dáno tím, že se vyjasnilo vlastnictví, že se obce, města, fyzické osoby, prostě všichni vlastníci snaží o své památky starat. K tomu má samozřejmě v nějaké formě napomáhat státní památková péče a myslím si, že po těch zhruba 30 letech nás čeká velká diskuze poté, co v loňském roce neprošel nový památkový zákon o tom, jak dál. Na straně jedné jsou podmínky ochrany památek, které často bývají velmi přísné, byť já samozřejmě plně respektuji to, že stát chce chránit památkový fond, na straně druhé ale také musíme myslet na práva těch vlastníků a podle mě jednou z důležitých věcí, která by měla být v tom novém památkovém zákoně, je třeba kompenzace těch omezení, které vlastníci mají. Ale myslím si celkově, že péče o kulturní památky je dobrá, ale musí prostě projít nějakými změnami.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře a jsou opravdu ty překážky tak zásadní, co se týče třeba ochrany povinností, když mluvíte o těch majitelích, které to třeba může nějakým způsobem omezovat?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Situace je taková, že pokud vlastník vlastní nějaký památkový objekt, tak je povinen všechno to, co s tím objektem dělá, konzultovat s památkáři a plnit podmínky, které mu oni dávají. Dá tam novou střešní krytinu, podle toho jak památkáři řeknou, měnit okna a tak podobně, to je v pořádku. Na straně druhé ale vlastník, kterému stát ukládá takové povinnosti by měl mít možnost ty zvýšené náklady v nějaké míře mít kompenzované, a to si myslím, že je velký problém. Řada měst a obcí…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A kompenzované, promiňte, jakým způsobem?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Například finančně. Řada obcí, krajů, i stát pomáhají vlastníkům v památkových fondech, ale zatím těch peněz je prostě málo. A ti vlastníci...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, myslíte si, že by tam měl být vyšší podíl státu nebo obce, v případě.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Určitě, to jsou dvě věci. První věc je ten objem finančních prostředků, já si myslím, třeba že ministerstvo kultury dává málo peněz na obnovu památek a druhá věc je nějaká nárokovost těch kompenzací. Ale těch problémů je celá řada a myslím si, že vlastníci, kteří budou mít příležitost nějakou kompenzaci získat budou o to pečlivěji se starat o svoji památku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ministerstvo kultury teď slibuje, respektive nová vláda, že přispěje do rozpočtu i na památkovou péči. Kolik peněz by to mohlo být? Jaký podíl dejme tomu z rozpočtu by to měl být podle vás?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Zatím se, co se týká památkových programů ministerstva kultury, bavíme o stovkách milionů korun, které se blíží k jedné miliardě. Já si myslím, že kdyby se třeba zdvojnásobil objem těch peněz, tak by to bylo určitě důležité, protože třeba ten hlavní program záchrany architektonického dědictví je podle mého názoru podfinancovaný. Týká se třeba obnovy církevních památek velkých a tak dále. Takže myslím si, že víc peněz do památek je důležité. Ale vedle toho je zapotřebí také diskutovat o tom, jak by měla památková péče vypadat, co by se mělo změnit a takovou debatu určitě máme před sebou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A má je vůbec k dispozici ministerstvo kultury, když se podíváte na ty výdaje, tak ministerstvo kultury patří mezi ty nejchudší. Není to obecný problém?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já jsem se díval do programového prohlášení vlády a hledal jsem tam tu, to magické číslo, jedno procento HDP, které by mělo jít na kulturu, bez peněz na církve a nenašel jsem ho tam. A je to pro mě trošku zklamání, když pan premiér a pan ministr říkají: kultura je naše priorita, péče o památky také. Ale mělo by být prostě jasně řečeno, zda to myslí vážně a to se uvidí při sestavování státního rozpočtu na podzim letošního roku, zda opravdu dojde k výraznému navýšení peněz, třeba na obnovu památkového fondu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Já se na to ptám, proto, že to bývá obecný problém několika vlád zpátky, že prostě ten rozpočet zkrátka a dobře ministerstva kultury patří mezi ty nejnižší. Vy jakožto pravicový politik si dovedete představit, že by ten podíl mohl být vyšší?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Samozřejmě, v každém případě. Já mám třeba plzeňskou zkušenost, naše město bylo v roce 2015 evropským hlavním městem kultury, to je prestižní projekt celoevropský a viděl jsem, jak ta kultura, kromě duchovních hodnot, kromě toho, že lidem poskytuje potěšení a tak dále, je také jasným ekonomickým motorem rozvoje toho města. Nejenom z turismu, ale i kreativní průmysly a tak dále. Takže já si myslím, že peníze, které se vynakládají do kultury jsou dobré, nejenom v tom vlastním duchovním slova smyslu, ale i ve smyslu ekonomickém a je to spočítáno v řadě západních zemí.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Máte regionální zkušenost. Jak moc napomohly památkové péči v Česku evropské fondy?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
V mnoha případech naprosto zásadně. Ať už se jedná o velké projekty, které pomohly revitalizovat ty velké památkové objekty, tak i to, že se daly používat peníze z evropských fondů na památky v regionech. Já považuju za chybu, že se nepodařilo minulé vládě vyjednat to, aby v tomto programovém období Evropské unie bylo možné čerpat peníze i na obnovu běžných památek a myslím si, že by to měl být jeden z důležitých úkolů pro nové dotační období EU.


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Spory se často vedou také o to, co vůbec je a co není památka. Když rozhodovalo ministerstvo kultury například v případě budovy Transgasu, budilo to velké vášně, jak to vnímáte vy? Architektura tohoto období, pokud je to možné, má svoje místo v kulturní historii a paměti?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Je dobré připomenout, že i současný památkový zákon vlastně připouští to, že kulturní památkou se může stát i stavba, třeba moderní architektury. Ale co se týká toho příkladu, o kterém jste mluvila, Transgas, tak to je jeden symptom celé složité problematiky památkové péče. Totiž to, že neexistuje shoda mezi památkáři na tom, co by mělo být chráněno v architektuře druhé poloviny 20. století.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Což je naprosto ale zásadní otázka.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Určitě, protože pak je vidět jakoby, jak se obtížně rozhoduje o Transgasu, pak jsou diskuse, jestli má být Nová scéna Národního divadla, sídliště v Brně Lesné, havířovské nádraží. Případ od případu. Ale za tím je to, že památkáři prostě nemají shodu na tom, jaké památkové hodnoty by měly být chráněny právě v té architektuře druhé poloviny 20. století. Jsou jednotlivé výjimky, jako je třeba slavný vysílač na Ještědu od Karla Hubáčka, který je národní kulturní památkou, ale to je jenom jeden ojedinělý případ. Prostě památkáři musejí říct: to jsou památkové hodnoty u architektury druhé poloviny 20. století, a podle toho budeme s předstihem postupovat, protože mimo jiné…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A dá se, promiňte, toto nějak nastavit, protože z toho, co říkáte, vyplývá a je to evidentní, že je to o těch lidech, kteří sedí v těch komisích, kteří to posuzují a také to může být třeba dejme tomu za rok, za pět let úplně jinak.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já bych dodal ještě to, že ten případ Transgasu také ukazuje to, že takové ad hoc rozhodování způsobuje třeba nejistotu vlastníků. Kdyby případ Transgas dopadl tak, že Transgas by byl prohlášen za kulturní památku, no tak by asi stát čelil například nějaké arbitráži. Ale my máme řadu...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A tam ten tlak ale mohl být v tomto případě poměrně silný, co se týče toho soukromého majitele.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Určitě, ale my máme řadu výborných odborníků v oblasti památkové péče, ale je fakt zapotřebí, aby si experti vytvořili nějakou, řečeno tím možná cizím slovem, diskurs, ve kterém budou vycházet z toho, jaké jsou hodnoty, co se má chránit a s předstihem avizovat a navrhovat kulturní památky z tohoto období. Aby také památková péče rozhodovala předvídatelně. To je také velký problém, když se neděje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, vy nerazíte přístup to všechno, co pochází z této éry 70. let mělo být zbouráno hned po revoluci.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
To je odborná otázka, ale myslím si, že velmi důležitá. Tak kdybych k tomu přistoupil tímhle, tak by padnul Ještěd, když bych to řekl takhle. Nedá se to plošně říct, máme dneska už kulturní památky třeba z 50. let, které už jsou prohlášené, jako je třeba Ostrov nad Ohří, ale určitě řada staveb, které vznikly v době komunistického režimu má svou památkovou hodnotu, ale musejí památkáři jasně říct, co jsou ty památkové hodnoty, které chceme chránit. A podle toho má památková péče postupovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak byste ty hodnoty nastavoval?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Musejí vzniknout z nějaké diskuse. Myslím si, že tady nemůže dojít k tomu, že někdo prostě kategoricky řekne: to, to a to bude kulturní památka, protože to by potom vedlo k tomu, co jste sama zmiňovala, že by prostě rozhodování bylo nepředvídatelné, že by majitelé, kteří mají takové objekty nemohli ani tušit, jestli jejich objekt bude nebo nebude prohlášen za kulturní památku, investovat do nich a tak dále. Já věřím, že to možné je, ale ta diskuse se prostě musí vést a musí mít nějaký cíl. Říct ano, tak to chceme přistupovat třeba k architektuře druhé poloviny 20. století v Česku.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
My také v současnosti sledujeme Karlovarský filmový festival, pozornost se znovu upíná k hotelu Thermal. Ten odmítal prohlásit za kulturní památku už také bývalý ministr kultury Daniel Herman. Vy byste byl pro? Je to tedy otázka bez odborné diskuse, ale ptám se záměrně, protože on o tom takto hovořil na místě, když tam přijel.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já si tohle netroufnu říct, protože myslím, že by to bylo ode mě troufalé, protože já bych právě chtěl vědět, aby existovala nějaká obecná kritéria, proč Thermal, proč Transgas, proč havířovské nádraží by mělo být kulturní památkou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ono to dokonce navrhovalo samo město. Jak silný hlas by třeba měla mít obec v takovémto případě?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Velmi významný, koneckonců obec v přenesené působnosti také je za výkon památkové péče zodpovědná. Ale když se znovu vrátím k tomu Transgasu, i tam rozhodování památkářů bylo prostě nejisté. Národní památkový ústav řekl: ne, není to památka. Ministerstvo řeklo jednou ano, potom ne, a tak dále. Volám prostě po diskusi, která řekne, to jsou hodnoty, které máme chránit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Já se znovu ale vrátím zase k Thermalu, což není až takový velký rozdíl. Někteří se radovali, když ministerstvo kultury v podstatě se rozhodlo ten titul kulturní památka neudělit. Nakonec ale vidíme, že hotel se postupně drolí, máme tam záběry k dispozici, bez původního vybavení, vidíme bazén v dezolátním stavu a ta radost spočívala v tom, že by se právě hotel Thermal při rekonstrukci vyhnul těm přísnějším pravidlům. To by podle vás dávalo smysl?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Thermal je významnou architekturou své doby, to je bez diskuse, protože představoval ve své době velice jakoby zajímavý koncept, ojedinělý, vymykající se běžné produkci té doby. Ale vlastně musím pořád jenom opakovat, musí se říct to má smysl chránit z těch a z těch důvodů, to jsou ty hodnoty, které překračují nějakou běžnou produkci té doby, a potom musí se postupovat podle památkářů. Pokud nikoliv, nechť vlastník koná. Ale samozřejmě je to otázka také nějaké citlivosti vůči jako duchu toho místa, i odkazů těch architektů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Tady právě vidím, že ta bariéra třeba byla například odstraněna, nebo nebyla vytvořená v podobě nějaké přísnější kontroly a přísnějších pravidel, na druhou stranu ale vidíme hotel, se kterým se neděje nic. Vykonává podle vás zodpovědně svá práva tedy ministerstvo financí?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Ministerstvo financí, jako vlastník by měl dbát o to, aby Thermal vypadal jinak, než vypadá.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Proto se na to ptám.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Poukazovala a tak to už je potom zodpovědnost nota bene, když je to ministerstvo financí, tedy jako státní instituce, tak to je prostě ostuda státu, pokud se nestará o objekt, který mu patří. Ale věřím tomu, že se bude možné rozhodovat o těch věcech v nějakých souvislostech. V té diskusi, když mluvíte o Thermalu, to je diskuse, která se dneska vede o sídlišti v Brně Lesné, kde je to vlastně celý sídlištní areál a vede se diskuse o tom, jestli má být sídliště ze 60. let, zajímavě vytvořené se zajímavými uměleckými díly v prostoru, památkové chráněné. A na to odpovědět je fakt těžké. Tam bydlí spousta lidí a tak dále, a tak dále, ale musí se ta debata vést.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Hovořil jste také o nádraží v Havířově. Nakonec se České dráhy rozhodly pro rekonstrukci, ale ten původní záměr byl zbořit, stavět znovu. Kdy se tenhle přístup podle vás vyplatí?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
To je, znovu říkám, případ od případu. Má-li vlastník pocit, že ten objekt má nějaké hodnoty, které by měl chránit, aniž by to při tom byla prohlášená kulturní památka, tak nezbývá než apelovat na to, že ti vlastníci mají také nějaký jakoby obecný přehled a vůli tyto věci měnit. Koneckonců, já jsem mockrát zažil, že právě třeba místní iniciativy občanů vedou k tomu, že se zachrání objekty, které mají svou hodnotu, i když třeba památkami nejsou. Takhle se podařilo zachránit řadu staveb třeba na venkově, sejde se pár lidí, založí spolek a zachrání kostelík, který by jinak byl beznadějně odsouzen k zániku. Takže já věřím i v takovou iniciativu. Ale co se týká samozřejmě státních organizací, o kterých vy jste mluvila, ať už je to ministerstvo financí nebo v tomto případě České dráhy, tak ty se musejí z principu o svůj majetek pečlivě starat.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
A na to se chci zeptat v následující otázce, protože podobnou debatu sledujeme i u železničního mostu v Praze nebo jsme mohli sledovat u Libeňského mostu. Neselhává tady právě ta průběžná péče o architektonické stavby tohoto typu?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Já považuju to, co se minulé 4 roky dělo v Praze, za primátorky Krnáčové za neuvěřitelnou věc, protože to je přesně to, co vy říkáte. Tam zjevně selhávala běžná věc, to že prostě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Teď je otázka, jestli to nebylo selhání už těch předchozích vlád, když už tedy mícháme politiku s kulturou.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Jasně, jakože spadne hlavnímu městu lávka, je fakt jako pro mě těžko představitelná věc.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Přece jen Libeňský most nespadl, ale asi vyžadoval také průběžnější péči, nikoliv jenom v posledních 4 letech.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Ale to se můžeme vrátit třeba, nespadl ale, to rozhodně a já jsem slyšel mockrát hovořit pana náměstka Dolínka z ČSSD jak jako koktavě vysvětluje, jestli chtěl most opravovat nebo nechtěl most opravovat, člověk sledující to z vnějšku si v tom názor neudělá. Ale já vidím třeba to, že Praha ani nedokázala vést nějakou rozumnou diskusi ohledně projektu na Pankráci, když je Praha chráněná jako památka UNESCO, tak tam taky prostě jakoby ta diskuse nebyla, protože UNESCO říká: tohle by mělo být, tak pojďte nám říct, co s tím chcete dělat. A paní primátorka Krnáčová na to také nějak nereagovala. Ono totiž.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ten charakter třeba, který nakonec Pankrác dostává, ten vám vyhovuje?

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Ne, já jenom to nechci hodnotit, ale mluvím jenom o tom, že i u těch UNESCO památek je to hodně vlastně spojené s tím, jaká se o tom vede odborná diskuse i diskuse s veřejností, že se někdy prostě nechávají věci dojít až na samý závěr a pak se říká, co vlastně budeme teď dělat. Trošku nevýhoda u těch UNESCO památek je tím, že vlastně český památkový zákon nezná mezinárodně chráněné památky, takže přece jenom chybí nějaká větší opora pro to, aby podle zákona se mohlo postupovat tak, jak se má o tu památku pečovat, jak má vypadat ta komunikace s UNESCem a tak dále. Ale to je taky úkol třeba nového památkového zákona.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Říká poslanec Martin Baxa, který přišel do dnešní Interview, já vám za to děkuju a na shledanou.

Martin BAXA, místopředseda ODS a předseda podvýboru pro kulturu PS PČR:
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
V 19 hodin začínají Události, podívejte se i na ně a hezký večer i vám všem.

Martin Baxa

Martin Baxa

místopředseda strany
poslanec PČR za ODS
1. náměstek primátora města Plzně

Více o autorovi